Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25 νεκροί
293 διασωληνωμένοι
509 νέα κρούσματα
25 νέα χρούσματα
-1 στην ΠΕ Αράμας
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
1 στην ΠΕ Ξάνθης
888 εμβολιασμοί
στην Περιφερειακή
Ενότητα Εάνθης
Τσετινές
στο gazzetta.gr:
"Στο ΑΟΕΙωνικός
ήταν 158 άτομα,
έχουμε τη λίστα
19677
Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ελλάδα το
Εθνικό Επιχειρησιακό Εμβολιασμων κα τα του κορωνοίού που φέρει την ονο μασία Έλευθερία",
emvolio.gov.gr/vaccinatiotracker
μπορεί κανείς να παρακολουθεί τα δε .
δομένα σχετικά με τους εμβολιασμούς
κατά του κορωνοίού σε όλη την Ελλά .
Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα της
online ενημέρωσης για την πορεία του
εμβολιασμου στην Ελλάδα , οι πολίτες θρωπων που εχουν λάβει τουλάχιστον | Super League 2
θα μπορούν να βλέπουν πόσοι εμβολια . μία δόση του εμβολίου .
σμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά πάσα
στιγμή στην Ελλάδα και σε ποιες Περ .Ενότητα Ξάνθης έχουν πραγμαφερειακές Ενότητες . Παράλληλα έχουν
τη δυνατότηνα δουν τον αριθμό τωναν . Τoοηθει δδ συν 116 εμβολια . agu uφού έχαναν ουφές ότι η Ξύνtη τir ληοδεν θα είχε
συμβεί είποτα.
επίσημη
ιστοσελίδα
Τοαμμένα 158 άτομα. τα οποία θερμομετρήθημαν
"Είναι σωστή η Ξάνθη ως προς τον αριθμό
των ατόμων, έχει ευθύνη και η Αστυνομία"
Μέχρι χθές στην Περιφερειακή
Σε τηλεφωνική επαφή με αθρπους της Supη
σμοί (21/1).
| τερα ατό τα 250 άτομα που προλέπει το πρωτό.
χολλο, στάθηκαν στο ότι δεν τημήθηεαν οι απιτά Η ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΛΥΚΝ
" Αστυνομία , η οποία παίρνει το 10 από τo τεαπιο απηpή ως προς την τήρηη των μετρων.
Γράφει ο Παν. Χόχολης Ατιστράτηγος ΕΑ.
Εnίτιμος Διοικητής , Αντατης Σχολής Πολέμου
' ΜΕΡΟΣ 1. Ένας ειριάiτς ένα καικό όνειρο Μετά αnό τα κατά καιρούς διαφο
2 τ Σιλήνο Οκοττων Φατητν
ρά συμβάντα στην ευρύτερη nεpιοn μας, αναφέρονται και επισημολονται, τα κάθε φορά , κυκλοφορούντα ως
μελnούμενα α συμβούν με την Δυτική θράκη μας , όnως κυπροnonσn , κοοοοβοnοίnση, κοιμαιοποίηoη και n
πρόσφατη , nροκίπτικά διατυμπανιζόμενη, ano την τουρκική πρonvνοα, καραμηonoinon .
Οι θέσεις της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.
για το Σχέδιο Νόμου
για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Η Σύγκλητος του Δ.Π.Ο. στην υn . oριο . 43/19-1-2021 Εκτα Νόμου με τίτηο Εoαγωγή στην Τριτο βάθμια Εκπαίδευση, ΠροΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
| DEMOCRITUS στοσία της Ακαδημαϊκής Ελsυθερίας , Αναβοθμιση του Ακο δηUNIVERSITY
OF THRACE
μαϊκού Περιβαλήοντος και άλλες διατάξεις, και ομόφωνα 5κaccine

Τελευταία νέα από την εφημερίδα