Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 21.01.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6708
Η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Καταγγελίες στην αγορά διαχείρισης
Απόβλητων Διταντικν Ελαίων
Με βάση τις αποδοχές των ναυτικν σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις
α ε νυντινος μα Inνoψ-0(ονοφο
Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιτιχης πολιτικής με τίτλο: Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον
νησιωτικό χρο , διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεσεις διεθνούς
ναυσιπλοας και την αναβάθμιση Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις
για την Ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή>. Οι σημαντικότερες από
τις διατάξεις που περιλαμβάνει είναι: Κεφάλαιο Γ- Aρθρο 16: Εξειδι
κεύονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας , λόγω των αρνητικν
συνεπειν της πανδημίας του κορωνοϊού ,
Μέχοι 31 Ιανουαρίου
η επιλογή
ασφαλιστικής
κατηγορίας
Σε λειτουργία παραμένει
στον διαδικτυακό τόπο
e-ΕΦΚΑ
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Ειδικότερα: α. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρή σεις-πλοιοκτήτες εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του
κορωνοίού, βάσει των ΚΑΛ που ορζονται από το υπουργείο
Οικονομικν , επιτρέπεται να παρατείνουν ή να θέτουν
αρχικς σε αναστολή , συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογ
ημένων ναυτικν, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας
φύλαξης , συγκεκριμένων κατηγοριν πλοίων, εφόσον
αυτά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποι
(www.efka.gov.gr), η ηλεκ
τρονική πλατφόρμα μέσω
της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες
αυτοτελς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν
να επιλέξουν ελεύθερα
την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν
να καταταχθούν για το
νέο έτος 2021 (Ενότητα
Ασφαισμένοι- >Επιλογή
Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχν
από 1/12021).
ούνται.
Το δάνειο της Notos Com
πουλά η Eurobank
Στην πληση του δανείου
της Notos Com προχωρά , τραπεζν ως εξής: 45 εκατ.
σύμφωνα με ασφαλείς ευρ έχει
πληροφορίες η Eurobank
και έχει δσει εντολή στην
Euroxx για την εξεύρεση
αγοραστή.
μεταξύ των υπολοίπων
Επιχορήγη ση 70% θα δοθεί σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της ετιχειρηματικής τους
δράσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότη τάς
τους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και
συγκεκριμένα του Αξονα 3 <Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων ετιχειρήσεωνν .Τη
σχετική πρόσκληση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
Γεργιος Κασαπίδης και όπως έγινε γνωστό , η
δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων,
Η επλογή ασφαλιστικής
κατηγορίας δηλνεται για
τους κλάδους Κύριας και
Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχής σε
ενιαία αίτηση και ισχύει
για όλο το 2021.
Alpha
BankAΛΦΑ+2, 80% , 70
εχατ. ευρ η Εθνική και 10
εκατ. ευρ η Πειραις.
Το ομολογιακό φέρει ,
τις ίδιες
πηγές, εξασφαλίσεις αξίας
κάτι λιγότερο από 20 εκατ
τράπεζας σε χοινό ομολο-ευρ καθς τα ακίνηταγιακό ύψους 155 εκατ φιλέτα της Notos αποτελούν εγγνήσεις σε άλλα
δάνεια της εταιρείας.
δάνειο
Πρόκειται
ύψους 30 εκατ ευρ που
αφορά τη συμμετοχή της
σύμφωνα με
Η προθεσμία υποβολής
της αίτησης-δήλωσης
επιλογής ασφαλιστικής
κατηγορίας έως την
31/1/2021.
ευρ , το οποίο πλην της
Eurobank
κατανέμεται
Created by Universal Document Converter