Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Έτος 640- Αρ. φύλλου 17.931 . Τιμή 0,60 ε. Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6Π, 33.791-Fax 26510 30.350 .http:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Για μια νλειτουργική
Δημοκρατία..
. Η δημοκρατία μας είχε και συνεχίζει να έχει άλα τα χα ρακτηριστικά της απελατειακή δημοκρατίας: διευκολνσεις ημετέρων , έγχρωμη γραφειοκρατία, μικρό-βολέματα ψηφοφ ρων Κατά καιρούς επιχειρήθηκε από τους κυβερνντες κά ποια προσαρμογή της , με πρότυπα Τις δυτικές δημοκρατίες . .
Με την καλυτέρευση των οικονομικν συνθηκν ( κυρίως ση της χρας στους δανειστές . Κάτι
πλασματικν! ) , οι πολίτες απαίτησαν μεγαλύτερο άνoημα
στην κατανάλωση και τα πολιτικά κόμματα εξουσίας επιδόθηκαν σε εξαγελίες παροχν . Αλλά , σε μα χρα που η παραγω
Υή της είναι υποτυπδης, η εφαρμονή πολιτικής παροχν ση- κή μας , οφελε να βασίζετα σε παραμαίνει εξωτερικό δανισμό . Με ο
κατανάλωση, την αξοποίηση του εθνικού ταλέντου, την παιδεία και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της . Μια τέτοα πολΤική απαιτεί τη δίκαιη κατανομή των βαρν και τη διάχυση π pιβάλλοντος ηρεμίας . Η ηρεμία προυποθετει αξόπιστη λειτουργία των θεσμν κα αυστηρή εφαρμογή , προς κάθε κατεύΒυνση , Του νόμου . Το αίσθημα δικαίου είνει αυτό που φέρνει
την κονωνική ηρεμία , εν το άδικο το χάος.
Στην πατρίδα μας εδ και πολλά χρόνια Τίποτε από τα πα ραπάνω δεν βρήκε εφαρμογή Οι πολτικοί σχηματισμοί εξου σίας περιορν τuά m Τη της χρας . Είν -1η σελ
τους την ε
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωαννίνων
που Τελικά βιοεμε και βινουμε με
δραματικό τρόπο .
Η ανάπτυξη μιας χρας, όπως η δ
Το ενδιαφέρον τους στο να πάρουν στα χέρια
αλογα, μελλοντική παράδο - γωγκές επενδύσεις, την περιορισμένη
Από τα Γιάννενα ο αναπλ Υπουργός Εσωτερικν δεσμεύτηκε χθες για Καιρός να αποδεσμευθεί από τnv Αποκενπρωμένη και .
Στήριξη Περιφέρειας - Δήμων και
προθηση έργων της Ηπείρου! στην αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου
Το κτίριο της Δομπόλη να δοθεί
Ο Συναντήσεις Στ. Πέτσα με Αλ. Καχριμάνη, M Ειοάφ, Χρ Ναxαλέτση . Βρoχή
τα αιτίματα . Επίτάτητος τέθηκαν εκλογικς νόμος και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων
Το ακίνητο του παλιού Πανεπιστημίου Ιωανίνων -που ανήκει στην Εταιρία
Ακνήτων Δημοσίου- να στεγάσει περιφερειακές ή και ακόμη πανεπιστημιακές
υπηρεσίες . Την αξιοποίησή του ζητά και ο Δήμος Ιωανντν
. Σαράντα περίπου χρόνιααπό τότε που έγηνε η μετεγκατά
σταση Σχολν και Διοικητικν Υ.
πηρεσιν στην Πανεπιστημιού
πολη- παραμένει στοιχειωμένο
και εγκαταλειμμένο στη φθορά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Θέματα που απασχολούν
την Ήπειρο και τα Γιάννενα
.0 νέος εκλογικός νόμος , Το
ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων a.
νάμεσα στο Κράτος, Τους Δήμους
και ις Περιφέρε
ες, αλλά και ια
προγράμματαεργαλεία χρημα Τοδότησης που
έχουν στη διάθε σή τους οι ΟΤΑ για να κάνουν έργα, βρέθηκαν στο επίκεντρο Των
συναντήσεων που είχε χθες ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικν Στ λιος Πέτσας στα Γιάννενα.
Οκ έτσας κατά την οληγό συςητησε ο Στ Πίτσας χθες με
Τον Αλ. Καχριμάνη ( αpιστερά)
Του χρόνου , Το παλιό κτίριο rou
Πανεπιστημίου στην οδό Δομπόλ. Για την ακρίβεια πρόκειται για
Το μισό οικοδόμημα, καθς Το άλλο μισύ στεγάζει Τις
pn επίσκεψή του
στην πρωτεύουσα της Hπείρου
συναντήθηκεμε Οπως ανακοίνωσε το Ευρ. Κέντρο Πρόληψης. και Ελέγου Νόσων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
και τον M. Ελισάφ.
- - -- ---------------------2η σελ
Ο Αντνης Μπέζας ,
ως Πρόεδρος της ΕΤΑΔ
Α.Ε. θα πρέπει να λύσει
το γόρδιο δεσμόν του
παλιού κιρίου της ΔοΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
τον Περιφερειάρχη
Αλέκο Καχριμά .
νη, ο οποος τον tνημέρωσε για Τις
καταστροφές στην περιοχή μας από
-11η σελ
ΠΕΔΜΕΑΕΤΗΠΕΙΡΟΥ
Στην πράσινην ζνη κρουσμάτων
της Ε.Ε. παραμένει η Ήπειρος
ν Προβληματιαμός για τις ετόμενες ημέρες από τον Ιπ. γείας
την πρόσφατη καοσει προς χρήση στην
τοπική κοινωνία
. Στη σελίδα 12
Στο Υπουργικό Συμβούλιο, 28Ιανουαρίου, ο έος νόμος
Εύρυθμη η λειτουργία των ΟΤΑ με
την κατάργηση της απλής αναλογική
. Τα έ4χθεσινά κρού σματα στην Ήπειρο (ανά 2
σε Γιάννενα, Αρτα και Πρέ βεζα) δεν επηρέασαν την
γενική εικόνα της στον .
βδομαδιαίο χάρτη Του Ευ ρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσυν (ECDC), καθς παραμένει στην πράσινη νη
μαζί με Τα Ιόνια Νησιά, ns
Κυκλάδες και τα Δωδεκο
νησα. Στην πράσινη ζνη-, στο
δείκτη θεικότητας βρίσκεται και η
Ελλάδα , η μοναδική - 12η σελ
Πολλά τα περιθρια ανάπΠτυξής του στην Ήπειρο
Πεδίο. δόξας λαμπρό για
τον θρησκευτικό τουρισμό!
V Ελλογή δημάρχου και περιgερειάρχη με ποσοστό γίρω στο 425
.Ο νέος εκλο γικός νόμος για την
Αυτοδιοίκηση που
στόχο έχει την αποκατάσταση Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
>Στουδαστές ενημέρωσαν την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων
. Μπορεί η περσ
νή χρονιά να χάθηκε
τουριστικά στο μεγαλύτερο κομμάη της για
την Ήπειρο , όμως ο
ουωνοί για φέτος είναι
καλύτεροι και , αν όλα
πάνε καλά με την παν
δημία , θα υπάρξει ανόκαμψη rου κλάδου σε
όλη τη χρα
Οσον αφορά ειδικότερα την π
ρoχή μας, αυτή μπορεί να αποτελέσει γόνιμο πεδίο για την ανάπτυξη E
ναλλακτκν μορφν τουρισμού που
θa συμβάλλουν καθορστκά στη βελ
Tίωση της Βέσης της στον συγκεκpe
μένο τομέα. Ανάμεσα
ΔΗΜΟΤΚΕΣ!
ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
γίας των Δήμων
και των Περιφερε
ν της χρας ,
πρόκεται να παρουσιαστεί στο
προσεχές Υπουργικό Συμβού- μπτη 28 Ιανουρίου .
λίο, που είναι προγραμμαπσμε.
νο να πpαγματοποηθεί την Π .
Υπογροφές και από Πάντενα
| pα τον oρχεκτελleστή της 17Ν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. Ποιος είπε όι Το Πανεπι| στήμιο Ιωαννίνων έμενε έζω aπό την εκστρατεία που βρί
σκεται σε είλξη για τον αρχιε .
κτελεστή ης Τρομοκρατικής ορ γάνωσης 1? Νοέμβρη Δημήτρη
| Κουφοντίνα! Σε
Το θέμα εξάίλου συζητήθηκε
και κατά την προ -11η σελ.
Ποιοί φοβούνται τον ανοιχτό δημόστο διάλογο;
Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ 7
2η σελ
Τα άρθρα περί Βλάχικου στον αι
ένα -Δελτίο Τπου, του Βασ. Νιτσιάκου.ο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΠ.Λ.s
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
. Αποφεύγει , όπως ο διά
βολος Το ιβάνι, η λεγόμενη Επστημονική Εταιρία Μελέτης του
Πολιτισμού Των Βλάχων , να
συμμετέχει στον ανοιχτό
δημόσιο διάλογο που ά.
νοιξε στον ΠΛ, σχετικά
με κάποια ύποπτα παιχν
Ανοκτή η Πρόκριση στον επόμενο γύρο κυπέλλου
Xνορταστική ισοπαλία
ΠΑΣ-Ατρομήτου (2-2)
- Με αρκετές αλλαγές παρατάχθηκαν οι γη πεδούχοι ..
διμόσιο διάλογο, γιατ όπως δήω
σε, έτσι Βα. νομμοποιούσε τους
Ποιους και γιατί ενοχλεί
το νομοσχέδιο για τα ΕΙ ;
στειλε λοιπόν ένα άρΒρο του , πουόπως διαπιστσαμε - ακρβς το ίδιο και με τον δο
Tίπλο είχε δημοσεύσει δυα
μέρες πριν Γιαννnκη ιστοσελίδα! Βέβαια, ο ΠΛ
δεν το έκανε δεκτό και προέτρεψε Τον κ . ΝΤοιάκο να a - : poπο ζευγάρι Του
παντήσει στα όσα γράφονται περί : Κυπέλλου Είλάδας ΜΟΟ
Bλάχων κι της κταιρίας Του συγκεκριμένα και όν γενος και οορ : naννα με Τον Αστως!
Αντί απάντησης, ο Πρόεδρος
της κεταρίας ευδόκησε να συντάξει και να στείλει και στον αn.Λ.D: Χτες βράδυ στο
ένα λακωνικό Δελτίο Τύπου με ανα > ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλάλογος- Συγγραφέας
και χρόνια, με εργαλείο
Τη βλάχικη γλσσα και
Τον εγγραμματισμό της .
Αντ αυτού ο πρόεδρος της Εταpία , mου εδρεύa στη Λάρισα , α
καθηγητής του Πανεπ. Ιωαννίνων κ.
Βασίλειος Νmoιάκος. με βλάγικη
καταγωγή , από την Αετομηλίτσα Ιωανίνων- επίμονα ζήτησε να δημοσεύσει ο ΠΛ ένα άρθρο του αpνουμενος τη συμμετοχή Του στον
.Η μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα
μιας χρας είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για
να μη βρεθεί στην οπισθοφυλακή Των αναπτυγμέ νων κρατν με ό,Τι ουτό σημαίνει στο σύγχρονο
κόσμο . α πράγματα μεταβάλλονται τόσο γρήγορο ματο και σε
είναι αυτό του ΠΑΣ
Τρόμητο . Οι δύο ομάδες αναδείτη
καν ισόπαλες 2-2
που δε μπορείς να μένεις προσηλωμένος σε
στόχους ούτε καν προηγούμενης πενταετίας . Τούτο επιβεβαινεται
σήμερα από χρες που προσαρμόστηκαν νωρίς στα νέα δεδομένα
και κατάφεραν να εξελίσσονται και να συμμετέχουν
-11η σελ . : από ένα 11η σελ
-Τη σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα