Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πειραις: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό τομέα
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5898 Πέμπτη 21.01.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Brexit: Οδηγίες
έκδοσης ΑΜΚΑ
για όσους καλύπτει
η συμφωνία
αποχρησης
<Παγνειν η χρηματοδότη ση
στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοας μετά τις
καταγγελίες Μπεκατρου
>>> ελ.
>>> ελ
Ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για ην προμήθεια
30 λεοφορείων μ boaing
Ο Υψυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων, κ.
Πάνος Τσα λόγλου,
εγκύκλιο
οδηγίες για την απόδοση
ΑΜΚΑ σε Δικαιούχους της
Συμφωνίας
( BREXTT). Επισημαίνεται
ότι οι Δικεαι ούχοι της Συμφ
ωνίας Αποχρησης δικαι ούνται
Τρεις καυτές πατάτες
Κωστή Χατζηδάνη
εξέδωσε
Ατοχρησης
στα γέρια του
εκδσουν
ΑΜ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. ή τα
γραφεία ΑΜ.Κ.Α. του e
ΕΦΚΑ άμεσα, προσκομίζοντας
α) την ειδική Άδεια Διαμονής
β) ή την Βεβαίωση Κατάθε
σης Δικαιολογητικν για τη
χορήγησή της
γ)ή την Ειδική Βεβαίωση
Νόμιμης Διαμονής που χορη
γείται οπό τις αμόδιες υπηρ
εσίες .
ΔΕΔΔΗΕ
Πος παράτεση ο διαγυνισμός
για την πόληση
Οι δικαιούχοι χωρίζονπαι σε
τρεις κατηγορίες:
( α) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής δεχαετούς ισχύος,
(β) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος,
(1) Δικαιούχοι Συνταξιούχοι .
Ολυγοήμερη παράταση προ
σανατολίζεται να δσει η
διοίκηση
+0,34% στον διαγωνισμό ουαρίου.
για την πληση του 49% του
Διαχειριστή Ελληνικού Δικ τύου Διανομής Ηλεντρικής
Ενέργειας.
Εν η καταληκτική ημερομ
ηνία για την εκδήλωση επενδυτιχού ενδιαφέροντος είναι
η 29η Ιανουαρίου, σύμφωνα funds.Κύκλοι
με πληροφορίες, εταιρείες επίσης αναφορικά με τα όσα
και funds που προτίθενται να
συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν είχαν απαντήσει θετικά στο
ικανοποιεί το σχετικό αίτημα
παρατείνοντας την προθε .
ΔΕΗΔΕΗ σμία μέχρι τις
20 Φεβο Ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία υπάγονται οι
δικαιούχο, απαιτείται και η
προσκόμιση των αντίστοιχων
δικαιολογιτικν που προβλέ
πονται στην κωδικατοιημένη
εγκύκλιο του ΑΜΚΑ.
Σύμρωνα με πληροφορίες,
στο διαγωνισμό φέρονται να
κατεβαίνουν πέντε έως έξι
επενδυτικά σχήματα που θα
απαρτίζονται κατά χύρο
λόγο από εταιρείες και
σημεινουν
Η .. αποσωλήνωση της εγχριας αγοράς εργασίας και συγκεκουμένα η
μετάβαση από τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων με αιχμή τις αναστολές συμβάσε ων και την χορήγηση χρατικν αποζημισεων στη νέα
χεργασιαχή κανονικότηταν προβληματίζει κυβέρνηση και κοινωνικούς
εταίρους , καθς φοβούνται εκτίναξη της ανεργίας.Εχθές, ο νέος υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης είχε την πρτη, διαδικτυακή συζήτ
ηση με τους εκπροσπους της ΓΣEΕ, όπου και ανέλυσε τους βασικούς
άξονες των προωθούμενων πολιτικν .
Ένα από τα βασικά εργαλεία στα
χέρια των αρμόδιων υπουργν
του οικονομικού επιτελείου αποτελούν τα ευρωπαϊλά χονδύλι , κατάρτισης εργαζο μένων και
στο πλαίσιο τόσο του Ταμείου
Ανάκαμψης
ΕΣΠΑΌπως μάλιστα επε σήμανε
είχαν διαρρεύσει περί μεγά
λου αριθμού επενδυτν που
ο υπουργός στους εκπροσπους
της Συνομοσπονδίας, η βέλτιστη
αξιοποίησή τους για δράσεις
01.01.2021
μέχρι
30.06.2021 οι Δικαιούχοι της
Συμφωνίας
ατούνται χορήγησης ειδικής | ζητήσει λίγο περισσότερο
Άδειας Διαμονής σύμφωνα | χρόνο προκειμένου να προε
με τα οριζόμενα στην οινή
Απόφαση υπαρ . 4000/1/113α /14.10.2020 (Β
των Υπουργν Ποοστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου .
Ατοχρησης
market test των συμβούλων
για τη συμμετοχή τους στον
ανέργων , αποτελεί προτεραιότητα, στε τα κοινοτικά χονδύλια
να πιάσουν τόπΟ .
τοιμάσουν τους φακέλους διαγωνισμό, πως η μείωση
τους .
των συμμετεχόντων αποτελεί
Πηγές θέλουν τη διοίκηση μία συνηθισμένη εξέλιξη σε
της δημόσιας εταιρίας να
4610)
διαγωνιστικές διαδικασίες.
Created by Universal Document Converter