Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, Ε TUΠΟΣ
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)Αρ. φύλλου 6380-12272
0,50 ε
| Στην περιοχή του L.N. Αγίου Χρυσοστόμου
κέντρο Πρόλη ψης Εξαρτήσεων ΔΡΑΣΗ
Διαδικτυακές
συνεδρίες για
την Ψυχολογική
διαχείριση
της πανδημίας
Η θέση της Δόξας
Δράμας για
την αναβολή
του αγνα
στην πρεμιέρα
του πρωταθλήματος
Το άνοιγμα
Δρομολογείται η κατασκευή
νέου Εκκλησι αστικού
Μουσείου Ιεράς
του λιανεμπορίου
ανακοίνωσε χθες
Μητροπόλεως Δράμας
ο πρωθυπουργός
Συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜΘ με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κεντρική δειγματοληψία
από βιολογικούς καθαρισμούς και
Άλλη μια επιτυχία της Ομάδας Κρατικής Ασφάλειας Δράμας
Διαλευκάνθηκε η υπόθεση
της βεβήλωσης του Μνημείου
του Ολοκαυτματος στη Δράμα στη Δράμα για Covid-19 και άλλες ουσίες
Μαζ και των άλλων βανδαλισμν στην περιοχή της Αγίας
Βαρβάρας
Πρόγραμμα δειγματοληψίας λυμάτων για όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
ΙΑΛΕΥΚΑΝΘΗΚΕ
μέσα σε σύντομο
oνό διάστημα
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
από την Ομάδα Κρατικής
Ασφάλειας της Διεύθυν.
σης Αστυνομίας Δράμας.
η βεβήλωση του Μημείου των Εβραίων Μap τύρων του Ολοκαυτματος στην περιοχή της
Αγίας Βαρβάρας στην
πόλη της Δράμας και της
καπναποθήκης
Το περιστατικό συνέβη
τη νύχτα της 28ης rpος
29ης Δεκεμβρίου 2020.
όταν άγνωστος δράστης
έβαψε με μπογιές το
Mνημεία Το άτομο που
συνελήφθη για τη βεβ
CLOW/
Έργο του Νίκου
Φωπάδη .
Του Θανάση Πολυμένη
no ΤΗΝ ΑΡΧΗ σχεδόν της πανδημίας του Covid- λαμβάνουν δείγματα και θα δενεργούν τους ελέγχους
19, υπήρξε η ανάγκη της άμεσης δειγματαληψίας αυτούς , επιση μαίνει μιλντας στον Πρωνό Τύπο , ο
Γυμάτπων σε διάφορες περοχές της χρας , προ - αντιπεροφερεάρχης Δράμας κ .Παπαδόπουλος
κειμένου να διαφανεί το πόσο υψηλά είναι τα επίτεδα
μόλυνσης στους κατοέκους των περοχν
Η δειγματοληψία μέσω των κιντν μονάδων του στε να μην χρεάζεται κάποιος να λαμβάνει τα δείγΕΟΔΥ για ασυμπτωματικούς φορείς, Πολλές φορές δεν ματα από τα λύματα δια ζσης. Η ανάλυση θα γνεται
επαρκεί , καθς δεν μπορεί να ελεγχθεί άμεσα μεγάλο στα κεντρεκά σημεία, στους βιολογεκούς καθαρισμούς
μέρος του πληθυσμού. Συνεπς , ένας γεικότερος τρό - από ένα κεντρικό σημείο ελέγχου.
πος είναι οο έλεγχος των λυμάτων σε μια πόλη από δά - Στην ερτηση αν ο έλεγχος γίεται μόνο για Covid-19
φορα σημεία , κυρίως όμως από τους βιολογικούς ή και για όλλες ουσίες, ο κ Παπαδόπουλος δευκρινίζει
καθαρισμούς των Δήμων.
Τέτοες δειγματοληψίες στήθηκαν σε δδάφορα σημεία όπως παράδεγμα ναρκωτικάν.
της χρας και κυρίως στην Αττκή και στη θεσαλονίκη
όπου μέσα από τον έλεγΥΧΟ των δειγμάτων , διαφάνηκε νικός δευθυντής της Δεύθυνσης Υγείας της Περιφ
τουψηλό ποσοστό μάλυνσης στις περοχές αυτές
Πατη Δράμα , μα προσπάθεια έγνε στις αρχές Νοεμ- σημείωσε αρχικά ότι προς το παρόν το σχέδιο αυτό δεν
βρίου μέσω της ΔΕΥΑ Δράμας , η οπαία μπόρεσε να έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Όπως είτε
πάρει δείγματα λυμάτων από συγκεκριμένα ση μεία και μάλιστα , το σίγουρο είναι ότι το ψάχνουμε , το δερευνα τα στείλει προς ανάλυση.
Παρ ' όλα αυτά, η διαδικασία αυτή με άτομο να λαμβά - αυτή τη διαδεκασία θα μπορούμε να δούμε τα επάτεδα
νειλύματα από διάφορα σημεία , πρακτικά είναι πολύ δύ - κυκλοφορίας μέσω των λυμάτων σε μια περιοχή , θα
σκολη και η διαδικασία που ακολουθεί δεν είναι η μπορούν να βγαίνουν συμπεράσματα για τα κρούσματα
καλύτερη , ή τουλάχιστον δεν αποδίδει πάντα σωστά του Covid -19 που υπάρχουν και όχι μόνο . Θα μπορούμε
αποτελέσματα.
Στη λογκή αυτή μπήκε η Περpέρεια Αν . Μακεδονίας παράδειγμα για ναρκωτικά, για ηπατίπιδες και άλλα εν- Θράκης, η οnoίa προχρησε σε σύναψη προγραμμα- δια φέροντα στοχεία . Για παράδειγμα η κατανάλωση
τεκής σύμβασης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά - ναρκωτεκν σε μια περοχήκης, προκειμένου να εγκαταστήσει κεντροκά συστήματα
ελέγχου λυμάτων για Covid-19 , αλλά και για πολλές γούν ήδη στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με πολύ
άλλες ουσίες
Aυτό σημαίνει ότι στους κεντροκούς βολογικούς κα - τουργία 15 ημερν στην Περιφέρεα Αν Μακεδονίας
θαρισμούς των πόλεων και των Δήμων , όπως και στη Θράκης .
Δράμα, θα στηθούν μηχανισμοί, α οποία αυτόματα θα
ως "μα ελάχι στη απόδειξη ως προς το γεγονός ότι η βεβήλωση
των σημείων αυτν
που μαζί με το εβραίκό
νεκροταφείο , unενθυμίζουν την ύπαρξη
μιας Κοινότητας με
μακραίωνm ιστορική
διαδρομή, Τς τραγκές συνέπεες της επικράτησης
Ναζσμού και τα γεγο666
Όπως τονίζεο δος , η Περιφέρεα μπήκε στη διαδκασία της προμήθειας ηλεκτρονικν μηχανημάτων,
ότι θα μπορεί να γνεται ανάλυση και για άλλες ουσίες
Έργο Του ΤAΝΟ.
Για το ίδιο θέμα μλησε στον"Πρωνό Τύπο και ο γελωση είναι από τη Δράμα , εν φέρεται νοτα nou οδήγησαν στον αφαισμό της
να εμπλέκεται επίσης και στους βανδαλσυούς που είχαν γίνει μερικές ημέρες ταυτόχρονα και μια προσβολή για την
νωρίτερα, αλλά και αργότερα στην πE - ίδα την πόλη της Δράμας που το 1997
pοχή της Αγίας Βαρβάρας και στο κτίριο
της ΔΕΚΠΟΤΑ και σε άλλα σημεία με δ - φροντισε για την τοποθέτηση αναθημαφορες τοοχογραφίες και γκράφαι από της μαρμάρωης πλάκας στις καπναπο Δραμνούς καλλτέχες.
Αναλυτικότερα να σημεισουμε ότι φυλακίστηκαν οι Εβραία της πόλης εν
για τη βεβήλωση του νημείου του ολοκαυτματος στη Δράμα , το θέμα αναδείχθηκε σε πανελλαδκό επίτεδο και η Κονάττα Καβάλας και του Κεντρκού
opαλητική Kονότητα Θεσσαλονίσς είχε ισoaηλιτκού Συμβουλίου Ελλάδος στην
εκδσει σχετική ανακοίνωση , με την
οποία ζητούσε την άμεση δενέργεια ανέγερση του Μνημείου Εβραίων Μαρτύέρευνας για τη σύλληψη των δραστν Ρωντου Ολοκαυτματος- , υπογράμμζε
καθς και την αποκατάσταση των ζημν η S.
ρειας Αν . Μακεδονίας-Θράκης κ . Γεωpγίου, οι οπαίος
θέγει το σύναλο της κοινωνίας μας .
Τέτοες αήθεις ενέργειες αποτελούν
νούμε στε να είναι αξιόπιστο , να μην γνοντα λάθη . Μ
θήκες όπου το 1943 συνελήφθησαν και
το 1999 προχρησε μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Δράμας , της Διαχειρ στικής Επαροπής της Ισραηλιτικής
ακόμα να δούμε και παράδειγμα και άλλες ουσίες, όπως
Να σημεισουμε ότι παράμοια συστήματα λεπουρκαλά αποτελέσματα , εν ήδη υπήρξε δοκμαστική λειΕλπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα