Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλή δημοσιονομική πίεση από τα ελλείμματα του 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|1ΡΙΚΗ Μ!
771234
567126
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.425
Διπλή δ
ημοσιονομική Πίεση
ελλείμματα
Τράπεζες
- ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΝΡES ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
- ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΘΕΣΜΟΥΣΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ
απο ταα του 2020
.ΤΡΑΠΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΣΤΟ 50%
Η ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΣΕΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ
Ανησυχία για αύξηση του δανεισμού ή και μείωση των ταμειακν διαθεσίμων
Καλύτερα από τους επικαιροΟ
ημένους στόχους έκλεισε ο Πουπολογισμός του 2020, αλλά το
μέγεθος τωνελειμμάτων που άφησε το περασμένο έτος προκαλεί
τεράστια πίεση στη δημοσιονομι
κήκαι ευρύτερα στηνοικονομική
Πολιτική . Το 2020 έκλεισε με Πρωτογενές έλλειμμα
ύψους 18,2 δισ . ευρ , έναντι του Προσαρμοσμένου
στα μέτρα της Πανδημίας στόχου για πρωτογενές
έλλειμμα 19,6 δισ. ευρ, αλλά και πλεονάσματος
άνω των 5 δισ. ευρ το 2019. Παρά λειμμάτων είναι n αύξηση του δανεισμού του Δητην ικανοποίηση του υπου ργείου μοσίου , Προκειμένου να καλυφθούν, ή η απομεί
ωση του μαξιλαριού των ταμειακν διαθεσίμων
ήο συνδυασμός και των δύο . Ταυτόχρονα θα
Πρέπει να αντιμετωπιστεί η απλεια των φορολογικν εσόδων ύψους 8,2 δισ. ευρ Που κατα
γράφηκε το 2020 σε σχέση με το 2019, όπως και
των 22,8 δισ. ευρ του ισοζυγίου Γενικής Κυβέρ- να συρρικνωθούν οι δαπάνες, οι οποίες, λόγω μέ
τρων στήριξης των Πληγέντων της Πανδημίας, ξέοποία θα πρέπει να εκτονωθεί στα επόμενα χρόνια. φυγαν το περασμένο έτος κατά περίπου 15 δισ.
Βαρύ το κόστος
των μέτρων στήριξης Οικονομικν ότι αποφεύχθηκαν
Αρχίζει η δια βούλευση
για τα εργασιακά
των πληγέντων
της πανδημίας
τα χειρότερα, η εκτίναξη των ελ
λειμμάτων στα επίπεδα των 18 δισ.
ευρ του πρωτογενούς (χωρίς τη
δαπάνη για πληρωμές τόκων) και
Κύκλο επαφν με τους κοινωνικούς εταίρους
και τους επαγγελματικούς -επιστημονικούς
φορείς ξεκινά ο νέος υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικν ΥΠΟθέσεων Κωστής Χατζηδάκης,
σε μια Προσπάθεια να ανοίξει σταδιακά ο διάλογος για τα μεγάλα θέματα που έχει το
υπουργείο Εργασίας στην ατζέντα του για το
2021, όπως το ατομικό-συλλογικό εργατικό
δίκαιο, ο συνδικαλιστικός νόμος, αλλά και το
φλέγον ζήτημα του καττατου μισθού. σελ. 9
νησης ασκεί τεράστια δημοσιονομική Πίεσn, n
Η άμεση και σημαντικότερη επίπτωση των ελ - ευρ . σελ.3
Καμπανάκι της Κομισιόν
για χρες με υψηλό χρέος
Πληρωμές τριν σημαντικν
ενισχύσεων
Προειδοποίηση για τις επιπτσεις του Covid-19
Ξεκίνησαν από χθες και θα ολοκληρωθούν
εντός των προσεχν εβδομάδων οι Πληρωμές
τριν σημαντικν οικονομικν ενισχύσεων .
Ήδη από χθες άρχισαν να καταβάλλονται σε
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι αποημισεις
του κράτους για τα κουρεμένα κατά 40%
ενοίκια του μηνός Νοεμβρίου 2020. Εντός του
τρέχοντος μηνός θα αρχίσουν εξάλλου οι πρτες πληρωμές των οικονομικν ενισχύσεων
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και του
επιδόματος θέρμανσης. σελ.4
Για τις αρνητικές επιπτσεις κατάσταση στην οποία βρίσκονται
της Πανδημίας στην ευρωπαϊκή
οικονομία , ιδίως στις χρες με
υψηλό χρέος, αλλά και για τα προ
βλήματα Που Προκαλεί σε σχέση με την
τα κράτη-μέλη αυξάνει τον κίν
δυνο νέων κρίσεων και μεινει
την αποτελεσματικότητα της ΕΚΤ.
Ωστόσο, n ΕΠιτροΠή
εκφράζει την εκτίμηση
ότιοι μεταρρυθμίσεις
και οι επενδύσεις, Που
στο α τρίμηνο θαχρηματοδοmθούν
από το Ταμείο ΑνάκαμΚΕΠΕ: Βαθιά
ανταγωνιστικότητα και
την απασχόληση Προ
ειδοποίησε χθες η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή
τους ΥΠΟΙΚτης Ευρωζνης. Σύμ ψης (750 δισ. ευρ ) και το Πο
φωνα με τοέγγραφο της Κομισιόν λυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
για τις μακροοικονομικές ανισορροΠίες, Που συζητήθηκε στην u
λεδιάσκεψη του Eurogroup, n
διαφορετική (δημοσιονομική) μάτων. σελ.5
ύφεση
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός 885 εκατ.
μέχρι το 2025
Ημοναδική χρα με θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2020
Η Κίνα αποτέλεσε πέρσι τη μοναδική από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου Που κινήθηκε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Η οικονομική δραστηριότητα αναρριχήθηκε 6,5% στο δ'
τρίμηνο του 2020, οδηγντας το ετήσιο ΑΕΠ σε άνοδο 2,3%. Οικονομολόγοι εκτιμούν Πως
η ανάπτυξη στην Κίνα θα διαμορφωθεί στο 8,2% το 2021. σελ. 13
της Περιόδου 20212027, θα μπο
ρούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετπισn αυτν των προβλη
Στο Ποσό ων 885 εκατ. ευρ ανέρχεται ο
Προϋπολογισμός του Τομεακού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, το οποίο θα ενεργοποι ηθεί το
τρέχον έτος στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ ) Η υλοποίηση
του ΤΠΑ εκτείνεται έως το 2025 και δομείται
σε πέντε υποπρογράμματα. σελ. 5
Ανατροπή
στο σχέδιο
Σταδιακά βήματα
εμβολιασμν για επιστροφή
στην ΕυρΠη
Interlife:
Η πρτη
εισαγωγή
σε 3,5 χρόνια
Optima Bank
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ
ΥΨΟΥΣ 80 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
στν κανονικότητα
Λιγότερες παραδόσεις
Ηκυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα στάδια
Χρηματιστήριο Αθηνν
Μειωμένες δόσεις του εμβολίου
Παρέδωσαν χθες Pfzer & BioN
Tech σε όλη την ΕυρΠη και στη
χρα μας, ανατρέποντας το χρο
νοδιάγραμμα των εμβολιασμν .
ΑΠό τις 427.050 δόσεις Που ανα μένουμε τον Ιανουάριο ήρθαν
μόνο 49.160. Η Pizer διαβεβαί
ωσε ότι θα Παραδοθούν όλες οι
αναμενόμενες δόσεις. σελ.7
Τα επόμενα βήματα άρσης των Περιοριστικν μέτρων
εξετάζει η κυβέρνηση μετά το χθεσινό άνοιγμα των
εμπορικν καταστημάτων. Στο τραπέζι μπαίνουν
τρα η απελευθέρωση των μεταικινή σεων από νομό ΤΟΠρτο
σε νομό , η επαναλειτουργία των χιονοδρομικν και
το άνοιγμα γυμνασίων-λυκείων, εν σε σταυρόλεξο SUeZmax
για δυνατούς λύτες εξελίσσεται το άνοιγμα της εστίασης
Ικανοποιημένος από το χθεσινό reopening εμφανί
Για πρτη φορά μετά τις 31
Ιουλίου 2017 η Επιτροπή Κ φαλαιαγοράς ενέκρινε την ει
σαγωγή νέας εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνν . Ειδικότερα ,
εγκρίθηκε το Περιεχόμενο του
ενημερωτικού δελτίου της
ασφαλιστικής εταιρείας Interlife
Αννυμη Ασφαλιστική Εταιρεία
Γενικν Ασφαλίσεων. σελ. 11
σελ.10
Ελλάκτωρ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ DG COMΡ >12
Αvin International
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
<ΠΡΑΣΙΝΟ0 ΦΩΣ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ E65
κανοποιημένος από το χθεσινό reopening εμφανί με LNG
στηκε ο εμπορικός κόσμος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
καθς τα καταστήματα είχαν αρκετή κίνηση. σελ.6
και αμμωνία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα