Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

16

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5632

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΘΥΜΑ 91ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Κατονόµασε τους δράστες!
n Η ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ, ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΕ Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

ΣΕΛ. 7

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το πρώτο βήµα
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Ι∆ΡΥΤΗ
ΤΗΣ «Γ» ΧΡΗΣΤΟ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

Στο δρόµο
που χάραξε
εκείνος

προς την κανονικότητα

ΣΕΛ. 3

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Νέα µέτρα
στήριξης
ΣΕΛ. 15

«ΟΜΑ∆Α ∆ΡΟΜΟΥ»
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ

Θα εντοπίσουν
τους αστέγους

ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΕΣΤΙΑΣΗ
ΣΕΛ. 5

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Αρρώστησε
µετά το εµβόλιο!
n ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 85+,
ΣΕΛ. 4, 6
16 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Στον «αέρα» ο διαγωνισµός
για την ασφάλεια
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 21-26

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ (14.45) ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

Στόχος η καλή αρχή...
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (5 µ.µ.) ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΜΕ ΑΕΚ