Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'772654106049
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
κΩΔ.: 1850 .Web site: www.lamiakos-tyνpos.gr . e-mail: [email protected]
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' . ΑΡ. Φ. 22237 ΤΗΛ.: 22310 51414 -5-6 . FAX : 22310 29331
22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Επιφυλάξεις από τους πρυτάνεις για τις αλλαγές
στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟ!
Σημαντική μείωση των εισακτέων , επιπτσεις στα περιφερειακά Πανεπιστήμια και αδυναμία κάλυψηs ακαδημαϊκν
αναγκν και γνωστικν Προϋποθέσεων των τμημάτων
συνεπάγεται το νέο σύστημα εισαγωγήs στα ΑΕΙ .
σελ . 4
Παράταση στις προθεσμίες
υλοποίησης επενδυτικν σχεδίων
Παρατείνονται οι αρχικές ηροθεσμίεs nou αφορούν στην υλοnoiηση επενδυτικν σχεδίων:
αTοπική ανάπτυξη με ηρωτοβου λία τοπικν κοινοτήτων του προγράμματο Αγροτικής Ανάπτυξns
2014-2020 (nρ . LEADER)> μετά α.
Πό υnoυργική απόφαση nou υπe γραψε ο υφυn . Αγρ . Ανάπτυξns
Γιάννns Οικονόμου.
σελ. 5
Η Ελλάδα μεγαλνει ξανά!
; Σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης
ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικν φαινομένων
εγκατέστησαν Περιφέρεια και Δήμος Λαμιέων,
Νόμ0s του κράτουs είναι από χθες ο α Καθορισμόs του
εύροus τηs aιγιαλίτιδαs ζνns στη θαλάσσια περιοχή του
Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο
τns Πελοποννήσουω.
σελ. 10-1
σελ. 3
Χρ Σταίκούρας: Ατό την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν
να κταθάλλονται τα Ποσά για την enιστρεπτέα Προκαταβολή 5
Λύνουν τα χέρια
των Δημάρχων! | | Η Δημοκρατία νίκησεν
Τζο Μπάιντεν:
Η αεπιστρεπτέα ηροκαταβολή
50 συγκέντρωσε 732.000 ατήσεις-αριθμό Πολύ μεγαλύτερο
από τis 400.000 αιτήσειs Πou
υπολόγιζαν
Για το επίδομα θέρμανσηs , τo
Ποσό Που θα διατεθεί θα ανέλστο υnουργείο .
θει σε 100 εκατ . ευρ έναντι των
85-90 εκατ. ευρ nου υπολόγιζε
αρχικά τουπουργείο .
|σελ . 13
Στον ΠΑΣ Λαμία και επίσημα ο Πίτι
Ο Ισπανόs μεσοεΠιθετικόs έρχεται για
τρίτη φορά στην
ομάδα tns Φθιτιδαs
και μάλι στα τρα
Νέos νόμos, nou θα ρυθμίζει τα θέματα δημοσίων συμ
βάσεων, θα έρθει Πρos Ψήφιση στη Βουλή το επόμενο
διάστημα, σε μια ηροσπάθεια να αντιμετωηιστούν τα προ βλήματα Που δημιούργησε στην καθημερινή λειτουργία
των Δήμων ο νόμ0s 4412.
ο Τζο Μπάιντεν έγινε ο 4605 nρόεδροs των HΠΑ, καλνταs
με την ομιλία του μετά την ορκωμοσία του , για ενότητα σε μια
χρα Πou διέρχεται βαθιά κρίση, μετά από τέσσερα χρόνια
Προεδρίas του Νt . Τραμπ. Ο Πρόεδροs έγραψε στο Twitter ότι
μια " καινούρια ημέρα " ανατέλλει στην Αμερική.
στην nο δύσκολη
περίοδο Που περνάει
στην τετραετή naρουσία τns στο Πρωτάθλημα tns Super
League Interwetten.
ΛΑΜΙΑ
| σελ. 8.
ΓΡΑΦΟΥΝ Κων/vos Hλ. Μήτσιos σ . 6 . Φοίβοs Ιωσήφ
. Παναγιτns Ιακωβής Dε
σελ. 7
σελ. 16