Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30 νεκρού
320 διασωληνωμένοι
566 νέα κρούσματα
22 νέα χρούσματα
στην περφέρεια ΑΜΘ
ΚΑΘΗΜ Ε.ΡΙNΗ-ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
Η στην ΠΕ Καβ. ας
4 στην Π.Ε. Ξάνθης
3 στην ΠΕ Ροδύπης
Η Περιφέρεια ΑΜΟ
ενισχύει 57 επιχειρήσεις
Πρόταση Βουρβουκέλη
στο δημοτικό
ραδιόφωνο
για μετάδοση
των αγνων του ΑΟ:
από το πρόγραμμα LEADER
Με επιστολή
του στο δήμαρχο
Ξάνθης , το δημοτικό ραδιοφωνο .
και την ΠΑΕ Ξάν.
θη , ο περιφερεια.
κός σύμβουλος
και φίλαθλος της
ε απόφαση του Περ φερειάρχη Ανατολικής
VIΜaκεδονίας και Ορά .
κης κ . Χρήστου Μέτιου , η Πε .
ριφέρεια διαθέτει στην Ανα .
πτυξιακή Ροδόπης 6.060.210
ευρ από το πρόγραμμα
CLLD-LEADER για την ενίσχυση 57 ιδιωτικν επενδύσεων
σε αγροτικές περιοχές των
Περιφερειακν Ενοτήτων Ρο
δόπης και Ξάνθης , με στόχο
την τοπική ανάπτυξη.
ομάδας
Οδυσσέας Βουρ .
βουκέλης , καταθέτει την πρόταση
του , μετά από επ .
θυμία πολλν φιλάθλων της Ξάνθη , για ρa διοφωνική μετάδοση των αγνων του ΑΟΞ
Παπάζογλου:
Επερτηση της περιφερει ακής σύνθεσης
για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή
"Θεσσαλονίκη-Αμφίτολη-Νέα Καρβάλη"
"Μόνο
η άνοδος
στο μυαλό μας
Τια όλλη μία φρρά ο Πιρφεριάρηης Ανατεsής Μor
ΣΕΛΙΔΑ 13
τη φερά το νρενόμιαμα" είναι σχεδν ουρολεκτικό καθς
Ματαίωση του φεστιβάλ
"Εάνθη , Πόλις Ονείρων
βρολιοη συζήτηση για το κρίσιμα θάμα Τνημεδότηση μα
την έγχριση πεμβαλλοντικν έp εni της Μελέτης Πι
ρoύραμκή γραμμή Θεσσολονίκη -Αρηίπιη- Νέα ΚορβάΜουσικν Σχολείων"
0 ΖΗΣΗΣ ΒΑΓΟΥΣΗΣ
Δωρεάν rapid test,
στο Αμοιρίδειο
Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης | ΚΑΙ Η ΓΚΡΕΤΑ ΤΟΥΝ ΜΠΕΡΓΚ
ΠA θεφονουκν εαλεν
Γράφει ο Στέhιος Αρσενίου
Ο Δήμες Ξύνθης, σε συνεηγασία με τον ΕOΔΥ ,
από τις 10:00 έως τις 1400, θα πoογματοποιού-.
νται ΔΩΡΕAN, ropi test, στο Aμουρίδειο Αθλητ.
κό Κέντρν Ξάνθης.
ψοιμένους χορους κια η πρiσβαση των πολιτιν θα
πραγματοποιείται από την κεντρική είocoo , στο
πάρεινγκ, του Αμοιρίδειου Αθλητικού Κέντρου
Οι πολίτες πρεπει να γνορίζουν τον Αριθμο
Μητρόου Κοινννικής Αση άλειος τους (Α.Μ.Κ.Α.)
κή τους τυντότητα .
ΣΕΛΙA 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα