Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Por
Ετος: θο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242778 ΤΦ. 1E-ΑρΦύλλου: 1921 Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021
Εθελοντική
αιμοδοσία
και συλλογή
φαρμάκων
στην Καλαμαριά
>>>> 4η
Επιθερηση του
Κωνσταντίνου Ζέρβα
σε έργα σχολικής στέν
ης και αναβάθμισης
του δημόσιου χρου
Πρόεδρος ΙΣΘλΤόσια Υγεία
χωρίς υγείς γιπρύς δεν γίνεται
4θέρμης:Πως
μπορούμε να κάνουμε
την πόλη μας πιο πρά.
σινη και ταυτόχρονα
να μετατρέψουμε τα
πάρκα σε έργα τέχνης;
>>>> 5η
Διαδικτυακό Σεμινάριο Πρόληψης:α Καρκίνος του Μαστού και Εμβόλιο
>>> Τη
>>>> 6η
Νέα πρόστιμα στη Θεσσαλονίκη
για παραβίαση των μέτρων
ΠΡΑΚΤΟΡΕΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία Β4
και Βενιζίλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Εντατικοί έλεγχοι πραγματο-| πραγματοποιήθηκαν σε όλη
ποιούνται σε όλη τη χρα | την επικράτεια (69.917)
από τις Υπηρεσίες της | έλεγχοι , από τους οποίους οι
Ελληνικής Αστυνομίας για | (6.535) στο Διεθνή Αερολιμέ
την εφαρμογή των μέτρων | να Αθηνν Ελευθέριος
αποφυγής και περιορισμού| Βενιζέλος) . Βεβαιθη καν
της διάδοσης του κορωνοιού. συνολικά (1.493) παραβά
Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου σεις και (24) συλλήψεις
Β977 298 697
tharinik13Qumail.com
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter