Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 20.012021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6707
Ανασυγκροτήθηκε το προεδρείο της ΟΤOΕ
Νέος Πρόεδρος της OΤΟΕ ο Γιάργος Μότσιος
Σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους δηλνουν μείωση εισοδημάτων
Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γν μης, η οποία απευθύνεται
σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή- μέτρηση και
συγκριτική αποτίμηση δεικτν κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των
αμοιβν , την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους , την τηλεργασία.Σε
συνέχεια ανάλογης έρευνας του Οκτωβρίου του 2020, καταγράφονται οι
αρνητικές οικονομικές και εργασιακές επιπτσεις της πανδημίας στους
εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι:
Πρόταση για διεξαγωγή
συνεδρίου του Παγκόσμιου
Oργανισμού Τουρισμού
στην Ελλάδα
Το έργο που έχει συντελεστεί
στη χρα μας στο πεδίο της
αναβάθμισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανέδειξε η
υφυπουργός
Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής
για τη Διαδικτυακή Τουριστι
κή Εκπαίδευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
που συμμετείχε, μέσω τηλε
διάσκεψης.
Τουρισμού,
Το 56% των εργαζομένων αναφέρει ότι μειθηκαν τα εισοδήματά τους κατά την διάρκεια της πανδημίας.Από αυτούς
το 22% δηλνει απλεια εισοδήματος πάνω από 31% , εν
το 147% δηλνει απλεια εισοδήματος από 21-30%.
Μάννα εξ ουρανού η επιστρεπτέα
προχαταφολή για τα ξενοδοχεία
Το 430των εργαζομένων που αναφέρουν μείωση εισοδημάτων, δη λνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της αμοιβής
τους για το επόμενο όμηνο.Το 40% των εργαζομένων
δηλνουν ότι έχουν εργαστεί με τηλεργασία στην διάρκεια
της πανδημίας.
Τόνισε
ανάγκες
ενίσχυσης της ψηφιακής διάστασης των προγραμμάτων
μετεκπαίδευσης,
αναβάθμισης
αλλά και απόκτησης νέων
δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό.
Επιπροσθέτως, η χυρία Ζαχαράκη κατέθεσε πρόταση για
την συμπεράηψη ελληνικν
πανεπιστημίων στους συνεογαζόμενους με την Έπιτροπή
ακαδημαϊκούς φορείς καθς
και για τη διεξαγωγή του
πρτου συνεδρίου της Επιτροπής σχετικά με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, στην Ελλάδα.
Aς σημειωθεί, τέλος, ότι στην
Επιτροπή , στην οπο ία συμμετέχουν 11 χρες περιλαμβανομένης της Ελλάδας, τίθεται
ως στόχος η ανάδειξη και η
υποστήριξη των δικτύων εξ
αποστάσεως μάθησης στο
εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μέσω
συνεργασιν με ακαδημαϊκά
ιδρύματα
εκπαίδευσης διεθνούς wύρο
διαρχούς
δεξιοτήτων
Τα ορόσημα για εστίαση
και επιστροφή στα σχολεία
Κάθε άνοιγμα εγκυ μονεί
κινδύνους και αμφιβολίες ,
υποστήριξε η καθηγήτρια
Επιδημιολογίας
Λινού, μιλντας στην Κο νωνία Ωρα MEGΑ, για την
επαναλειτουργία του λιανεμ
πορίου . κΝα συνεχίσουμε να
είμαστε προσεκτικοί . Οι
ουρές εκτός καταστημάτων,
σε απόσταση και με μάσκα,
δεν πειράζουν πολύ . Ας
ελπίσουμε ότι
καλά ανέφερε, υπογραμμζοντας ότι ανησυχεί για τα
πολυκαταστήματα,
έχουν φυσικό αερισμό
Στο ερτημα ποιες άλλες
δραστηριότητες θα μπορ
ούσαν να επαναλειτουργήσουν , σημείωσε ότι αν έχουμε περισσότερα μοριακά
τεστ, θα έχουμε καλύτερη
εικόνα και θα μπορούμε να
προχωρήσουμε .
τουριστική
Ως μάννα εξ ουρανού περιμένουν οι ξενοδόχοι τη νέα
επιστρεπτέα προκαταβολή , που θα φτάνει μέχρι τα 3
εκατ. ευρ , αλλά θα δοθεί και με βάση άλλα κριτήρια
όπως είναι π.χ. οι δαπάνες και όχι ο μειωμένος τζίρος.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο της επιστρεπτέας προκαταβολής βοήθησε τον ξενοδοχειακό αλάδο περισσότερο
απο οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό μέτρο , σύμφωνα
με την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικν Ερευνν και Προβλέψεων (TΕΠ για τις επιπσεις της παν δημίας της Covid-19 στα ελληνικά ξενοδοχεία , που παρουσιάστημε χθες σε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος
Αθηνά
Έκανε λόγο ότι η εστίαση
στους εξωτερικούς χρους
θα μπορούσε να επαναλειτοθα πάμε υργήσει , εν είπε ότι , σε
ενδεχόμενο άνοιγμα των
κέντρων,
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης
του ιού ακόμα και στα λιφτ.
τουριστικής
χιονοδρομκν
τουριστικής
Created by Universal Document Converter