Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
91772654106032
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 . Neb site : wwww.lamiakos-typos.gr . e-mail: [email protected]
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' . ΑΡ. Φ. 22236 ΤΗΛ.: 22310 51414 -5-6 . FAX : 223 1 0 29331
22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Ταχύτερη και ακριβέστερη η εκτίμηση
ζημιν με την ψηφιοποίηση του ΕΛΓΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΜΕ 4294
Παρουσία τns noλιτικής ηγεσίas του Υπουργείου Αγροτικns Ανάπτυξηs και Τροφίμων , του υφυπουργού Γιάννη
Οικονόμου, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ
του ΕΛΑ. και τns Κοινωνίas τns Πληροφορίαs A.Ε.
σελ . 2
Νέοι Πρόεδροι στα Εκκλησιαστικά
Συμβούλια 16 Ενοριακν Ναν
Με εγκύκλιο σημείωμά του ο Σεβασμιτατοs Μηπτροπολί
tns Φθιτιδ0s κ . Συμεν γνωστοποίησε διοικητικές και υnnρεσιακές αλλαγέs , οι οnoies απoφασίστηκαν μετά αno δια βούλευση με αφορμή την εναρξη tns νέas χρονιά .
σελ. 3
Πόσες προσλή ψεις έγιναν
και πόσα χρήματα δόθηκαν ;
.Έρχεται νέος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση.
. Κυρ. Mητσοτά κης: Δέσμευσή μας να αλλάξουμε
το σύστημα της απλής αναλογικής στην ΑυτοδιοίκησηΜια σειρά ερωτημάτων nou έχουν σχέση με τα οικονομ κά τns Αναπτυξιακής Εταιρείαs "Αμφικτυονίεs" Πoυ δημιουργήθηκε με Πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιέων, διατυπνει η δημοτική Παράταξη tns Λαϊκήs Συσπείρωσn .
| σελ . 5
Στην τελική ευθεία σήμερα
σελ. 9
Φυσικό αέριο: Φτάνει σε Λαμία,
"Ας βρουν άλλους
να κάνουν τις Λουλού"!
για την ορκωμοσία Μπάιντεν
Χαλκίδα και θήβα
Σε κατάσταση ύψιστηs επιφυλακής βρίσκεται η Ουάσιγκτον , καθs οι Ηνωμένες Πολιτείεs εισέρχονται στην τελ κή ευθεία για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.
σελ. 13
| Πρόταση για εκλογές στις 29 Μαρτίου
Σε ρυθμό υλοποίησns μπανει πλέον το ηρόγραμμα
ανάπτυξηs tns Δημόσιαs Επιχείρησηs Διανομής Αερίου
(ΔΕΔΑ) καθs , μετά την τοποθέτηση εργολάβων στη Θρακn, σειρά έχουν τρα οι τρειs Πόλειs τns Κεντρικής Ελλά .
ΑΠοχρησε από τη συνεδρία ση τηs Οικονομικής ΕπιτροΠns tns Περιφέρειαs Στερεάs Ελάδαs η επικεφαλήs tns
παράταξns τnsελάσσονos μειοψηφίαs Κατερίνα Μπατζελή,
καταγγέλλονταs την έλλειψη ενημέρωσης και αφήνονταs
αιχμές για αδιαφανή λειτου ργία τns Εniτροπής.
Με κυριότερο θέμα , αυτό τns ημερομηνίαs εκλογν για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου τηs Ένωσns
Ποδοσφαιρικν Σωματείων Φθιτιδα , συνεδριάζει αύριο
το Πρωί δια περιφοράs το Δ.Σ. τns Ένωσns.
σελ. 3
σελ . 16
PΑΦΟΥΝ Α.Δ. Γκίκαs σελ7.Στ. Ζαχαρόπουλοs σ. 7 .Χρ. Αργυρόπουλοs σ
. r. Σμοκοβίτns σA a