Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 19.01 .2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7526
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Το SMS των 2 ωρν δεν ισχύει για κομμωτήρια
Γεωργιάδης:
Βορείου Ελλύδος
Οι συνήγοροι του Δημοσίου | επικαλέστηκαν σειρά από εθνικά ζητήματα
Νέα μάχη Δημοσίου
aάτηρημ συνταξιούχων στο ΣΤΕ για τα αναδρομικά
Στην Ολομέλεα του Συμβουλίου Της Εnκρατείας με Πρόεδρο την Μαίρη Σερη
και εσηγήτρια Τν σύμβουλο Επικρατείας Ανα Καλογεροπούλου, συζιτήθηκε
σήμερα ένας μεγάλος αρθμός απήσεων ακυράσεας συνταξιούχον, οι οποίoι
δεκόκούν αναδρομική Τς περικοτές τον κύρων και επικουρικν συντίξεν
τους όπως και Τν επιστροφή Των τριν δρωνεπδομάτον για ένα 11μήνο.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΚ PAΤΕΙΑΣ
Εντύπωση προκάλεσε κατα
τη διαδικασία, το γεγονός οτι
οι συνήγοροι του Δημοσίου
Προσπαθντας να αποτρέ
Ψουν τους δικαστές να ταχθούν υπέρ της αναδρομικής
επιστροφής των περικοπν
των συντάξεων και των
δρων επικαλέστηκαν μια
σειρά από εθνικά ζητήματα
Πειραις
Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επεν - μετοχν της εταιρείας Titan Cement
δυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση International S.A.> Ως ημερομηνία
της Διοικούσας Επτροπής Χρηματ- έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης
στηριακν Αγορν της 14ης Ιανο- επί τν εν λόγω προϊόντων ορίστηκε
υάριου 2021, εγκρίθηκε η αίτησή της η Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.
για την απόκτηση της ιδιότητας του
Χρηματιστηριακή Ειδικού διαπραγματευτή επί των
Κορκίδης για
άνοιγμα καταστημάτων: Ανάσα
για να αποφευχθεί
κύμα λουκέτων
Μπαίνει στο
Γεωργιάδης εν στόχο το άνοιγ
σε ο υπουργός χιονοδρομικά
γιατί
Που το επιτρέ- ομικν κέντρων. Εχει συζητη θεί είναι μια εποχική
επόμενη στην επιτροπή η δραστη ριότητα
και δεν μπορούν
υπάρξουν
χω ρς
πλάνα Που έχο- μετακίνησην
διευκρίνισε .
Τεστ> για το
καν μπορούμε σε
να συνεννοηθπερίπτωση μα των χιονοδρΑνάπτυξης. κέντρα,
τραπέζ και η υμτ
μετακίνηση
μεταξύ νομν
1 ούμε
καλόπιστα
Πουν Τα επιδ - Την
και Πολιτισμένα ημιολογικά Παρασκευή στη μετακίνηση από
χαρακτήρισε δεδομένα άφησε συνεδρίαση της νομό σε νομό.
επιτροπής
τεθεί
Αλ. Χαρίτσης:
μέσω του ΣΚΑΙ ανοιχτό
την επαναλειτο-ενδεχομενο να
υργία του λια- αρθεί το μέτρο θέμα
νεμπορίου
υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις εκτός νομού με Τρων ανακοίνω
της λειτοτης απαγόρευ-υργίας των χιΟ-επτρέψει και η
σης μετακίνησης νοδρομικν κέν- επιδημία, είναι
υμε είναι , αν Το
να ανοίξουν α
Created by Universal Document Converter