Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

4oC, 14:00

12oC, 20:00

€0.80

10oC - Υγρασία 68%-88% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:57 - Δύση ηλίου: 17:45

×ùñßò ðåñéóôñïöÝò

Αν αναλογιστεί κάποιος το Βατερλώ του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες τοπικές εκλογές, έχει την απάντηση στο πως και το γιατί της απόπειρας κυβερνητικής χειραγώγησης της Αυτοδιοίκησης. Αυτές
οι ολοκληρωτικές νίκες όταν συμβαίνουν, οι απόλυτοι νικητές διολισθαίνουν στην διοικητική αλαζονία, συχνά και στην υπέρβαση της δημοκρατικής συμπεριφοράς. Η μέθοδος είναι ολισθηρή και οπωσδήποτε αναποτελεσματική όσο κι αν η αυθαιρεσία, ενίοτε και με τη νομοθετική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εμφανίζεται ως η αναγκαία εκδήλωση αποφασιστικότητας. Σύγχυση. Στο όνομα της κυβερνησιμότητας, ο εχθρός έγινε ο εκλογικός νόμος και η αναλογική. 3»

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5278

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ÐõñïóâåóôéêÞ óõíÜíôçóç
ÓõíÜíôçóç üëùí
ôùí åìðëåêïìÝíùí
ìå ôç äéá÷åßñéóç
ôùí óêïõðéäéþí.

ÅðéóêåõÜæåôáé ôï êáìðáíáñéü ôçò ÁíïõíôóéÜôá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Άγνωστο αν η πρωτοβουλία αποδίδεται ή όχι στη
δήμαρχο Υδραίου. Πάντως η περιφερειακή Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ θα ανταποκριθεί και θα παραβρεθεί. Η Μερόπη Υδραίου,
μιλώντας στο enimerosi.com πιστεύει ότι έχει ωριμάσει η κατάσταση έστω κι έτσι. Τα προβλήματα μεταφοράς ορθώνονται μεγαλύτερα στους περιφερειακούς
Δήμους.
Σελίδα 5»

Μπήκαν τα μεταλλικά στηρίγματα την Τρίτη. Επιχείρηση που δεν άφησε αδιάφορους τους λίγους παγωμένους περαστικούς

Ï ðñùèõðïõñãüò êáé ïé
ðïëéôéêïß áñ÷çãïß óôç ÂïõëÞ,
ãéá ôá 12 ìßëéá óôï Éüíéï »
8

Äéáìáñôõñßá ôçò ¸íùóçò
Óõëëüãùí ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí,
óôï ÌáñÜóëåéï »
10

Ôñï÷áßïò ôñáõìáôéóìüò
áóôõíïìéêïý ôçò ïìÜäáò
«Äßáò» óôï Óáñüêï »
4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα