Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7672
Τιμή Φύλλου 0.50E
Ενίσχυση επιχειρήσεων
για την εφαρμογή
καινοτομιν ή/και
αποτελεσμάτων έρευνας
και τεχνολογίαςy
Επιχειρηματική Ευκαιρία
στη Δυτική Μακεδονία
Ετις ράγες
το πρόγρααμμα ΓΕΦΥΡΑ Η
Συνέχεια στην 8
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Πότε θα ξεκινή σει
η εφαρμογή
του προγράμματος επιδότησης
της μηνιαίας δόσης
επιχειρηματικν δανείων
ΠΑΝ.ΣΕ.Κ.Τ.Ε.:
Η σκληρή και
Συνέχεια στην 10
γα το άνοιγμα
της εστίασης και
διασκέδασης
ταυτότητα κτιρίου
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
Πανεπιστήμιο Δυπκής Μακεδονίας
Ένταξη της ερευνητικής
πρότασης ΕLECTRON
στο πλαίσιο του H2020
συνολικού προϋπολογισμού
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,
Συνέχεια στην 13
ELECTRος
Δύσκολn αν όχι
απίθανn η επανεκ
ΓΡΕΒΕΝΑ
κίνηση των τοπικν
43nς Οκτωβρίου 151
Πρωταθλημάτων
Συνέχεια στην 20