Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Γεωργιάδης: Εντιποσιακό ξεκίνη μα του εμπορίου, ανησυχία για το Σαββατοκύριακο- τεΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοτρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5899 Παρασκευή 2201.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Σταϊκούρας:
Θα αναλάβουμε
πρόσθετες
πρωτοβουλίες
για την εστίαση
Γεωργιάδης:
Δεν βιάζεται να ανοίξει
η εστίαση
>>> ελ .
>>> ελ
Συνάντηση Πλακιωτάκη με τη νέα
διοίκηση του Οίκου Ναύτου
Ρευστότητα και στήριξη της
εστίασης κατά την επανε κίνηση του λλάδου ζήτησαν
στην τηλεδιάσκεψη με τον
υπουργό Οικονομικν Χρ
Σταίκούρα ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εστιατορικν και Συναφν
Επαγγελμάτων,
Καββαθάς και τα μέλη της
διοίκησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
ομοστονδίας, τέθηκαν ως
θέματα η διαμορφωμένη
κατάσταση στον χλάδο από
τα παρατεταμένα lock down
και την κακή επανεχκίνηση
του καλοκαιριού, η συσσοευση των υποχρεσεων των
επαγγελματιν, η έλλευψη|
ρευστότητας και η στήριξη
κατά την επανεκκίνηση του
κλάδου.
digroup: Στο 20
θα ανακάμψει η
Γιργος
Ελλάδα
ΕΛΑΣ:
Νέο σχέδιο για
πορείες-συγκεντρσεις
Ζητήθηκε από τον υπουργό η
στήριξη του
χοηματοδότηση και ρευστότ
πα (με ελλαγές στον αλγόριθμο υπολογισμού) , μείωση
του ΦΠΑ στο 690, κούρεμα
και ρύθμιση των οφειλν από
χρέη που έχουν δημιουργηθεί
μέσα στην πανδημία , επανέν
ταξη στις 120 δόσεις, την
δημιουργία
λογαριασμού συνδεδεμένου
με το ΡOS , και ιδιαίτερη
στήριξη των τμημάτων του
κλάδου που έχουν υποστεί
μεγελύτερη ζημία από την
πανδημία ( όπως αίθουσες
εκδηλσεων, κέντρα διασκέ
δασης, bar , club, catering,
κτήματα ).
Μετά από μια διεξοδική και
ειλικρινή συζήτηση, όπως
σημεινεται στην ανακοίνω
ση, ο υπου ργός έκλεισε
λέγοντας : Αναγνωρίζου με
τις ιδιαιτερότητες του κλάδου
και θα αναλάβου με πρόσθε
τες πρωτοβουλίες για την
στήριξή του .
κλάδου με
<Το 2021 η Αστυνομία αλλά ζει εποχή , θα γίνει η ΕΛ.ΑΣ
ταία τη χρήση χημικν.
αινα .
<Παίρνου με απολύτως στα
σοβαρά τον ρόλο μας στην
Αστυνομία αλλάζει γιατί ο
κόσμος έχει αλλάξει, δήλω - περιφρούρηση του δικαιμασε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Προστασίας
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης , κατά
τη διάρκεια διαδικτυακής νόησης>, τόνισε ο υπουργός
συνέντευξης Τύπου ,
οποία ανακοίνωσε το νέο
0 τουρισμός έπληξε σοβαρά την ελληνική οικονο μία, επισημαίνει
ακόμα μία φορά η Giigroup ση νέα της έχθεση με τις προβέψεις
της για την παγκόσμια οικονομία. <Η εξαιρετικά υψηλή εξάρτηση
από τον τουρισμό προκάλεσε μεγάλο αρνητικό πλήγμα στο ΑΕΠ
τος του συνέρχεσθαι. Θα
Πολίτη εξαντλούμε τα όρια επιείκει
ας και τα περιθρια συνεν
Cκατάσχετου
και πρόσθεσε: <Το δικαίωμα παρά τη σχετικά πιο περιορισμένη πανδημία στο εσωτερικό .
της έκφρασης, και φυσικά
όποιος διαμαρτύρεται φωνά - υπογραμμίζει
ζει κιόλας, είναι αδιαπραγμάτευτο . Εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι και το δικαίωμα
της πόλης να λειτουργεί . Η
επιχειρησιακό σχέδιο της
ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετπιση
των συναθροίσεων.
<Το εμπορικό πλεόνασμα
ταξιδιωτικν και μεταφορικν υπηρεσιν ( αντανα
του ΑΕΠ τους πρτους
εννέα μήνες του 2020 από
1270 την ίδια περίοδο του
2019 , αναλύει η αμερικανιΌπως είπε ο υπουργός , η
διαχείοιση των συναθροίσεων διαμαρτυρία και η κανονικότ
στηρίζεται στη λογική της
αναλογικότητας,
έννοια ότι θα γίνεται αξιολόγ-τές δεν είναι εχθροί. Εμείς θα
ηση του χινδύνου και υπάρχει κάνουμε το παν για να εξασφκλιμακωτή αντίδραση με προ
τελευταία τη χρήση νερού από
τα ειδικά οχήματα και τελευητα δεν είναι αντινομικές, λντας τον τουρισμό και τις
διαδηλωτές και μη διαδηλωμε
ναυτιλιακές βιομηχανίες ) κή τράπεζα
έχει συρρικνωθεί στο 4,7%
αλίσουμε τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα, το δικαίωμα της επιλογής του πολίτην.
Created by Universal Document Converter