Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Οι δομές υγείας
της Λακωνίας
έχουν ανάγκη για αίμα σελ. 7
Να επαναλειτουργήσει
άμεσα η λαϊκή αγορά
Σπάρτης > σελ.8
Αναμένουμε τη θέση της
Ομοσπονδίας για την Πορεία της
αγωνιστικής περιόδουν > σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 20 Ισνουαρίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6040 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailtinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Συνεχίζει
με delivery
και takeaway
η εστίαση
στη Σπάρτη
Ακόμα και μετά
τις 6:00 μμ
ΓΠα την αναμόρφωση δασικν χαρτν
Στα κικάγκελαν οι ιδιοκτήτες.
αγροτικής γης
Συνεχίζουν οι επιχειρήσεις
εστίασης Σπάρτης να λει τουργούν κανονικά στη διάρκεια του αυστηρότερου
lockdown nou επιβλήθηκε
στην Πόλη anό τις 14 Ιανουαρίου 2021.Όπως ενημερνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητν
Επιχειρήσεων
Εστίασης Σπάρτης , τα καταστήματα εστίασης nου έχουν
μείνει ανοιχτά κατά τη διάρ κεια του Ιockdown και δρα
στηριοποιούνται με
μεθόδους delivery και takeeway εξυnnρετούν τους noλίτες ακόμα και μετά τις 6.00
μμ. οπότε και ισχύει η καθο λική αnαγόρευση της κυκλοφορίας. Το ίδιο καθεστς θα
συνεχίσει για όλο
Μαζικής
Μετά την Προσφυγή Περιβαλλοντικν οργανσεων στο ΣΕ
Την ακύρωση της απόφασης κν Ακίνητων Ελλάδας , η Βαλλοντικές Οργανσεις , Που αναμόρφωση των δασικν
του τέως υπουργού Περιβάλ- οnοίa τονίζει Πως με την επι - ζητούν διά της nαρέμβασής χαρτν της χρας , στε να
λοντος και Ενέργειας Κ. Χατζη - κείμενη εκδίκοση στο ΣτΕ της τους , να δημευτούν οι περιου - μην ισχύσουν τα λάθη της δασι δάκη , Που
αναμόρφωση των δασικν Περιβαλλοντικν Οργανσεων λήνων .
χαρτν της χρας , αξινουν nου συμπαραστέκονται στον
περιβαλλοντικές οργανσεις αγνα των Δασαρχν (ΠΕΛΔΥ λοντικν οργανσεων στο ρακτηρίζοντας Δάσος το 72%
με προσφυγή τους στο Συμβού-& ΓΕΩΤΕΕ) κατά της αναμόρ-Συμβούλιο της Επικρατείας για
λιο της Επκρατείας
Ωστόσο, αυτή η Παρέμβαση Ένωση Ιδιοκτητν Αγροτικν του τέως υπouργού Περιβά για την οικονομική ανάπτυξη
Προκαλεί την έντονη αντίδραση Ακίνητων Ελλάδας απευθύνει λοντος και Ενέργειας κ . Κ . Χα - της Ελλάδας.
τηςΕνωσης Ιδιοκτητν Αγροτι - ανοκτή επιστολή Προς τις Περι- τζηδάκη nou αφορά την
στην οίτησης ακύρωσης των επτά σίες των μη Προνομιούχων Ελκής νομοθεσίας και οι Δασικοί
Χάρτες τους onoiouς διαμόρΗ nαρέμβαση των Περιβαλ- φωσαν οι ίδιοι οι δασάρχες , χα αφορά
διάστημα Πou n περιοχή θα Βρίακόκκινοτης επιφάνειας της Ελλάδας,
φωσης των Δασικν Χαρτν , η την ακύρωση της απόφασης έχει καταστροφικές συνέπειες
σκεται
επίπεδο, με την εληίδα
όπως αναφέρεται , "να μην
ισχύσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα
ουτή.
ουνέχεια σελ 9
κατάσταση
ΚE-λιανικόν η νέα δράση του ΥΠουργείου Ανάπτυξης
Όπως επισημαίνουν οι κκ Β.
Τσαρούχας και Γ. Γκουβά .
τσος , Πρόεδρος και γενικός
γραμματέσς του συλλόγου
αντίστοιχα , θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες μας nou nαρά τη
δύσκολη οικονομικό , Ψυχολογικά και κοινωνικά neρίοδο συνεχίζουν να μας
στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα , αντιλαμβανόμενοι την
προσπάθειά μας να κρατηθούμε όρθιοι και να κρατήσουμε ανοιχτά τα μαγαζιά
μας, διστηρντας naράλ
ληλα και τις θέσεις εργασίας
Ευχόμαστε σε όλους , συναδέλφους και συμπολίτες,
καλή δύναμη και εληίζουμε
ότι σύντομα θα επανέλθουμε
σε μια κατάσταση σχετικής
κανονικότητας! .
Επιδότηση 100%
για τη δημιουργία e-shop
Ποιοι οι δικαιούχοι και τι επιδοτεί
Από το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ανακοινθηκε
η Προδημοσίευση της Πολυαναμενόμενης δράσης "e-λιανικό
συνολικού Προϋnολογισμού
80.000.000 ευρ.
Η δράση e-λιανικό - έχει
στόχο την επιχορήγηση των μ
κρομεσαίων επιχειρήσεων για
τη δημιουργία ή την αναβάθ .
μιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) Προκειμένου να
στηριχθεί η λειτουργία τους
κατά τη διάρκεια της nανδημίας
Covid-19, να ενισχυθεί ο Βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφια κής τεχνολογίας και του
Ψηφιακού μετασχηματισμού , να
αnoφευχθεί ο συνωστισμός
στους εσωτερικούς χρους και
να διασφαλιστεί η συνέχεια της
οικονομικής δραστηριότητας
τους.
συνέχεια σελ.Β
Β1lakonikos.gr
Μια εξοργιστική
απάντηση
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
της Χριστίνος Γαλανοηούλου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα