Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιανουαρίου
(Κθημερινή οικονομική ειδική ςρημρίδα Διακηρίξων Διμοηρισιν)
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7266
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Μυστικά και
παγίδεs του
φορολογικού
διαζυγίου
Μείωση ενοικίου:
Πληρωμή ιδιοκτητν τη Δευτέρα,
οι δικαιούχοι για τον Ιανουάριο
Μόνο στα επαγγελμα
τικά μισθματα συγκε.
θούν τον Ιανουάριο κι
για τα οπο ία οι ιδιοκτήκριμένων κατηγοριν τες θα αποζημιωθον
με το 80% του αρχικού
ενοικίου , στόχος είναι ,
να καταβληθεί η αποζημίωση μέσα στον Φε .
ρίοδο του Δεκεμβρίου βρουάριο, αλλά δεν
αοκλείονται καθυστε επιχειρήσεων που πα και παγίδες κρύβουν ρέμειναν κλειστές με
οι χωριστές δηλσεις κρατική εντολή κατά
την εορταστική πεΔιευκολύνσεις αλλά
μεταξύ των ζευγαριν . Το φορολογικό
διαζύγιο μπορεί να
Μείωση
Eνοικίου
2020 μέχρι και τις 11
αποτελεί μια συμφέ - Ιανουαρίου 2021 ισχύει
η μείωση ενοικίου
ρήσεις.
'Σε κάθε περίπτωση
αναμένεται να κατατ θεί στη Βουλή η διά
ταξη που προβλέπει
μηδενικό ενοίκιο τον
ίανουάριο για τις κλει στές επχειρήσεις και
μειωμένο κατά 80%
ρουσα λύση στις περι .
πτσεις
σύζυγος έχει ληξιπρό.
100%.
Την Δευτέρα 18/1 θα
θεσμες οφειλές προς καταβληθούν οι αποζη.
μισεις ιδιοκτητν για
ελλοχεύει ο κίνδυνος τα μειωμένα ενοίκια .
Ειδικότερα, οι ιδιοκτή.
συνέχεια στην 11 | τες ακινήτων θα πληρωθούν το 50% της
απλειας που είχαν
υποστεί για τον Νοέμβριο, εν στόχος είναι
στις 15 Φεβρουαρίου
να πληρωθούν το 50%
η Επιστρεπτέα της απωλειας που
είχαν υποστεί για τον
την εφορία , ωστόσο
επχειρήσεων που na ρέμειναν κλειστές με
κρατική εντολή κατά
την εόρταστική πe .
παράδοση κατ ' οίκον ,
οι επιχειρή σεις της
εστίασης , ανεξαρτή.
τως εάν λειτουργούν
ρίοδο του Δεκεμβρίου με διανομή προϊόντων
ήΥκαι παροχή προϊόντων τεκμηρίων . Δη
ταυτόχρονα θα εκδοθεί η αόφαση που θα 2020 μέχρι και τις 11
ορίζει τη μείωση του
ενοικίου κατά 40% για
τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
"Μείωση 100%: Μόνο
στα επαγγελματικά μ.
σθματα συγκεκριμέ
Παράταση
Ιανουαρίου 2021. Συμ.
περιλαμβάνονται όλες
οι επιχειρήσεις του
λιανεμπορίου , ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υmρεσίες δων πολιτισμού και
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
των σε πακέτο από το
κατάστημα , τα κομμω.
τήρια και τα κέντρα αισθητικής
επχειρήσεις των κλάοι
προκαταβολή 5 | Δεμβριο.
Σχετικά με τα ενοίκια
που δεν θα καταβληαθλητισμού, οι ειχει
συνέχεια στην 10
κατηγοριν
1 Τουρισμός:
Στην πρτη
τετράδα
η Ελλάδα
Aihens-Piraeus & Riviera
Ξεπέρασε
προσδοκία η συμμετοχή στο 50 κύκλος
της επιστρεπτέας προκαταβολής και ίσως
πάει ακόμη ψηλότερα
αν τελικά δοθεί ολιγοήμερη παράταση .
όπως ζητούν φορείς
και παράγοντες της
αγοράς .
Μέχρι αργά το
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9