Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 64ο-Αρ. φύλλου 17.930 . Τιμή 0,60 .Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6T, 33.791-Fa: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.ge [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ένα εντελς νέο τοπίον δημιούργησε η πανδημία και στη χρα μας
ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΑΝΑ
Ο Επταχύνθηκε ο ψηφιακός μετασχΝιμαπομός της Δημόνιας
Διοίκησης, εν άλαξαν άρδην τα δεδομένα και στον ιδιωτικό
τυμέα. Βασικό ζιτούμενο η διασφάιση των εργαζομένων
Προβληματισμός λομωιολόγων από την τρήμερη λετουργία του λατεμιορίου.
Οι συρροές σε καταστήματα
φέρνουν παράταση μέτρων
. Μπορεί να είμαστε ακόμα
στη μέση Της μάχης" με την παν.
δημία, όμως συτή κάποια στιγμή
θα τελεισει και ο κορωνοίός θα
μας αποχαιρετίσει οριστικά . ο.
νομως θα γίνει αυτό Τίποτε δεν
θα είναι ma ro ίδιο
κ. Μητσοτάκης: Δίνουμε προτεραιότητα σε γυμνάσια - λύκεια
Πίντε να χρούοματα κορωνοίούστα Γιάννενα Εμβολιασμοί στα γηροχομεία
Με τον προβληματσμό να
κυρισρχεί για πς εικόνες συρροής
καταναλωτν έξω από καταστή ματα που διαπιστνοντα το πρ.
Το Τρήμερο rou ανοίγματος του
λιανεμπορίου σε πανελλαδικό ε
πίπεδο , χθες ο Πρωθυπουργός
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Ένας από τους Τομείς που ήδη
έχουν αλλάξει άρδην είναι συτός της
εργασίας , όπου κυριολεκτικά ήρθαν
τα Τάνω κάτω τους Τελευταίους 10
μήνες περίπου και στη χρα μας
Νέες πρακτικές , που κανονικά θα
χρειάζοναν χρόνια για να καθιερωΒούν , όπως η τηλεργασία tχouν γνα πια καθημερινότητα, Τόσο στο
Δημόσιο όσο και στον ιδωτικό ΤοΡΕΠΟΡΤΑΖ|
Βήματα μπροστά έχει κάνει η Δημόσια Διοίκηση αλλά καιο
ιδιωπικός τομέας και στη χρα μας, τα οποία επιταχύνθη, καν εξαιίας των ανακν που δημιούργησε η πανδημία .
- --------------------------------------------.
μέα , όπως επιβεβανει σχεπική κού Δικτύου Δημόσιος Διοίκησης.
ρευνα του ΟΟΣΑ και του Ευρωπο - Και όλα δείχνουν όn Βα διατηρηθούν
Κυριάκος Μητσοτάκης μιλντας
στη Βουλή έσπευσε να βάλει
φρένου σε όσους Τις πλευταίες
ημέρες ουσιαστικά προανήγγε.
λαν ή πίεν για άνοιγμα και άλ.
λων κλάδων της οικονομίας , ό .
ωςτων χιονούρομικν κ .
σιακό Τοπίο έχει σημαντκά πλεονεε - : ντρων, ης εστίασης , Του Ψαρέμα Αν και οι περισούτεροι καταναλωτές τηρούν τα μέτρα στα
Γιάννενα , οι συρροές που παρατηρούνται σε άλλες πόλεις
έξω από καταστήήματα, είναι η απία που καθυστερεί το
άνοιγμα και άλλων κλάδων της οικονομίας
και μετά την πανδημία
Η μετάβαση στο νέο αυτό εργα .
κτηματα είδικα σε ό, n - 11η σελ : Τος , Του κυνηγιού κα..
Σε κοινωνικές δράσεις η μερίδα
του λέοντος) του νέου ΕΣΠΑ
Προτεραιότητα
στα σχολεία
Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2,8 εκατ. ευρ στην Μητρόπολη Ιωαννίνων
για παρεμβάσεις σε κτίρια της Μονής Βελλάς
- Εγκρίθηκε χθες η προγραμματική σύμβαση
από την Οικονομική Επιτροτή .Αλλες ατοφάσεις
Προτεραιότητα είναι το άνο
μα Των γυμνασίων και των λυκείων
και όλες οι άλλες δραστηριότητες
μπορούν να περιμένουν , ανέφερε ο
Κυράκος Μητσοτάκης, με ην 1η
Φεβρουαρίσυ Τ
για το νομοσχέδιο Κεραμένς
. Η εσκυτάλη
για τη διαβούλευση
σχετικά με το νέο Ε.
ΣΠΑ περνά πλέον
στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων
της Ηπείρου , μετά
τη χθεσινή ενημέ .
ρωση που είχε Το Δοικητικό Συμβούλιο
της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων.
Οι Δήμοι άλλωστε -11η σελΑ
. Με το ποσό Των 2,8 εκατ. ευ
ρ () Βα χρηματοδοτηθεί η Ιερά
Μητρόπολη Ιωαννίνων, μέσω Του
Προγράμματος Δημοσίων Επεν .
δύσεων , προκειμένου να πραγμα
roποηθούν έργα συντήρησης-οΣτην εποχή της πανδημίας ...
Ποδηλατόδρομοι: Ποια είναι
η εικόνα σήμερα στα Γιάννενα
* Προτάσεις προς τον Δήμιο για την προθηση του ποδηλάτου
Θα δσουν ανάσα ρευστότητας.. .
Στα Γιάννενα σήμερα
οΑν. Υπ. Εσωτερικν
Δάνεια σε αγρότες μέσω του Ταμείου
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
. Υπήρξε ποτέ
καταγραφή της υφ.
στάμενης κατάστα: ντος χρου στο κτριακό συγκρό - σης των ποδηλατοδρόμων και προτά
σεις; Ο Πρόεδρος Του
Ομίλου Φίλων Ποδη
λάτου Ιωαννίνων με
επιστολή τoυ στο πα
ρελθόν είχε κάνει mς
εξής επισημάνσεις:.
Στα Ιωάνννα υπάρχουν τέσστρις ποδηλα ποκατάστασης υφισταμένων κι: ρίων κα διαμόρφωση περιβάλλοτημα της Ιεράς Μονής
. Σήμερα αναμένεται για ολιγόωρη επίσκεψη στα Γιάννε.
να ο Αναπληρωής Υπουργός Ε.
σωτερικν Στ .
ΥΜΕ 200 εκ. ευp συμμετέχει η Τράτεζα Πειραις στο πρόγραψα
Θα συναντηθεί
διαδοχκά με τον
| Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρ
| μάνη (10 π.μ. , τον Πρόεδρο της
ΠΕΔΧρ . Ντακαλέτση (11 πμ . και
|Το Δήμαρχο Ιωσννίνων Μ. Ελισάφ
(12 p ). Απότα Γάννενα Βα αναχω
ρήσει για Θεσυαλονίκη , όπου eα
| συναντηθεί με τον Περιφεραάρχη
| και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
. Τη διάθεση των δ νειακν προόντων , που
συνδέονται με rο νέο εγ γυοδοτικό εργαλείο , στο
πλαίσιο του Ταμείου Εγ.
γυήσεων Αγροτικής Ανά
πτυξης, για τη χρηματο
δότηση αγροτν , συνε
Ταιρισμν και μικρομε σαίων επιχειρήσεων Του
αγροδιατροφικού ομα,
ανακοίνωσε χθες η Τρά
πε Πειραις
Η συμμετοχή της -1η σελ.
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
μεμονωμένοι , που δεν
. Στη οελίδα 12 |
νος παραλίμνος Τοδηλατοδρόμος του ΠΕΤΡΟΥΝ. ΜΠΟΥΠΑ
καταλαμβάνεται συχνά από πεξούς ,
μαμάδες
, με καροτσάκια
- Τη σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.Σ
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ
Ευκαιρία σε νέους δίνει ο Αργ Γιαννίκης . .
ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος
απόψε (7.30) για το Κύπελλο
ΓΝΩΜοδοτήσεις . . .
Το Βλάχικο ιδίωμα . .
Σωματικός-ψυχικός βιασμός
και κακοποίηση της ουσίας
> Του ΑΧΙΛΛΕΑ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ
- Στην αποστολή και ο νεοαποκτηθείς Μιλιντσεάνου
> ράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒOΒΟΛΗΣ
. Κορυφαίος Ρωμανιστής - Βαλκονιολόγος, βαθύς
γνστης Των εθνικν μας θεμάτων, ο πολυβραβευ
μένος (και πό την Ακαδημία Αθηνν)κ Αχυλλέας ζάρου παρεμβαίνει σήμερα με βαρυσήμαντο άρθρο
του στο Βέμα ποu πρόσφατα ανέδειξε ο Πρωνός
Λόγος- με οφορμή την κυκλοφορία ενός βιβλίου για
τα - Βλάικα. Σημεινουμε ότι ο -A..
τερα συνεργασίες Του κ. Λαζάρου . Το νέο άρθρο Του έχει ως εξής:
. Στον χρο του συμπαγούς Ελληνισμού και της ελληνικής απο δημίας το λατινογενές ιδίωμα των Βλάχων , γνωστό κοινς ως Βλάχ κα και επιστημονικά ως Αρωμουνική, χρησιμοποιήθηκε σε -3η σελ
. Στο Κύπελλο
Ελλάδας μπαίνει ο
ΠΑΣ Γιάννινα καθς
υποδέχεται σήμερα
Το βράδυ (0:30 μμ)
Τον Ατρόμητο στο
cΖωσιμάδες, για την
1η αγωνστική της
6ης φόσης
Αρκετές αλλαγές
στην ενδεκάδα ετοιμάζι ο Aργupης λής βασκούς ποδοσφαιριστές Στην
Γιαννίκης mοu όφησε εκτός αποστο - αποστολή για πρτη
. Οποιαδήποτε ενέργεια που αποτελεί Ψυχικό ,
συναισθηματικό ή σωματικό βιασμό η κακοποίηση κάποιου , προφανς χωρίς τη συναίνεσή
του , είναι έγκλημα απεχθές και καταδικαστέο.
Ειδικά δε , αν αυτό συμβαίνει σε βάρος ανηλί
κου , υπερήλικα , ή κάποιου με νοητική ή σωμαΤική υστέρηση, που τον καθιστούν ευάλωτο κι
αδύναμο να αντιδράσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ή
όταν ο θύτης καταχράστηκε οποιασδή ποτε μορφής εξουσία για
να το επιτύχει , τότε το έγκλημα είναι ιδιαζόντως ειδεχθές .
Όταν όμωςς αυτό συμβαίνει εναντίον κάποιας που
. συχνά δημοσίευε και nαλιό
-4η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα