Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
(Κθιμερινή οικονομική ειδική cςημρίδα Διακηρύξων Δημοηρισν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7269
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Τιμή : 1.00
Εφορία:
Πs θα
Ταμείο Ανάκαμψηs:
ρυθμιστούν | εκλειδνουν 2,6 δισ. ευρ
μέσα στον Φεβρουάριο
χρέη έωs
τα τέλη
Απριλίου
- Πs θα μοιραστούνο τα 17 δισ. ευρ των επιδοτήσεων
Εδ πρέπει να σημει .
ωθεί ότι στον κανονι .
Ταμείου ,
προβλέπεται ότι μπο ρούν να περιληφθούν
προγράμματα
και επενδύσεις από
τον Φεβρουάριο κιό
λας: Πρόβλεψη πάνω
στην οποία "nατάε" η
επαναφέρει στις ράγες ελληνική πλευρά για
να προχωρήσει ταχύ τατα τις διαδικασίες
που απαιτούνται για να
"τρέξουν- κάποια από
τα έργα rou περιλαμβάνονται στην λίστα
που έχει καταρτίσει.
Με τη συγκε κριμένη Στόχος ορισμένα έργα
να ξεκινήσουν πολύ
πριν έρθει στην Ελλάδα η προκαταβολή
που θα λάβει η χρα
μας από το Ταμείο
Ανάκαμψης, η oποία
αντιστοιχεί στο 13%
του ποσού που δ καιούται. Τα έργα που
.Ξεκλειδνουν~
έργα του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στον Φεσμό
βρουάριο:
αστοίχημα- της στα.
διακής
μετάβασης έργα .
στην κανονικότητα να
είναι ανοιχτό ,
υπουργείο Οικονομι
κν επιδικει
Ρύθμιση
" ειδικού
σκοπού"
αφορά σε όλα τα
χρέη των φορολογουπου
| το τρένο της ανάπτυμένων που θα είναι ξης . Καταθέτει άμεσα
αρρύθμιστα έως και
τροπολογία
το τέλος Απριλίου Βουλή nou θα επιτρέ
Ψει την προκήρυξη
των πρτων έργων τον
του 2021 εξετάζει το
συνέχεια στην 11
θα προχωρήσουν τα χύτερα θα χρηματοδο τηθούν μέσα από το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Επί τάπητος η λίστα
των έργων και τα κρ τήρια χρηματοδότηπλέον, στε έως το
τέλος του μήνα να έχει
κλείσει το "nακέτον
των μεταρρυθμίσεων
και των επενδύσεων
των υπουργείων που
θα χρηματοδοτηθούν
από τα περίπου 17 δισ
ευρ που αντιστοι χούν σε επδοτήσεις,
μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης. Η χρα
συνέχεια στην 10
επόμενο μήνα .
Συντάξεις φιλοδρημα
για τουS
απόμαχουs
τns εργασίαs |από την Ευρm. υπό
τροπολογία, θα ανοίγει
ο δρόμος για την
κεφαάμεση
χρήση
του Ταμείου Ανάκαμ.
Ψης , τα οποία αναμένονται το καλοκαίρι
Μάλιστα , οι συζητή
σεις με τους θεσμούς
έχουν ήδη αρχίσει , σε
επίπεδο
μορφή προ καταβολν.
κορυφής
Η κατάσταση στην
οroίa έχουν περιέλθει
οι απόμαχοι της δουλειάς έπειτα από 10
χρόνια οικονομικής
κρίσης αποτυπνεται
με τον πιο διάφανο
τρόπο στην έκθεση
του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμν των
Επιστρεπτέα
Προκαταβολή:
Έσπασαν
κάθε ρεκόρ
οι αιτήσειs
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9