Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ρεκόρ αποπληθωρισμού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Η ιαΠa
771234
567157
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 | τιμή: 1,30 ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑl ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.422
ΡεκόραποΠληθωρισμού
Με-2,3% έκλεισε ο Δεκέμβριος, καταγράφοντας τη δεύτερn χειρότερη επίδοση από το 1960, και με-1,2% το 2020
Με ρεκόρ αποπληθωρισμού έκλεισε το 2020,
όΠως Προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής. Οδείκτης τιμν καταναλωτή
τον Δεκέμβριο έκλεισε στο
-2,3%, Που είναι το χειρότερο
Ποσοστό, όχι μόνο για την
περσινή χρονιά, αλλά και
για ολόκληρο το διάστημα
από το 2017 και μετά. Η επί
δοση του-2,3% συνιστά τη
τοΠίστηκαν στα αεροπορικά εισιτήρια (26,2%),
στο φυσικό αέριο (23,7%) , στο ετρέλαιο θέρ
μανσης (20,8%), στις συνδυασμένες μεταφορές
επιβατν (12,4% ) και στα σιδηροδρομικά εισι
μειωθεί κατά τη σύγκριση τήρια (12,3%). Είναι Προφανές λοιπόν ότι ο απο
του Δεκεμβρίου του 2019 με πληθωρισμός του Δεκεμβρίου είναι αποτέλεσμα
της ύφεσης ή της μειωμένης ζήτn σης Που Προκαλεί η Πανδημία ειδικά για τις μεταφορές . Αν
του Δεκεμβρίου, ο μέσος Δεί τίθετα, στον κατάλογο των Προϊόντων και υΠηκτης Τιμν Καταναλωτή για ρεσιν Που Παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση Πε
ριλαμβάνονται τα λοιπά βρσιμα έλαια (13,1%),
τα νωπά λαχανικά (6,8%), τα νωπά ψάρια (5,5%) ,
τα διαρκή αγαθά αναψυχής και Πολιτισμού
είχε καταγραφεί μόνο το 2014 , με μεταβολή-Αύξηση 0,3% είχε καταγραφεί το 2019 συγκριτικά ( 4,3% ) και τα διατηρημένα ή επεξεργασμένα λαΤα κόκκινα δάνεια
στο επίκεντρο των θεσμν
αύξηση 0,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του
2018. Όσο για τη σύγκριση με τον Νοέμβριο της
Περσινής χρονιάς, βγάζει αύξηση 0,4% έναντι
αύξησης 0,7% Που είχε ση Σε τρία επίπεδα διεξάγονται αυτήν και την άλλη
εβδομάδα οι διαπραγματεύσεις και οι ακροά
σεις στο πλαίσιο της 9ης μεταμνημονιακής
αξιολόγησης από τους θεσμούς. Ήδη έχουν
ξεκινήσει οι συναντήσεις μεταξύ ECB, ESM,
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΔΝΤ με τους φορείς
του χρηματοπιστωτικού συστήματος της
χρας . Κύριο αντικείμενο των συζητήσεων , n
καλύτερη δυνατή διαχείριση των κόκκινων
δανείων. σελ. 6
-26,2% αεροπορικά εισιτήρια
-23,7% φυσικό αέριο
-20,8% Πετρέλαιο θέρμανσης
τον Νοέμβριο του 2019. Μετά
και την κατακόρυφη πιση
δεύτερη χειρότερη επίδοση για τον δείκτη τιμν
καταναλωτή από το 1960 και μετά. Μεγαλύτερη
Πτόση για τον πληθωρισμό μέσα στον Δεκέμβριο δεκάμηνο Ιανουαρίου 2019- Δεκεμβρίου 2019.
το 12μηνο Ιανουαρίου 2020 - Δεκεμβρίου 2020
έκλεισε με μείωση 1,2% σε σύγκριση με το δω Ευρωκοινοβούλιο
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ
ΑΓΟΡΑ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
2,6%. Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε καταγραφεί
με το 2018. Οι μεγαλύτερες μεισεις τιμν εν
χανικά (3 ,8%). σελ. 3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Έκρηξη φορο-αξιν
σε ακίνητα 50 δήμων
Τι σημαίνει η Παραπομπή Τραμn
Πωλήσεις
αΦρένον στις
καινούργιων οχημάτων
Μείωση 28,9% σημείωσαν οι Πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων Που κυκλοφόρησαν
την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 σε
σχέση με το 2019. σελ. 10
Προς εφαρμογή αντικειμενικν τιμν ζνης
Την επέκταση του συστήμα - συγκεκριμένους οικισμούς οι
τος Προσδιορισμού της φορο- Πραγματικές ιμές των ακινήτων ,
λογητέας αξίας των ακινήτων
βάσει των αντικειμενικν τιμν
ζνης σε εκατοντάδες οικισμος , ανέρχονται σε επίπεδα σημαν
όΠου ισχύει το σύστμα των αν
τικειμενικν αξιν γης και των
τιμν εκκίνησης ελάχιστου κό - προσδιορίζονται με βάση τις αν
στους κατασκευής οικοδομής, τικειμενικές αξίες γης και τις τ
σχεδιάζει το υπουργείο Οικονο - μές εκκίνησης ελάχιστου κόμικν . Οι οικισμοί αυτοί βρί - στους κατασκευής οικοδομής.
σκονται εντός των ορίων 50 δή- Σύμφωνα με Πηγές του ΥΠΟΙΚ
μων της χρας, κυρίως σε Περιοχές του Λεκανοπεδίου Ατικής και σε παραθαλάσσιες ζνες αλλά εκτός αντικειμενικού συσε νησιά των Κυκλάδων. Στους στήματος. σελ. 5
Μαξιλάρι ρευστότητας
για τις εισηγμένες
όπως διαμορφνονται με βάση
τις συνθήκες της κτηματαγοράς,
τικά υψηλότερα από τα επίπεδα
των φορολογητέων αξιν Που
Παρά τα γρήγορα αντανακλαστικά της αγοράς
στις έκτακτες συνθήκες της Πανδημίας , όλοι οι
οικονομικοί δείκτες των εισηγμένων επιχειρήσεων σημείωσαν πτση, πλην δανεισμού και
διαθεσίμων, όπου σημειθηκε αύξηση κατά
6% και 9%αντίστοιχα, σύμφωνα με την PwC,
Που μελέτησε τα στοκεία για το α' εξάμηνο
του 2020 συγκριτικά με το αντίστοιο
διάστημα του 2019. σελ.7
Δίκητου Αμερικανού προέδρου
μετά την ορκωμοσία Μπάιντεν
υπάρχουν 7.000 περιοχές εντός
σχεδίων Πόλεως σε όλητη χρα
σελ.18
Άρθρο του Τζόζεφ
E. Στίγκλιτς
Βραβευμένος με Νόμπελ
Οικονομικν, καθηγητής
στο πανεπιστήμιο Κολούμπια
Περισσότερο
Πράσινη
γίνεται
ηνέα ΚΑΠ
Βαρύφορτίο
Προς τα Πού
πήγαίνει η Αμερική; >2
το στοΚ
για τα εμπορικά
Intralot
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 205 ΕΚΑΤ.
ΜΕ ΟΜΟΛΟΠΟΥΧΟΥΣ
σελ.9
LockdoW
1/1/2023
σελ. 17
Μετρά αντίστροφα η αγορά του λιανεμπορίου για το
(κλικ του στοκ, καθς η επανεκκίνηση, Πριν χαθεί
και η εκπτωτική Περίοδος, είναι ζωτικής σημασίας
για την aποσυμφόρηση των αποθηκν των επιχειρή- ΑΠέφυνε
σεων απότο στοκεμΠορευμάτων Που μένουν αδιάθετα
λόγωτου lockdown. Παράγοντες της αγοράς μεταφέρουν
μια κατάσταση Που μοιάζει με καζάνι Που βράζει
καθς Πολλοί έχουν Προπληρσει εμπορεύματα για
Η νέα ΚΑΠ, Που θα τεθεί σε
ισχύ την 1η/1/23 , θα ενσωματνει τις προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφω νίας με Ποσοτικούς στόχους σε
σχέση με τm μείωση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων,
την αύξηση της βιολογικής γε
ωργίας και την ανάδειξη της
βιοποικιλότητας . σελ. 11
18/1/2021
Ελλάδα-Χρηματοδοτήσεις
<ΠΡΑΣΙΝΟ> ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
797 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕBRD
Ύφεση 5%
Έτοιμη
να σηκσει
ηαγορά
τα χειρότερα
Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΥΠΟΥ
καθός πολλοί έχουν προπληρόσει εμπορεύματα για n1ερμανία
την Περίοδο των γιορτν τα οιΠοία δεν κατάφεραν να
διαθέσουν με κλειστά καταστήματα. σελ.7
το 2020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα