Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέο κέντρο Διαγνωστικής Παιδιατρικής από τον Όμιλο Βιοίατρική
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5897 Τετάρτη 20.01.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Handelsblatt:
ΕΛΣΤΑΤ
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 509%
>>> ελ.
>>> ελ
Αθήνα και Παροι
έχουν σχέδιο για το
Ταμείο Ανάκαμψης
Πτόση 2,9% στον δείχτη κύκλου εργασιν
βιομχανίας το Νοέμβριο
Επιστρεπτέα προκαταβολή 5:
Τέλος χρόνου για αιτήσεις
Η οικονομική εφημερίδα
Handelsblatt σε μαχροσκελές
ρεπορτάζ εξετάζει τα σχέδια
τεσσάρων κρατν-μελν της
ΕΕ για την απορρόφηση των
ευρωπαίκν κονδυλίων από
το Ταμείο Ανάκαμψης και
παρατηρεί
Προκειμένου να λάβουν
χρήματα τα χράτη πρέπει να
προσκομίσουν συγκεχριμένα
σχέδια . Εντούτοις τα δύο
κρέτη που επωφελούνται
περισσότερο, η Ισπανία και η
ταλία, δεν σημεινουν πρόοδο. Εν η Γελλία και η Ελλά
δα έχουν ήδη παρουσιάσει
λίστα με λεπτομερή πρότζεκτ,
τα σχέδια της Ρμης χαι της
Μαδρίτης περιορίζονται σε
γενικές ανακοινσεις .
Ειδικότερα σχετικά με το
πλάνο της Ελλάδας αναφέρ
ε: Ο πρωθυπουργός Κυριά κος Μητσοτάκης καπέστησε
εξαρχής προτεραιότητά του
το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Βλέπει σε αυτό μια ευκαιρία ,
ούτως στε η χρα που επί
χρόνια επλήγη από την κρίση
να επαναπροσδιοριστεί αι
να καταστεί ελκυστικός τόπος
για επενδυτές.
για εισαγογές στο Χρηματιστήριο
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
Ψιμικό εργυστήρο γα ης εμπορνές
διατρυγατείσεις αό ΣΕΒ
Διεθνείς Εμπορυκές Διαπραγματεύσεις:
από τους ειδιιούς>, την
Τετάρτη 10 Φεβρου αρίου
2021, και ρα 16:00 μ.μ.
Ο ΣΕΒ διοργαννει Ψηφ από στελέχη της αγοράς
ιακό Εργαστήριο με θέμα διαφόρων κλάδων των εξαγωγν . Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη επιχει ρήσεων , που εμπλέχονται
σε διεθνείς εμποριχκές δια πραγματεύσεις σε θέματα
μάρκετινγ,
Μάθετε
Τη βελτίωση του χρηματιστηριαχού κλίματος, το περιβάλλον των
μηδενικν επιτοκίων , αλλά και τις προοπτικές που διανοίγονται
για την οικονομία από την εισροή μεγάλου ύψους κοινοτικν κονδυλίων επιχειρεί να εκμεταλλευθεί η ΧAEEXAΕ+1,33%, προΤο ρεπορτάζ υπενθυμίζει
επίσης ότι η υβέρνηση
επωφελήθηκε κι από τις μεταρρυθμιστικές
πέρυσι επιτροπής ειδικν
υπό τον νομπελίστα Χριστόφ
πωλήσεων,
Η σημασία των διεθνν εξαγωγν , εφοδιαστικής κειμένου να προσελκύσει επιχειρήσεις που είτε θα θελήσουν να
εμπορικν
τεύσεων παραμένει αδια - μικν ,
προτάσεις
διαπραγμα- αλυσίδας, χοηματοοικονοεπιχειρηματικότεισαχθούν στο Xρηματιστήριο είτε θα προχωρήσουν στην έκδοση
εταιρκού ομολόγου. Παράλληλα, ενθαρρυντικό στοχείο
Πισσαρίδη .
Handlsblatt συνοψίζει τέλος
τους βασικούς άξονες του
ελληνικού , πολυσέλιδου πλάνου σχετικά με το Ταμείο
Ανάκαμψης ψηφιοποίηση,
εκουγχρονισμός δημόσιας
διοίκησης , <τράσιναν έργα
και ηλεκτροκίνηση, δικαστική
μεταρούθμιση, επαγγελμετι κή επαίδευση και σύνδεση
πανεπιστημίου
εργασίας.
μφισβήτητη. Στις διεθνείς ητας, εξαγορν και συγχωσυμφωνίες συχνά δεν παίο
νεις αυτό που δικαιούσαι,
αλλά αυτό που διαποαγματεύτηκες. Είναι το <μεσο>
για να πετύχουν τα μερη
τους στοχους τους. Στο συμμετοχής εδ , έως την
εργαστήριο θα αναλυθούν Δευτέρα , 8 Φεβρουαρίου
πρακτικά παραδείγματα
στο διεθνές εμπόριο και θα
πααρουσιαστούν
περίπτωσης (case studies ) μετά την εγγραφή σας.
νεύσεων εταιριν .
Δείτε το αναλυτικό πρόγο αμμα του εργαστηρίου εδ . μέσα στο 2021 αναμένονται oρισμένες άλλες παρακμάΠαρ α κα λούμε
συμπληρστε τη φόομα ήδη εισηγμένων εταιρειν .
αποτελεί το γεγονός ότι αποχωρούν από το ΧΑ ή ότι
πολλές αυξήσεις κεφαλαίου ζουν οικονο μικά, γιατί απλά
αυτό είναι φυσικό να
<Το πρόβλη μα δεν εστιάζε- συμβαίνει.
ται στο ότικάποιες εταιρείες
2021. Θα λάβετε το σύνδεσμο ηλεκτρονικής παρακομελέτες λούθησης του εργαστηρίου
- χρου
Created by Universal Document Converter