Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αp. φύλλου 17.929 . Τιμή 0,60 . Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 202 1
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6T, 33.791-Fa: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.ge [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στόχος να απο κατασταθεί η κυβερνησιμότητα Δήμων και Περιφερειν
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΗΑΠΛΗ ΑΝΑΙΟΤΙΚΗ
Θα αποκτήσουμε ποτέ ποδηλατοδρόμους;
Το ποδήλατο στα Γιάννενα
σε εποχή πανδημίας. .
ΡΣχέδιο εκσυγχρονισμού των συνοριακν σταθμν.
. Η αλλαγή Του εκλογικού συ στήματος της απλής αναλογικής
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν
και παραμένει κορυφαία προτεραότητα για Το υπουργείο Εσωrερ.
κν , στε να διασφαλιστεί και πo Aι η κυβερνησιμότητα Δήμων και
Περιφερειν , η οποία έχει διαταραχθεί σε σημαντικό ποσοστό των
ΟΤΑ μετά τις εκλογές Του 2019 .
17 NorμBρίου 2020
Ταυτόσημο με την εξέλιξη μιας σύγχρονης πόλης
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
| Του ΠΕΤΡΟΥL ΜΠΟΥΤΙΑ
. Σε ένα από τα
χτστά πγκάκια πέριξ του Κάστρου των Ιωαννίνων
το μελάνι Του γκράφιι που απεκονίζει ένα ποδήλατο, δεν αφήνει
περιθρια παρερμηνείας στο δι
καιολογημένο ρητορικό ερτη
μα: πότε θα δούμε επιτέλους αυΤό το σήμα στην πόλη μας; .
Η συζήτηση για τους ποδηλατοδρόμους στα ωάννηνα, δεν απο
Τελεί ένα πρόσφατα ήτημα , αλλά μας αλλάζι και μαζ της αλλάζφυμε νέργεος και χρημάτων, αλλά και η
μας απασχολεί διαχρονικά. Η πόλη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γα την αντικατάστασή Του δ σμεύθηκε χθες ο Κυρικος Μητσοτά
κης , ο οοίος επκέφθη Το ΥΠΕΣ
και συναντήθηκε με τη νέα ηγεσία
του υπό τον Μάκη Βορίδη. Είπε μά Η μεταρρυομιστική ατζίνταν, με πρτη την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοκησοn, βρέθηκε στο επίκεντρο
πόμενες Τμέρες από το Υπουργκό
Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός έχανε
λόγο για μία κπαλέτα -11ησελ
Προσωπική πολιτική
ασκεί ο Δ. Δημητρίου
W ένα θετικό κρούσμα
κορωνοίού τα Πάννενα
/ Στο ΠΠΝΙ εμβαλιάστηκε ξανά
εμείς , Ο παγωμένες ατλήψεις διατήρηση της προσωπκή μας υμας για τον αστικό σχεδιασμό και γείας και ευεξίος είναι γνωστά Η
την βιωσιμότητα, αναθεωρούνται κι ακρυμμένην όμως ευεργετική δρά αν μέχρι τρα το συτοκίνητο Βεωpούνταν τυτόσημο με την εξέλιξη προσδιορισμός της πόλης μας Συτης συγχρονης πόλης , το ποδήλα - νήθως ως οδηγοί αυτοκνήτων στο
το δείχνει το μέλλον . Τα οφέλη ως
απόρροια της χρήσης του ποδηλά- ντομότερη διαδρομή για να 4θ του, όπως η μείωση της ατμοσφα - σουμε στον πρooρισμό μας πς
pικής ρύπανσης, η εξοικονόμηση E .
ση της ποδηλασίας , tίναι ο επανα
>Χωρς γνση του Δ.Σ η ετιστολή κατά Πριερετάσχη - Δημάρχου
κλεινόν άστυ, σκεφτόμαστε η συ. H φαEιή ιδέα του Προέ
δρου του Επιμελη τηρίου Ιωανvt
νων Δ. Δημητρίου να εκδσει aνακοίνωση με την οποία επe
πλητε Τον Περιφερειάρχη και Το
Δήμαρχο ίωαννίνων που έθεσαν
στον Υπουργό Ανάπτυξης ζητήματα που αφορούν τον
Σελ. 12
θα αποφύγουμε την
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
. Μετά από δύο ημέρες
αλευκές , χθες τα Γιάννενα πε .
| ριλαμβάνονται στη λίστα Του Ε.
| ΟΔΥ με ένα θεπκό κρούσμα κορωνοίού. Χθες-και -11η σελ.
1ΩΑΝΝΙΝΝ
Οσυτεργάτης του Π-Αγ.Κολέμπας (oικονομολόγος) τοτίζε
Οι φορολογούμενοι ταλαιπωρούνται
wέφου 15 δην
0Ετίρς Κaiημάνης ακόμη και με ηλεκτρονική διακυβέρνηση!
-2η σελ.
Νέα παρέμβαση . έκκληση της Ενωσης Ιδ. Αγροτικν Ακνήτων.
Σελ. 12
V Πρότα εοφλεις ης στις και μετά ειστράτις από ω βάrς .
. Αναμφίβολα Το τελευταίο διάστημα -κυρίως εξαπίας της πανδη
μίας- έχουν γίνει σημα
ντικά βήματα στην ηλε
κτρονική διακυβερνηση.
καθς οι πιο πολλές συναλλαγές Του πολίτη με
υπηρεσίεςς τράπεζες και
φορείς , αναγκαστικά γ νονται διαδικτυακά. Και
είναι πολύ σημανικό αυΤ, να μπορεί δηλαδή-11η σελ.
Να μη συμβάλλουν οι Περιβαλλοντικές
Οργανσεις στη δήμευση περιουσιν Ενημέρωση, έλεγχοι και
Σειρά δράσεων σχεδιάζει ο Δήμος Ιωαννιτν
V Ηαπόγαση Κ.Aaτηδάκη διορθότει τα λάθη της δασικής νομοβεσάς
. Εντείνεται ο
σγνας της ΕνωΙδοκτητν Αποινές για τα αδέσποτα
νΠροαναγγέλλει ουσιαστικές λύσεις μετά την πανδημία
Ελλάδος. ενόψε
της επικείμενης συ ζήτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης
που κατέθεσαν περιβαλλοντικές οργανσεις και Δασολόγοι Δημοσίου και
ΓΕΩΤΕΕ για την ακύρωση της απόφασης του . Υπουγού Περβάλλοντος . Χατζηδάκη για τους βασή τους να μην σχύουν τα λάθη
δασικούς χάρτες.
Με ανοκτή της επιστολή προς καί χάρτες τους οποίους-11η σελ.
. Ουσιαστικές λύ - ΡΚΣ ΗΧΧ ΟΟΧΧ
σεις στην διαχείριση
Των αδέσποτων ζων
που αποτελούν σοβαρό πρόβλημα εδ και
αρκετά χόνια για τα
Γιάννενα υπόσχεται ο
Δήμος, με την υποση μείωση όμως πως αυ: Το θα γίνει όταν τοεπτρέψουν oι υγειονομί κές συνθήκες .
Όπως αναφέρει ο εντεταλμένος σύμβουλος Νίκος Τσόλης, ο Δήμος στο
πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιί σήμερα περισυλλέγει , -12η στλ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Τις επτά Περιβαλλοντικές Οργανσες, η Ενωση τονίζει ότ η παρέμ
Του r. ΠΑΝΝΑΗ
της δασικής νομοθεσίας και ο δασ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΓΝΩΜοδο τήσεις.. . |
Διαπιστσεις.
Ο Παπαδιαμάντης και
το εμβόλιο κορωνοίού ..
Ερτασε στα Γάνινα και σήμερα βα ανακοινωθεί nμεταγραφήτον..
Ενίσχυση του ΠΑΣ με
Λοντίγκιν στα γκολπόστ
COVID-19: Πολλές νέες λέξεις
που μας έγιναν βραχνάς!. .
>Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΓΟΥΛΑ
-Κάκωση ο Χουτεσιτης, χάναι Ατρόμητο, εκτός και οι Κόστρο-Ντομέγκεθ
. Τη δεύτερη χειμερ
νή rου μεταγραφή αναμέ.
νετα να ανακονσει σή μερα ο ΠΑΣ rάννινα κα
θς παίκτης των Γιαννιωrν θα πρέπει να θεωρε ται ο ερματοφύλακας Γ
ούρι .
νος Ελληνορσος τερμα .
Τοφύλακας -η σελ
. Ζούμε και διανύουμε τον εικοστό πρτο (210 ) αινα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο αινος της πληροφορικής και της
ταχύτητας Και σε αυτό το πρτο 1/5 του , έπληξε την υφήλιο και
μια πανδημία με την επωνυμία Sars-Cov-2 ή αλλις CoVid-19.
Στα κτάπα της ιστορίας μας θα καταγροφούν για να διαβάζουν
οι επόμενες από εμός γενιές:
Κάποιες πολεμικές συρράξεις
- Παράπλευρες απλειες (θάνατο )
- Κούρσα πολυεθνικν για εξεύρεση εμβολίου
-Ισως κάποια προσπάθεια για -Πράσινη ενέργεια
- Και πάρα πολλά επιμέρους μικρά ή μεγάλα
> pάφει ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙX. ΟΙΚΟNΟΜΟΥ.
Ο ισως μερικοί ρωτήσουνπσχέση έχειο Αλέξαν
δρος Παπαδισμάντης με το εμβόλιο του κορωνοίού
κι όμως έχει Αρρωστες πολλές και κακές για τον
άνθρωπο , από την αρχαία εποχή πάντοτε υπήρχαν
και θα υπάρχουν. Προτού όμως αναφερθούμε στον
1ό , πολύ σύντομα θα πούμε δύο λόγια για τον με γάλο μας διηγηματογράφο και μυθιστοριογράφο. Ο ΑA. Παπαδιαμά
ντης (1851-1911 ) γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851 και πέθανε σ' αυτή
το 1911. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και δάσκαλος , a
ΒΗΜΑ.
- 4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα