Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

15oC, 20:00

13oC - Υγρασία 75%-88% - Άνεμοι: Ν 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:56 - Δύση ηλίου: 17:46

€0.80

ÕðïìïíÞ áäÝëöéá

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο τρόπος που ζούμε ελέω κορονοϊού, δεν είναι φυσιολογικός. Είναι
άλλο πράγμα η τήρηση των οδηγιών κι άλλο η πιθανότητα κανείς να πιστεύει ότι είμαστε και ευχαριστημένοι μ’ αυτές. Η περίοδος της πρώτης καραντίνας ενώ ξεχειμωνιάζαμε κι η Άνοιξη, έστω κι έτσι πρόβαλε τότε, όπως τη θέλει ο ποιητής, είναι διαφορετική από την τωρινή. Ήδη μετράμε πλέον, σχεδόν ένα εξάμηνο «κατ’ οίκον περιορισμού». Οι αυτονόητες αυτές παρατηρήσεις δεν γίνονται προκειμένου να δικαιολογηθεί οτιδήποτε αλλά ως επισήμανση μιας πραγματικότητας, την επίγνωση της οποίας οφείλουμε. Αν στην ασφυξία των περιορισμών προσθέσει κανείς και την οικονομική αβεβαιότητα, που μεγαλώνει όσο παρατείνεται η «οικονομία με το σταγονόμετρο», τότε έχει ακέραιη τη μέση ψυχική διάθεση (σ.σ. αν υπάρχει τέτοιο μέτρο;). 3»

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5279

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΔΙΣΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΙΝ, ΤΟ ΠΡΩΙ

Give peace a chance
Åðéäßùîç Üñóçò
ôïõ áäéåîüäïõ
êáé åóùêïììáôéêÞ
óõìöéëßùóç

ΚΕΡΚΥΡΑ. Όπως και να το πει
κανείς, ο κόμπος έχει προ ετών
φτάσει στο χτένι, και σήμερα καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να απαντήσουν σε ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας
και της πολιτικής ζωής. Στην ατζέντα δεν είναι μόνον το εργοστάσιο
και ο ΦΟΔΣΑ αλλά και η μεταφορά των σκουπιδιών για όσο χρειαστεί και από τους τρεις Δήμους.

Ç ÁËËÁÃÇ ÖÑÏÕÑÁÓ ÓÔÏÍ ËÅÕÊÏ ÏÉÊÏ.
Στο Παρίσι, οι υπάλληλοι του μουσείου κέρινων ομοιωμάτων Grevin ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν το άγαλμα του Joe Biden (φωτο
credit: Christophe Archambault)

Ôïí ÖåâñïõÜñéï
ôá îáíáëÝìå ãéá ôï
Üíïéãìá ôçò åóôßáóçò

4»

Óôï «ìçäÝí»
êñïõóìÜôùí
ç ÊÝñêõñá »
6

Ï áóôõíïìéêüò ôïõ æÞôçóå íá
öïñÝóåé ôç ìÜóêá êáé åêåßíïò
ôïí ÷ôýðçóå óôï ìÜôé 6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα