Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Φυσικό αέριο & σιδηρόδρο-0 όλεβάρης κι αν φλεβίσει ,
Πάλι η άνοιξη θ' ανθίσει
στη Βαμβακού! > σελ 11
θετική στον Covid-19
εκπαιδευτικός του Δημοτικού μος στο αναθεωρημένο
Σχολείου Αρεόπολης σελ.
ΕΣΠΑ ελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 21 Ιανουσρίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6041 1 Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Αρνητικά όλα τα τεστ σε δράση του ΕΟΔΥ στην πόλη
αΠέρασεν και από
την ΑΠοκεντρωμένη
ο Προϋπολογισμός
της Περιφέρειας
Επιφυλακή και Προσμονή
για τον ιό στηΣπάρτ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εγκρίθηκε και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου η απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου με την onoia
το σμα ενέκρινε τον φετινό
ηροϋπολογισμό καθς και
το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης της Περιφέρειας για
το 2021.
Στην σχετική απόφασή της
Με γοργούς ρυθμούς οι εμβολιασμοί στον νομό
ειδικότερα , η ΑnοκντρωΣτάση αναμονής με συγκρατη - 8η ημέρα της αυστηρότερης Πρωτεύουσας , και τα 235 τα - στους κρίσιμους δείκτες Που
μένη οισιοδοξία καταγράφεται καραντίνας nou επιΒλήθηκε χεία τεστ [rapid test) nou Πραγ- nαρακολουθούνται από την
για την επιδημιολογική εικόνα στις 14 Ιανουαρίου .
του κορωνοιού τις τελευταίες Ενδεικτικό κι αντιπροσωπευ - αρνητικά στον Covid-19. Εnί - Πάντως , την Τετάρτη (20/1) ο
ημέρες στη Σπάρτη , καθς το
ικό φορτίο φαίνεται Πως συγ- δράση ελέγχων του ΕΟΔΥ και των τελευταίων ημερν στα κρούσματα του ιού στο σύνολο
κρατείται σε διαχειρίσιμα επί - της ΚΟMY Σηάρτης , Πou διε - κρούσματα nou ανακοιννει ο
Πεδα , με προσμονή για νεργήθηκε το Πρωί της Τετάρ- ΕΟΔΥ καθημερινά και αφορούν αναφέρθηκαν 2 και τη Δευτέρα
ελάττωση , εν η Πόλη διένυε της 20 Ιανουαρίου στο Παλαιό όλη τη Λακωνία, διαφαίνεται (18/1 ) ακόμα 9 Περιπτσεις
tnν Πέμπτη 20 Ιανουαρίου την δημαρχείο της λακωνικής μια
μένη Διοίκηση anoφαίνεται
ματοποιήθηκαν , απέβησαν όλα επιτροπή των λοιμωξιολόγων .
ότι n με αριθμό 442/2020
τικό είναι Πως στην τελευταία σης , nαρά τις αυξομεισεις ΕΟΔΥ γνωστοηοίησε 12 ακόμα
Απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Πελοηοννήσου
του νομού , εν την Τρίτη (19/1 )
- αναφορικά με την έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέ.
τάση σταθεροηοίησης
ουνέχεια σελ 9
ρειας Πελοποννήσου για το
θετικό κρίνει τον απολογισμό η Δημοτική Αρχή
οικονομικό έτος 2021 καθς
Έργα και ημέρες της ΔΕΥΑΣ το 2020
0 Προγραμματισμός για το τρέχον έτος
έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου για το έτος
2021-κρίνεται νόμιμη-.
Υπενθυμίζεται ότι γα το
Στην καταγραφή των έργων
και δράσεων στη διάρκεια του
2020 , καθς και του σχεδια σμού nou υλοποιείται και θα
ολοκληρωθεί το Προσεχές
διάστημα , ηροχρησε η Δη μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
ΑΠοχέτευσης
για "τη σταθερή Βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης και
της λειτουργικότητας των
υnηρεσιν της ΔΕΥΑ Σπάρτης , εν Παράλληλα συγχαί ρει τον ηρόεδρο κ. θέμη
Πατσιλίβα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τον γενικό
διευθυντή κ . Ηλία Τρακάκη
και όλα τα στελέχη και τους
εργαζόμενους της ΔΕΥΑΣ.
2021 η Περιφέρεια Πελοnov
νήσου ηροϋπολογίζει έσοδα
111381.603,30 ευρ , έξοδα
170459.210,51 ευρ , με το
έλλειμμα των 59.077.607,21
Σπόρτης
ΙΔΕΥΑΣ).
Με δήλωσή του ο δήμαρχος
Σπάρτης , Πέτρος Δούκας , εκφράζει την ικανοηοίησή του
ευρ να καλύπτεται από το
ταμειακό υπόλοιπο του Π ουνέχεια σελ , 8
ρασμένου χρόνου 2020.
91lakonikos.gr
Το τέλος της
ελληνικής διαφοράς
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Χρήστου Πανναρά
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα