Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.928.Τιμή 0,60 .Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021
Γραφεία: Φ. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.6Π, 33.791-Fax 26510 30.350 .http:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέο ξεκίνημα χθες για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου ..
ΕΝΠΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΦΡΜ!
) Θετικό είναι το κλίμα αν και δεν αναμένονται oΠ.Λ το είκε έγκαιρα Προβλέψει .
οι επιδόσεις της προ κορωνοίού εποχής
Ο 0ι πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα, για να διατηρηθείη
πmλύκολή επιόχμιολογκή εικόνα που υπάρχει στην Ετειρο δεν έχουν την ανάλογη ανταπόκριση!
Τα δωρεάν πapid testb στην Ήπειρο
. Ξαναφντάνεψαν χθες οι ε .
μπορικοί δρόμοι Της πόλης των
Ιωσννίνων, καθς η επαναλει
Τoυργία Των επιχειρήσεων λιανε.
μπορίου Εβγαλε έξω πολλούς α Ταναλωτές , δίνοντας ωή στην αγορά , η οποία για μεγάλο χρονικό
διάστημα είχε κατεβάσει ρολά
πλην της εορταστικής περιόδου
που λειτουργούσε με η μέθοδο
Του cclick away!
Στους
εμπορικούς
πεζόδρο . Θα έπρεπε κλιμάκια του ΕΟΔΥ να φθάνουν και σε απομακρυσμένα
χωριά , αφού οι μετακινήσεις ηλικιωμένων είναι σχεδόν αδύνατες. . .
. Δεν tίναι δυστυχς αναμε
νόμενη η ανταπόκριση rων πολ Τν στην πλατφόρμα για δωρεάν
Τεστο, ανέφερε την Παρασκευή στη
μους των
lωαννίνων
παρατηρή θηκε χθες,
ημέρα λειτουργίας
της αγο ράς, η μεγαλύτερη
κίνηση .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Το κλίμα την χθεσινή πρτη ημέρα λειτουργίας Των καταστημάτων
ήταν θετικό , με τους εμπόρους να
Ελπίρυν όn θα αναθερμανθύ η αγορά λόγω και των εκπτσεων , χωρίς
βέβαια να αναμένονται α Eιδόσες της προ κορω Βουλή ο Πρωθυπουργός κ Μη
Τσοτάκης Εναι φανερό όn συτό a.
φορά όλη τη χρα και δείχνει όι
στο σχεδισσμό Του ΕΟΔΥ και σε
αυτό το θέμα κάτι έχει γίνει λάθος .
Για να ελεχθούν και οι
κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριν, θα πρέπει οι
μονάδες του ΕΟΔ α απε.
ριοδεύουνν ανά χωριά
Ιδρύεται στην Κακαβιά με συμφωνία Ελλάδος-Ηλβανίας
Με ένα . . Κέντρο Επαφής στη
μάχην κατά της εγκληματικότητας!
VEA. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Εργαλείο για τα διασυνοριακά ζητήματα
Μευκν από κρούσματα
και χθες τα Γιάννενα
/ Αναστολή λειπουργίας για Τρiα
Τμήματα τουΕισαβέτειου
. Για δεύτερη συνεχή ημε .
ρα ο νομός Ιωσννίνων παρέμε | νε αλευκός, από νέα κρούσμα| Τα κορωνοίού
Σελ. 6
Κατακόμυφη ππση f70%)
Κακαβιά ο Υφυπουρ ση και λειτουργία Κέντρου Επα - γός Προστασίας του
Πολίτη Λευτέρης Ο rΕλωνειακν Αρχν Ελλάδος και κονόμου και ο Υφυ .
Αλβανίας υπέγραψαν χθες στην πουργός Εσωτερ
. Τη συμφωνία για την ίδρυ φής μεταξύ των αστυνομικν και
αναΣελ 12
-11η σελ
κν , αρμόδιος
θέματα διαχείρισης
συνόρων ης Αλβα
Ανοίγουν νέες προοππικές για την Ήπειρο
Πράσινο φωςν από την Ε.Ε. για
τη σύνδεση E-65 με Εγνατία οδό
νΚ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ n. Υποδομν): Το έγο είναι έτουμο να ξεχινήοε.
Νέα συνάντηση χθες αρμόδιων φορέων Των Ιωαννίνων
Πέντε αυστηρά μέτρα για
την προστασία της Παμβτιδας
ντάι. Επίσης παρe
στη η Υφυπουργός
για θέμαπα καταπολέμησης εμπορίας
Ανθρ - -11η σελ.
οι Υφυnουργοί Λευτέρης οικονόμου και
Τζούλιαν Χοντά, κατά τη χθεσινή unoγραφή
της συμφωνία
VΒ.ΜΕΤΣΑ (Αντιδήμιαρχος ) : Στύγος να μειωθεί ηρύτανσή της
. Ζητήματα που προέκυψαν
από rα έντονα καιρικά φαινόμενα
Των τελευταίων ημερν, συζητήθηκαν κατά η δεύτερη συνάντη. Το πράσ νο φως , για την
ολοκλήρωση Του
οδικού άξονα Ε.
65 και τη σύνδε
σή του με την Ε
γνατία Οδό, έδω
σε χθες η Ευρω.
παίκή Επιτροπή
Συγκεκριμένα.
η DG COMP (η Γ
νική Δεύθυνση Α
νταγωνισμού ) της
Ευρωπαίκής Επιτροπής ενέκρινε , ως
: συμβατό με το κονσικό δίκο, το έpγο υποδομής του βόρειου Τμήματος 442 εκατομμύρα ευρ συνολκού
του αυτονητόδρομου Ε85, που θα
Με Περιφερειάρχη και δημάρχους ο Γ. Αμυράς
Υπόψιν του νέου Ηπειρτη Υφυπουργού
περιβαλλοντικά ζητήματα του Ν. Ιωαννίνων
ν Ιπόμνημα του παρέδωσε ο Στ. Καλογιάννης
ΒΟΛΕΣ
0. εισηγητής!
. Τις πρτες Του ε .
παφές με Τους αυτοδ
οικητικούς παράγοντες
Του Νομού Ιωαννίνων
με τη νέα rou ιδιότητα,
αυτή Του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος , είχε Το
Σαββατοκύριακο ο βου
λευτής r Αμυράς , ο ο.
ποίος
ση για την περιφρούρηση της λ
> Τυ ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ" μνης Παμβπδας που πραγματο
ποιήθηκε χθες , εν αποφοσίστηκαν οι Τομείς στους οποίους θα υσυνδέει την πόλη των Τρικάλων με
ην Εγνατία Οδό , προϋπολογισμού
. Ισχυρίζονται μερικοί πως οι
Έλληνες δεν είναι ένας πλούσιος πάρχει ι
σια ιστορία , τον γλωσσικό τους AYκΤικων μηχανισμν.
πλούτο ( που αντιστέκεται σθε .
μήνους 70,5 χλμ και
-2η σελ.
Συμμετείχαν ο αρμόδιος αντιδή μαρχος Βασ. Βλίτσας , ο Πρόtδρος
ναρά στις ξενόγλωσσες -σ
-11η σελ.
Αnό τη oυνάντηση στο δημαρχείο Ιωαννίνων
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.Σ
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Ο συμβολισμός
μιας κίνησης
Βλάχικη γλσσα και
ανθελληνική Προπαγάνδα .
ΟΠΑΣΚίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό
Διαμαντόπουλος και Χασάν
τον λύγισαν στο τέλος
> Του ΧΡΗΣΤΟΥΖ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
. Από τον παλιό δημοσιογράφο και έμπειροι
στο Ζ. Καρανίκα , Εκδότη της ιστοσελίδαςΤο Εμμελέςο- WWW.em.
meles.gr , λάβαμε την ακόλουθη επιστολή , σχεπικά με τη βλάχικη
γλσσα , θέμα που ανέδειξε πρόσφατα ο Πρωνός Λόγος
Ο Eίναι από τις ειδήσεις που περνάνε στα εψιλάο
της αδηφαγας επίκαιρηςς μιντισκής aιδησεογραφίας .
Βλέπετε, εκείνη ενδιαφέρει πλιότερο
θηρία και η τρομολαγνεία , η κομματολειχία -ανά.
λογα με τον πολιτικό χρωματισμό, του κμέσου
και πάντως ποτέ χωρίς αντάλλαγμα -1
ρικες, ειδήσεις , εκείνες που εγαργαλάνε την αν .
θρπινη περιέργεια και εξάπτουν την ανθρπινη φαντασία.
Μια τέτοια είδηση που δεν έτυχε της ανάλογης προβολής-ησελ
Ανήμερα της
γιορτής Των Ιωaννίνων
και του πολιούχου της
πόλης , νεομάρτυρα Aγίου Γεωργίου , ο ΠΑΣ
Γιάννινα έκανε την πιο
παλικαρίσια και παθιασμένη εμφάνιση της
σεζόν. Οι Γιαννιτες
κοίταξαν
Κύριε Διευθυντά,
. Συγχαρητήρια για Το αφέρωμά σας στην παρουσίαση Της αν θελληνικής προπαγάνδας , με αφορμή την έκδοση του βιβλίου για
την βλάχικη γλσσα τα άρθρα της Λίτσας Αναστασίου και Του
Μιλτιάδη Ππούλη (αΠρωνός Λόγος, 14 Ιανουαρiοu 2021) , δεί.
χνουν εξαιρετική γνση του προβλήματος , Τωνπιθανν κινήτρων
και Των κινδύνων για Την χρα. Επιθυμ μόνο να αναφέρω , μερικά πρακτικά προβλήματα και να κάνω λίγες 4η σε .
και οι επ
- Τη σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα