Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
0 αγμντ όμωςΤρίτη
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 6176
Τιμή φύλ.: 0,50 ο
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Οι αριθμοί που οδήγησαν
στο προσεκτικό άνοιγμα
Βελτιωμένοι 11 κρίσιμοι δείκτες από τις 14/12 ,
όταν σταμάτησε το πρτο lockdown
Σελίδα 12
Επαναλειτουργία
των λαϊκν αγορν
του Δήμου Κοζάνης
Κοζάνη
Ανοιχτά καταστήματα
- Συστάσεις για αυστηρή τήρηση των μέτρων
από επαγγελματίες και πολίτες
Σελίδα 11
2 ΜΑΘΗΤΙΚΟΣαφοτΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
"ΠΑΡΑΘ7ΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Κοζάνη: Έξυπνη Πόλη
-Η Πρεμέρα τns αγορά
με δύο click
SMART
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοζάνη: Εξυπνη Πόλη-Μαθητικός
& Φοιτητικός Διαγωνισμός
Προγραμματισμού
Παράθυρο στο Μέλλον
-Τα μέτρα, τo sms και
το όριο για νέο Ιockdown
Σελίδα 13
Σελίδα 9
Ολοκληρθηκε
ο πρτος κύκλος προετοιμασίας
για την Προολυμπιακη ομάδα
Tae Kwon Do για το 2021
Αναλυτικά
τα στοιχεία
της εξέλιξης
της πανδημίας
στην Περιφε ρειακή Ενότητα
Κοζάνης
Ντροπή που περνιέτα
για καμάρι
Σελίδα 24
LAMBERTS
pος Δήμος, η χαρισματική ουτή rpoonκότητα , μού artδειξε ότι στην άρση
| βορν μετράε εριοοότερο το μυαλό , η στρoτηγ nερά η μυκή δνομη
|Αό τη Νόη Μaκογνη, την Οuμποη μος στο ύφος, mipa συνέντευξη
-Πόσο κρούσματα κατεγράφησον από 15/10/2020
μέχρι 13/11/2021
| Τρόο με τον onoio napveφόρα και ετνόοσετα , nς οριζοντινει το κορμί
| ης στοv atpα, πές rpoorενετα στο στρμα Δεν έχω δει enunoasότερη
Κουβέντροα κάnoτε εr ρες με ένα άλλο rpoouno δεν θα ανοφέρω
Σελίδα 16
μ Διαβάστε μας και στο Κοzanipress.gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS