Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δημοσιονομική απειλή το '21 η μείωση εισοδημάτων το 20
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567119
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 | τιμή: 1,30
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.424
-scoRPIOSΔημοσιονομική απειλή το 21
ημείωση εισοδημάτων το 20
Security Services
21 0-8 07ο427
229 50- S67 00
WWW.5CORPIO5-5ECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Ελλάδα-Τουρκία
Στην τελική ευθεία για τον νέο
γύρο διερευνητικν επαφν
Με τον ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια να παρέχει σήμερα
ενημέρωση στους εκπροσπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τον Γερμανό
ομόλογό του Χάικο Μάας να επισκέπτεται την
Άγκυρα, η Ελλάδα και η Τουρκία εισέρχονται
στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των
διερευνητικν επαφν στις 25 Ιανουαρίου
στην Κωνσταντινούπολη. σελ. 18
Αισθητά λιγότερους φόρους θα καταβάλουν φέτος μισθωτοί και επαγγελματίες
Θεαματική πτση στα φορολογητέα εισοδήματα γύης που ισχύει επίσης για τα εισοδήματα του 2020 γάλες μεισεις στα εισοδήματα τους θα καταστον
3,5 εκατομμυρίων φυσικν Προσπων σημειθκε θα έχει ως συνέπεια να σημειωθεί φέτος μια πρω φέτος αυτόματα και δικαιούχοι μερικής ή ολικής
κατά τη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των απαγορεύ- τοφανής Πτόση στα έσοδα του Δημοσίου από τη
σεων και των Περιορισμν Που επιβλήθηκαν στη
διεξαγωγή πλήθους επιχειρηματικν και επαγγελ- Πολύ μεγάλης μείωσης των φορολογητέων εισοδη
ματικν δραστηριοτήτων για την αναχαίτιση της
Πανδημίας του κορονοίού. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των συντελεστν
φορολογίας εισοδήματος φυσικν Προσπων Που
ισχύει για τα εισοδήματα του 2020 και με την Προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ φορολογούμενοι Που υπέστησαν Πέρυσι πολύ με
απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Τα lockdowns που επιφορολογία εισοδήματος. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της βλήθηκαν το 2020 είχαν ως συνέπεια περισσότεροι
από 1.700.000 μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα να τε
θούν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά
μάτων τόσο Πολλν φυσικν ΠροσΠων θα αυξηθούν υπέρμετρα οι υποχρεσεις του Προϋπολογι- διαστήματα από 3 έως και 10 μήνες , Πάνω από
σμού για την καταβολή επιστροφν φόρου εισοδήματος και τη χορήγηση κοινωνικν επιδομάτων γελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να αναστείλουν
και παροχν. Επιπροσθέτως, εκατοντάδες χιλιάδες
1400.000 ατομικές επιχειρήσεις , ελεύθεροι επαγτη λειτουργία τους ή να υπολειτουργούν, καταγρά
φοντας αισθητά μειωμένους τζίρους. σελ .4-5
ΠΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΤΡΑΜΠ
ΘΑΞΗΛΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΜΠΑΙΝΤΕΝ >17
Γερμανία
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ0 59ΧΡΟΝΟΣ
ΑΡΜΙΝ ΛΑΣΕΤ ΠΟΥ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
4 ενέσεις) στην αγορά
και τον Φεβρουάριο
Ποια μέτραστήριξης δρομολογεί η κυβέρνηση
Stellantis
Νέο Πλέγμα μέτρων στήριξης της τηλεργασίας, Που ήρθε για
για εργαζόμενους και εργοδότες να μείνει, εν ζωντανό αναμένεται
αναπτύσσεται και τον Φεβρουά- να παραμείνει τον επόμενο μήνα
ριο, σε μια Προσπάθεια να στηριχθούν εργαζόμενοι, άνεργοι βάσεων εργασίας Που συνοδεύε
και επιχειρήσεις απέναντι στις
οικονομικές συνέπειες της Παν
δημίας του κορονοίού . Το προ - Πορεία των Ιοckdowns. Χαρακτ
γραμμα Συν-Εργασίαν έχει ήδη ριστικό είναι πως εν ανοίγει από
επεκταθεί έως τα τέλη Φεβρουα-σήμερα το λιανεμπόριο, οι επ ρίου, εν Πριν από λίγα 24ωρα χειρήσεις του κλάδου περνούν
ανακοινθηκε η δίμηVn Παρά
ταση των επιδομάτων ανεργίας
Που λήγουν Ιανουάριο και Φε
βρουάριο. Δεδομένη Πρέπει να εργαζομένων τους, αν επιλέξουν
θεωρείται n επέκταση του μέτρου
ΠΡΕΜΕΡΑΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΤΩΝ FIAT CHRYSLER ΚΑΙ PSA
και το μέτρο των αναστολν συμ
ται από τnv ειδική αποζημίωση
των 534 ευρ, ανάλογα με τηv
Πιστοποιητικό εμβολιασμού
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Προετοιμάζονται 12 ψηφιακά εργαλεία για τη μετά Covid-19 εποχή
Αισιοδοξία του εμπορίου για την επανεκκίνηση
Πανδημία
ΣΩΣΙΒΙΟ Η ΚΙΙΝΑ ΤΟ 2020
ΠΑΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ >25
Παρά τη δυσμενή θέση στην οποία έχουν περιέλθει μετά το παρατεταμένο lockdown, οι επχειρηματίες του λιανεμπορίου βλέπουν με αισιοδοξία τη νέα Περίοδο Που άρχισε σήμερα με το
άνοιγμα των καταστημάτων τους, έστω και με αυστηρούς κανόνες, και προσβλέπουν σε
άμεση τόνωση των εσόδων τους εν μέσω εκπτσεων. σελ. 14
στην κατηγορία Πληττόμενες
και μΠορούν να θέτουν σε αναστολή τμήμα ή και το σύνολο των
να μην ανοίξουν. σελ. 3,6
Σοφία Μπεκατρου
θύελλα σε αθλητική και πολιτική
Οι Πωλητές και
οι αγοραστές
στο ΧΑ.
το 2020
Γιατί χάθηκαν
οι αποζημισεις
για τα ενοίκια
Εκτιμήσεις
για άνοδο
των ναύλων
στα bulkers
ζωή από την καταγγελία
Δεκτή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα γίνει σήμερα η
ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατρου, στον
απόηχο των καταγγελιν της για τη σεξουαλική κακοποίηση Που υπέστη από υψηλόβαθμο
Παράγοντα της ΕΙΟ. Η υπόθεση προκάλεσε
θύελλα στον αθλητικό χρο και έντονες Πολιτικές αντιδράσεις. σελ. 31
ΤεντόΠισαν οι διασταυρσεις της ΑΑΔΕ
Ναυτιλία
Το 2020 οι ξένοι θεσμικοί επεν
δυτές ήταν Πολητές ελληνικν
μετοχν συνολικής αξίας 624,99
εκατ. ευρ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΧΑΕ. Μά
λιστα μόνο για έναν μήνα (Νοέμ
βριος) ήταν αγοραστές, σε αντί
θεση με τους Έλληνες Που αγό ρασαν μετοχές συνολικής αξίας
613,2 εκατ. ευρ. σελ. 2
Για καθαρά τυπκούς λόγους, Πάνω από 50.000 ιδιο
κτήτες εκμισθούμενων ακινήτων έχουν μείνει ακόμη
χωρίς τις υπεσχημένες από το υπουργείο Οικονομικν
εκπτσεις φόρου για τα ενοίκια που αναγκάστηκαν ΟιΠρτες
να μεισουν προς όφελος των επικειρηματιν ή μ
σθωτν ενοικαστν τους την περίοδο Μαρτίου Οκτο
βρίου 2020. Ο ιδιοκτήτες αυτοί υπέβαλαν κανονικά
ΤΑXISnet δηλσεις
Αλεξέι Ναβάλνι
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙ0 >17
Ευνοϊκές συνθήκες για την άνο
δο των ναύλων στα Πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου δια
μορφνονται σύμφωνα με ανάλυση του οίκου Intermodal . Η
Τουρισμός
ακυρσεις
καθαρή μεγέθυνση του στόλου
θα είναι σε ιστορικά χαμηλά το
2021 και τα επόμενα χρόνια, στο
χείο Που θα Πιέσει ανοδικά τους
ναύλους. σελ .13
Εxecutive
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΤΤΟ 2020
στο εισοδηματικν απολειν, κρατήσεων
αλλά για διαφόρους λόγους κόπηκαν από τις διασταυρσεις της ΑΑΔΕ. σελ. 3
του 2021
σελ. 10
ΓΑ ΧΑ 79014-049%)
DOW JONES 30842,64 0409%) V
FSE 100 6735 71 (-097% ) D
DAX 30 13787,73 -144%) GAC 40 5,611,69 (1229% ΧΡΥΣΟΣ 1.82637 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5452 V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 12075 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ευρωεκλογές 2024: Πού και πώς ψηφίζω
  Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διεξαχθούν στην Ελλάδα 9 Ιουνίου 2024. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους τη χρονιά των εκλογών. Πέραν της…Ευρωεκλογές 2024: Πού και πώς ψηφίζω - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Μαΐου
  Σήμερα, Δευτέρα 27 Μαΐου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.…Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 27 Μαΐου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δ. Γιαννακόπουλος: Άλλοι μετράνε νίκες, εμείς είμαστε Παναθηναϊκός
  Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για το 2024 και ο μεγαλομέτοχός του, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ήταν πανευτυχής μετά τον τελικό για τον έβδομο τίτλο της ομάδας του Μιλώντας στην…Δ. Γιαννακόπουλος: Άλλοι μετράνε νίκες, εμείς είμαστε Παναθηναϊκός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πανηγύρι στην Ομόνοια από χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού
  Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας για την νίκη έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης στο Βερολίνο. Πληθώρα φιλάθλων κατέκλυσαν την πλατεία Ομονοίας. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται…Πανηγύρι στην Ομόνοια από χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σλούκας: Είμαστε η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης
  Ο Κώστας Σλούκας κουβάλησε τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του στον τελικό της Ευρωλίγκας, πλήρωσε περισσότερο από τον καθένα το καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης και, δικαίως, αναδείχθηκε MVP του Φάιναλ-4. «Ο…Σλούκας: Είμαστε η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ