Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)Αρ. φύλλου 6880-12.275
0.50 ε
Σε πλήρη λειτουργία
σήμερα η λαϊκή αγορά
της Δράμας με
τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα
Το 10 ΕΠΑΛ Δράμας
συμμετέχει σε πρόγραμμα
συμβουλευτικής
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας
Κεντρικός ομιλητής στο 1ο διαδικτυακό
σεμινάριο, ο κ. Αθαν . Κάππας
Κανονικά
Σοβαρή βλά βη
σε τροφοδοτικό αγωγό
της ΔΕΥΑΔ αναδεικνύει
την ανάγκη αλλαγής
του δικτύου
στο κέντρο της πόλης
συνεχίζονται
οι προπονήσεις
σε Δράμα 86'
και Α.Ο.
Προσοτσάνης
Εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων για τις πρτες 49 εβδομάδες του 2020
Δηλσεις του πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου στον Π.Τρ
7.964 θάνατοι το 2020 και 7.110
το 2019 στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Αναθερμαίνεται η αγορά
της Δράμας αλλά δεν αρκεί
για Τις ζημιές που έχει υποστεί
Περισσότεροι οι θάνατοι των ανδρν: 4.005 και γυναίκες:
3.959
Ευκαιρία για αγορές με υγειονομικά μέτρα η περίο δος των εκπτ σεων
Του Θανάση Πολυμένη
Ε ΕΚΤΑΚΤΟ δελτiο Τύπου , το
Βλληνική Στατιστική Αρχή.
αποτυπνονται τα στοιχεία (προσωρνά όπως
επισημαίνετα) , τα εβδο μαδιαία στοιχεία θανάτων
για το 2020.
Η ΕΛΣΤΑΤ , αποτυπνει
στα σταχεία αυτά , το σύνολο των θανάτων , από
την 1η έως και την 49η
εβδομάδα του 2020 , μιας
χρονάς , η οποία χαρακτη
ρίστηκε διαrτερα από την πανδημία του Αναλυττικότερα ανάηλικίες
κορωνοίού.
Όπως επισημαίνετα , τα σταχεία ανα - ρον παρουσάζει για το 2020, ότι το με φέρονται στους θανάτους που έλαβαν γαλύτερο ποσοστό θανάτων είναι στς
χρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την ηλιίες άνω των 90 ετν (27.100: άνδρες
ενλόγω περίοδο , οι οποίοι προκλήθηκαν 9823 και γυναίκες 17.277) εν για το
από διάφορες ατίsς περλαμβανομένων 2019 στις διες ηλικίες είχαμε σύνολο
των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid - 25.450 (άνδρες 9.061 και γυναίκες
Δράμα
Ξάνθη
Ροδόπη Εβρος,
Καβάλα
Σαμοθράκη
Θάσος
2016 σε σχέση με το 2015 (113.582 .
Αναλυτικότερα και ανά ηλικέες ενδιαφ αΤΟ ΑΡΧΕΟΥ Π.Τ.
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΟΙΞΕ ήδη και η αγορά της
Δράμας από την περασμένη
Ητέρα 1 τρέχοντος καιο
στα σης , α την πληρσει.
πάλι το σύνολο του εμπορ κού κόσμου της πόλης μας ,
που τηρεί απόλυτα τα
μέτραΣύμφωνα με τα ισχύοντα
16.389 .
Τα στοιχείία που περιλαμβάνονται στη Γενικά πάντως , από τς ηλικίες των 5δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο 59 ετν αρχζουν οι περισσότεροι θάναπλαίσιο της έρευνας Φυσικής άνησης τοι 3.605) και αντίστοςχα το 2019 (3.547 ).
Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από Από την ανάλυση των στοοείων ανά
στοοeεία που διαβιβάζονται από τα Λη- ηλκιακή ομάδα παρατηρείτα, ότι α θά
ξιαρχεία όλων των Δημοτικν Αρχν νατοι κατά την περίοδο των πρτων 49
σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που εβδομάδων του έτους 2020 ήταν περισέχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι σότεροι από αυτούς της αντίσταχης πe
την ημερομηνία διαβίβασής τους .
Εκπρόθεσμες δηλσεις θανάτων που
δια βιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματ- ετν , 85 έως 90 και 65 έως 60 ετν , κατά
νονται , μετά την υοβαλή τους , στην ημερομηνία του συμβάντος .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρσει η ΕΛΣΤΑΤ ανά φύλο , ηλικία κα των θανόντων ανάλυση των σταχείων ,
Πeριφέρεια μόνιμης διαμονής του θα - παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την πe
νόντα , οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά πς ρίοδο των πρτων 49 εβδομάδων του
πρτες 49 εβδομάδες του 2020, ανήλθαν
σε 121444 (61.286 άνδρες και 60.178 yυ - ενέα (9) Πeριφέρεες και μείωση σε τέσναίκες) εν για την αντίστοιχη περίοδο σερς (4 ) σε σχέση με τους θανάτους της
του 2019 ανήλθαν σε 117.171 (59.141 άνδρες και 58.030 γυναίκες) , αύξηση μεγαλύτερη αύξηση , σε απόλυτες τιμές
3,65%.
Ο μέσος όρος της πενταετίας 2015-κής ΜακεδοΜας κατά 2.156 θανάτους κα
2019 ήταν 113.979 θάνατοι napoυσάζον- η μεγαλύτερη μείωση στην Περφέρεια
τας αύξηση κατά 7.465 θανάτους Στερεάς Ελλάδας κατά 148 θανάτους
(6,55%) . Τα αντίστοιχα ποσοστά ανά Στην Περιφέρεια Αν . Μακεδονίαςέτος, για την περίοδο 2015-2019 ανέρ - Θράκης , το 2020 είχαμε 7.964 ( άνδρες:
χονται σε 435% το 2019 σε σχέση με το
2018 (112282) ,-383% το 2018 σε σχέση στοα το 2019 είχαμε 7.110 θανάτους
με το 2017 (116.751 ) , 603% το 2017 σε (άνδρες: 3538 και γυναέκες 3.572).
σχέση με το 2016 (110.111 ) και 3,06% το
πρτες μέρες δείνουν ότι υπάρχει
μα σχετικά καλή καταναλωτική κ
νηση, Σ αυτό βαηθάει ότι ο κόσμος οκ A, Τοσκμάκης
ήταν κλεισμένος λόγω καραντνας
από τις 7 Νοεμβρίου και επί της ουσίας κάνει αγορές τετραγωνικά μέτρα - λέει ο διος και δευκρινζει
που δεν έανε στην περίοδο των εορτν , κυρίως σε είδη
ένδυσης και υπόδησης.
Σημαντικό είναι επίσης ότι τα καταστήματα άνοιξαν και μέσα στο κατάστημα και υποχρεωτικά να φοράνε όλοι
στην περίοδο των χειμερινν εκττσεων , και οι ιμές μάσκα και ακαταναλωτές και οι πωλητές . Ευελπστούμε
είναι αρκετά χαμηλές Όπως τονίζουν στον Πρωνό
Τύπο- στελέχη του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας , στε να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε και να μην κλείYίνεται μια προσπάθεια αναθέρμανσης της αγοράς , σουμε ξανά.
αλλά και μα προσπάθεια να φύγεν το εμπόρευμα που Επιστρεπτέα προκαταβολή 5
είχαν προμηθευτεί για την περίοδο των εορτν σε όσο
! το δυνατόν χαμηλότερες τμές .
Γενικά πάντως οι καταστηματάρχες της Δράμας δη- βολή 5 , εν περιμένουμε ακόμα από την Περιφέρεα Αν
λνουν ικανοποημένοι για την επαναλεπουργία της Μακεδονίας Θράκης να ξεκνήσει η χρηματοδότηση από
αγοράς και μέρους του λιανεμπορίου, εν σύμφωνα με
όσα πλέον έχουν γίνει γνωστά , οι εκππσεις rοu ίνον- αρκετά μέχρι σήμερο .
ται είναι αρκετά υψηλές
Όπως τόνισε μλντας στον -Πρωνό Τύπο ο πρό - που θα πιστωθεί στους λογαρασμούς των δικαιούχων
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας κ . Σκουλίδης της επιστρεπτέας προκαταβολής 5, υπολογζεται σε 1,5
κη κίνηση εναι αρκετά ικανοποητεκή ιδίως η πρτη δισεκατομμύρια ευρ, εν πάνω από 370.000 επιχειρή μέρα , τη Δευτέρα, ήταν αρκετά καλή. Από εδκαι πέρα σεις και επαγγελματίες έχουν ήδη εκδηλσει ενδιαφ
περιμένουμε κατά πόσο αυτό θα συνεχιστεί .
Όπως είτε χαρακτηριστικά , ο κόσμος γεικά τηρεί τα
μέτρα στα καταστήματα. Θέλω όμως διαίτερα να θξω δυνητικν δικαιούχων που έχει εκτιμήσει το υπουργείο
το γεγονός ότι , έντονος συνωστισμός παρατηρείται κυ - Οικονομικν που ανέρχεται στις 400.000. Η εκταμίευση
ρίως στα καταστήματα πανελλαδεκν αλυσίδων στην της οκονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αναμένε πόλη μας. Πολύ φοβάμαι ότι εξαιτίας αυτής της κατά - ται να ξεκινήσει γύρω στις 20 Ιανουαρίου
Οκ. Αντ. Σκουλίδης. Ετρα , θα πρέπει να βρί
σκεται ένας πελάτης ανά 25
Εχουμε επίσης χαρτίσε εμφανές μέρος, όπου υποχρe
ωτικά αναγράφεται το πόσα άτομα θα πρέπει να είναι
ριόδου του έτους 2019 , σε απόλυτες
ημές, στις ηλιαακές ομάδες άνω των 90
να συνεχιστεί η κνητικότητα στην αγορά , να βελπωθεί
1.650 θανάτους , 895 και 582 αντίσταχα
Περιφέρειες
Από την κατά τόπο μόνημης διαμονής
Οσον αφορά τα μέτρα στήριξης, ο κ . Σκουλίδης τονί
ζει -αυτή την περίοδο τρέχει η επιστρεπτέα προκαταέτους 2020 παρουσιάζουν αύξηση σε
τη μη επιστρεπτέα πρακαταβολή , η οποία όμως αργεί
αντίστοοχης περιόδου του έτους 2019 Η
Θα πρέπει να σημειωθεί εδ, άτι, το συνολικό ποσό
παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Κεντρι ρον.
Ο συγκεκριμένος αρθμός πλησιάζει το μέγεθος των
4.005 και γυναίκες 3.959 ) , εν αντί Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα