Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15418 Ιδρυτής: Ιωάννηs Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 www.proinanea.gr e0,50
Με άγχ0s και αναμονή η Πρτη |ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Καλή εμφάνιση αλλά
επδυνη ήττα
αΠράσινο φωs για το
βόρειο τμήμα του Ε65
του λιανεμποριού
Σελ. 14
Κάλεσμα στήριξηs tns τοπικήs αγοράs από Μ. Ελισάφ και Δ. Δημητρίου
Σελ. 9
Σελ. 5
Μια βέλτιστη Πρακτική κατά
του διασυνοριακού εγκλήματοs
Σελ. 3
Ιδρύεται Κέντρο Επαφήs μεταξύ των αστυνομικν
και τελωνειακν Αρχν Ελλάδαs και Αλβανίas
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Στο επίκεντρο η
προστασία του
περιβάλλοντοs
των Ιωαννίνων
Νέο σχέδιο για την
Αργά αλλά σταθερά
προχωρούν οι εμβολιασμοί
προστασία τns λίμνns
Πρτη επίσημη επίσκεψη
από τον Γ. Αμυρά, ωs νέο
υφυπ. Περιβάλλοντοs
Σελ. 8
Σελ. 4
Σελ. 7