Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Ε ΣΑΒΕΑΤΟ16 ΑΝΟΥΑΡΟΥ 2021- AΡ ΦΥΜΟΥ 57 www.edronos.gr c20ο
ο Τραμπ τελικά
θα Παραδσει
γράφειο ΤΖέιμs Πέτραs
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ
ΣΕΝΔΑ 5
Με σημαδεμένα χαρτιά
Πράσινο φωs από uιs Μεγάλεs Δυνάμειs για αναδιανομή στην περιοχή
ΤΟ ΘΕΜΑ
με αναβάθμιση τns Τουρκίαs. Η κυβέρνηση κδεν Παίζει us κουμπάρεs
ΕΠανεκκίνηση
με επιτήρηση
αλλά σέρνεται σε συνομλίεs με . . μοντέλο Πρεσπν. Συναινεί το Πολιτικό
σύστημα, μόνο ο λαόs μπορείνα σταματήσει το ξεπούλημα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η τηλελειτουργία
Βλάπει σοβαρά
τη δημόσια
εκπαίδευση
ΤΟΥ και Α-ΤΑ.
Κι ΟΛΟ ΜΑΖΙ
ΤΑΛΙΑΤΖΑ.
και τουs νέουs
ΕΝΔΑ 12
AΡΧΙΖΑΝ ΟΙ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ .
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πλεονάζοντεs
θάνατοι
ΔΙΕΘΝΗ
Βουλγαρομακεδονική
σαλάτα;
9771792252007