Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

-1oC, 14:00

9oC, 20:00

3oC - Υγρασία 47%-84% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:57 - Δύση ηλίου: 17:44

€0.80

Êáôüðéí åïñôÞò, äõóôõ÷þò

Ανεξάρτητα από τι πιστεύεται πως κάναμε ή όχι για την περίπτωση του συντοπίτη μας,
που άφησε την τελευταία του πνοή στο δρόμο, άστεγος, άρρωστος και ξεπαγιασμένος, η
υστέρηση της Κέρκυρας σε δομές πρόνοιας είναι εξόφθαλμη. Εμφανίζεται τώρα, κι όχι μόνον λόγω της επιδημίας, αλλά λόγω της όξυνσης
των διαφορών συνεπεία του τρόπου που αναπτύσσεται ο τόπος. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα για κουβέντες υψηλής πολιτικής. Προέχει η
κάλυψη των ανθρώπων, που βρίσκονται «στην απέξω», χωρίς να σπεύσουμε να τους δικάσουμε γι’ αυτή τους τη θέση. Διότι το κάνουμε κι
αυτό, όταν προβάλλουν οι ερινύες... 3»

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5277

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ôï åìâüëéï äå èÜíáé äéáâáôÞñéï
• Äéåõêñéíßæåé
ï ×Üñçò Èåï÷Üñçò
áðü ôç Ìáäñßôç

«Δεν θα υπάρχει καμία απαγόρευση και καμία δυσκολία στο να επισκεφτεί κάποιος τη χώρα μας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα είτε έχει
εμβολιαστεί είτε όχι. Δε θα αποτελεί προϋπόθεση ο εμβολιασμός»,
τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού κ.
Χάρης Θεοχάρης, από τη Μαδρίτη όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.
Σελίδες 4&5»

¸ëåã÷ïé
óôá Äéáðüíôéá
ãéá COVID-19 »
3

Óôçí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò ç Ïëõìðéïíßêçò
«Η προσωπική μου εμπειρία δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο κακοποίησης των αθλητών. Θέλουμε να καθαρίσουμε το τοπίο στον ελληνικό αθλητισμό, να μπορούμε άφοβα να βρισκόμαστε μέσα στους αθλητικούς χώρους», είπε η Σοφία, βγαίνοντας από το προεδρικό Μέγαρο. ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Η ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΕΛΙΔΑ 13»

ÊáíÝíá íÝï êñïýóìá
óôçí ÊÝñêõñá,
ôç ÄåõôÝñá (18/1) »

ÐáñÜôáóç Ýùò
ôç ÄåõôÝñá, 25/1 ôçò
ïäçãßáò ãéá ôéò ðôÞóåéò

6

ÐñïóùñéíÞ ìåôåãêáôÜóôáóç
ôì. ôïõ 6ïõ íçðéáãùãåßïõ êáé
ôùí Â1 êáé ÓÔ2 ôïõ 6ïõ
äçìïôéêïý óôï 2ï ÅÐÁË »
6

4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα