Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΦΗNΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Po
Ετος: θο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 24278 ΤΦ: 1E-Αρ.Φύλλου: 1924 Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
Διαδιτυακή Θεατρική
Σχηνή 2021Πρόσκληση για την
υποβολή καλλτεχνικν
προτάσεων
>>>> 4η
Εβελοντική
αιμοδοσία και
συλογή φαρμάκων
στην Καλαμαριά
μηςαιαμελες ωήρν για σεο ή ταρενοχληση
Εργαστήρια για την
επόμενη μέρα της
καινοτομίας
>>>> 5η
Δ θέρμης: Πως μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας πιο πράσινη και ταυτόχρονα να μετατρέψουμε τα πάρκα σε έργα τέχνης;
>>>> Τη
>>>> δη
Από την Πέμπτη 211 επαναλειτουργεί το
σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης ΤHESI
ΠΡΑΚΤΟΡΕΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. πίτης
οδού Εγνατία Β4
και Βενιζίλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Την επαναφορά της ελεγχόμενης | γίνειαι
στάθμευσης από την ερχόμενη | Αστυνομία. Το σύστημα είχε τεθεί
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου , ανααπό
Δημοτική
Β977 298 697
σε αναστολή λειτουργίας από τις
ο Δήμος Θεσσα-7 Νοεμβρίου 2020, εν η επαναγίνεται στο
κοίνωσε
tharinik13Qumail.com
λονίκης. Το σύστημα THESiv| λειτουργία
αφορά τις θέσεις επισκεπτν πλαίσιο επανεκκνησης της αγοπεριορισμένης διάρκειας στάθ - | ράς μετά την υποχρηση των
μευσης (λευκή διαγράμμιση ) και καιρικν φαινομένων που έφερε
η επιτήρηση της λειτουργίας του
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ο Λέανδρος .
Created by Universal Document Converter