Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθτμερνή Εφιυμερίδα us Hπεiρou- 1δρυτns Ευ0. Τz0λλαs- Ετos 940-Ap. Φύλλου 24974-Τετάριη 20 ίανουαρίου 2021-060 6
ΠΕΑΚΙ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
Ο διεθνής Λοντίγκιν
η δεύτερη μεταγραφή:
Αρωγός και το 2021
οΛ Αυγενάκης
Ποιος θα αχακάρει
καλύτερα τη Χάρτα του Ρήγα: 1
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Πρτοι εμβολιασμοί
στα Γηροκομεία
Οι μελέτες περιβάλλοντος και θορύβου είναι το επόμενο βήμα για την ανάπυξη υδατοδρομίου
στη λίμνη Παμβτιδα, με τις διαδικασίες να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς
ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ξεκνό σήμερο ο εμβολιααμός για
dταμε ηλικίας άνω των 65 ετν και
στο τρίτο εμβολο στικό κέντρο των
Ιωαννίνων αυτό nou έχει διομορφωθεί στο Κέντρο Υγείας (πρrv KA) εν εμβαλιστηκην και οι
ηptoι φλοξενούμενοι των 6ύο γn .
pοκομείων της Πόλης.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Κινητοποιήσεις
σε δύο δόσεις
ΓΙΑ ΤΗΝ
Η Παλιά προβλήτα
στο Πέραμα, η οποίa
είχε χρησιμοποιηθεί
ως βάση και από το
2004 έως το 2008
επιλέγεται και τρα
ως το σημείο για
τον ελλιμενισμό των
υδροπλάνων , όπως
Προκύπτει από τον
τεχνικό φάκελο Που
έχει κατατεθεί στον
δήμο Ιωαννιτν.
μια Πέραν ουτής nou έχει ανακοι νει η aΠρωτοβαυλί Φοτητv
Ενάντια στο ομοσκέδιο Κεραμέως ο
Ιονουαρίου, στις 5.30 το οnόγειμ .
έξω αnό την περιφέρεα
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ενημέρωση ,
Πρόστιμα
και κίνητρα
Με μα σειρ δράσεων noυ δρομολογούνται και θα ενταθούν μέλις το
εntpέψουν οι υγεκνομικές συνθή κες , ο μος εnκεφείνα δοει ου σδέσηοτων ζων
ΣΕΛΙΔΑ 6
Συντονισμένη
επίθεση
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΛΟΓΩ ΠΡΟ ΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 0 ΕΡΜΑΝ ΣΗΣ
Με κουβέρτες
και σόμπες υγραερίου
στο ΤΕΠ του ΠΓΝΙ
Μαζεμένα
και με καθυστέρηση
κατά τoυ nεριpερεpxη κοι τoυ 6n
μέρχου Ιωανννων σε σκέση με mν
Σην ενοωμάτωση μέραυς των κρουσμή ων οιm δομή φλαξενίος ηροoφύγων
κοιμετοναστν ΦΑππάδας οφεθειο το όλμα νέων κρουσμότων κορωνοίού
στηνHειρο, nως σnounνεται στη χθεσνή ημερήσα έκθεση επιδημολογ .
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μικρές
ιστορίες
Yυναν Περστατικν του ΠανεπισηΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ην Βα κατσιαση βινουν και όσοι
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΣΕ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙΑ ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΙΤΩΝ
ΑΠ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Το Πανεπιστημιακό
άσυλο της 0ξφόρδης
τα νοθευμένα Ποτά
και η εξέγερση της
Αγίας Σχολαστικής
Επαναφορά
του αιτήματος
για κελευθέρας
ουσοστικό θέρμανση στονχρο, καθς οι οδμπες υγροερίου , nou έχοιν εnuτpoτευEL δενενιφυσικό ικονές να θερμένουν όλεν ταν χρο. Ανέλαγο πρά βλημα έχει πρoκόμει oίμφωνα με πληροφορίες κοιστο Κέντρο Υης ωανίων όnοu σήμερα ξεκ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ5
ΣΕΛΙΔΑ θ