Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19 νεκροί
322 διασωληνωμένοι
320 νέα κρούσματα
8 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
1 στην ΠΕ Καβάλας
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
-2 στην Π.Ε Ξάνθης
1 στηην ΠΕ Ροδόπης
|3 στην Π.Ε. Έβρου
Συνάντηση του ΠΕΣY AMΘ
με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Παρέμβαση ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
για τη ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ
2 υνάντηση στην
Αθήνα είχαν το
μεσημέρι της Δευ
Δορεάν rapid test,
στο Αμοιρίδειο
Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης
τέρας 18/01 οι έξι
Πρόεδροι των Επι
μελητηρίων της
Περιφέρειας Ανα.
τολικής Μακεδο.
ενημερνει ότι , την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20
Ιανουoρίου 2021 , από τις 10:00 ές τις 14:00 , θα
πραγματοποιούνται AΩΡΕΑΝ , rapid test , στα
νίας Οράκης Χρι . γελίδης, Στέλιος γιάδης (Περιφερεια-Υπουργό Ανάπτυστόδουλος Τοψί . Μωραϊτης, Μάρ . κό Επιμελητηριακό ξης.
δης , Αντνης Γρα - κος Δέμπας και Συμβούλιο) με τον
βάνης, Niίκος Αγ. Στέφανος Γεωρ.
Τα συνεργεία του ΕΟΑΥ, θu κάνουν τον έλετχα
Κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ
στον Έβρο
πουγματοπουείται υπό την κενταεή είσοδο , στα
πάρνινγε, του Αμοιρίδει ου Αθλητικού Κέντρου
Οι πολίτες πρέπε να γνωρίζουν τον Αριθμα
κoι να έχουν απαρίτητα μαί τους την στυνυμι- λιμάκιο της Δι εύθυνσης Απο Πρεμιέρα
με απλεια
βαθμν
Επιπτσεον Φυοικον
Καταστροφν
Υπουργείου Υποδομν
και Μετοφορν βρίσκε.
ται στον Έβρο , μετά
από οίτημα του Αντιπε
Ανύπαρχτος
ο ΑΟΕ στο β' ημίχρονο
-Την Τετάρτη νίκη με Ιωνικό
θα μεταβεί στις πληγεί
σες περιογές προκειμέ-.
δομς να πoηες που 5 Sημιον από Κλιμα , λοκληηρνεta , ματι
προκλήθηκαν από τα
(αρί Yeιρικι φανύ, χνικv Εyγoν της Πe - tωχό και φυυd κιy . ψp ξιμν στο τnό
μενα που έπληξαν τον
wao της Διείθυνσης Το Τραφή των ζημιν στο συνεργασίας, την αναφφερειακής Ενότητας λαιο , καθς και στα
Εβοου κα τς Αυτοτε - απoθηκευμένα προν xτυo, καθς και στα
Πρuoς στθudς τοv λούς Διεύθυνσης Πολί- αnd κλιψάκια τoυ ΕΛ- αναχοματα πoταμν
Τiος, ο Αναπτριφε- χές τυθύνης τους , με
Από τις 13-1-2021, pτιάγχης Έβοου, με έ στόχο την τεχύτεηη κα.
cν Δήμου Σουφ.ίου.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα