Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κανονικά θα
λειτουργήσουν
σήμερα Πέμπτη
τα σχολεία του
Δήμου Κοζάνης

σελ ~ 2

Και πετρέλαιο
για την θέρμανση
της Κοζάνης
- Ξοδεύονται
150.000 ευρώ
την ημέρα

Εσώκλειστοι
οι δόκιμοι
πυροσβέστες
σε Πτολεμαΐδα
και Τσοτύλι

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7390

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Χρήστος Ελευθερίου για το ΧΥΤΑΜ
στο Ζιδάνι: Η περιοχή καταρρέει,
αν λέμε όχι σε όλα θα μας μείνει το
κουφάρι; Ο αρνητισμός δεν βοηθάει
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Σε ΦΕΚ η
λειτουργία
και ο καθορισμός
τελών διοδίων
στα διόδια της
Σιάτιστας

σελ ~ 24

Πολύς κόσμος
στο κέντρο της
Κοζάνης για
ψώνια και βόλτα

σελ ~ 3

Ο ΧΔΒΑ της ΔΕΗ ΑΕ
στην Καρδιά
Πτολεμαΐδας μια
εναλλακτική για την
ταφή του αμιάντου
από όλη την χώρα
αντί για το Ζιδάνι
και τα ΜΑΒΕ

σελ ~ 13

σελ ~ 2

Αλήθεια ποια είναι
η πρόταση του
Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας;
Να ξεσηκώνει για την
ανοίκιαστη γκαρσονιέρα;
Ή να μεριμνά για
την ποιότητα;