Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογραφος
τον τό1o του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
ΠΑΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙΔΕIΑ
ΚΕ και Σύρι . exppζεται για την δη τε πό το nς λειτουp Λένιν γκραντ, Βουκου - τoι ως έyκλημα καθ
ζα. Αυγr" και μιουργία του ειδικού Yούσαν αυτά . Δες και ρέστι , Κβ, Σοpίa σιστως Anό εxeίνouς
στης , ξου nντnστημίων. Με κο . να μει στους χρους και τα nοvτroτήμια σύνδεση της κnαευ .
νουν κατά του νο - pνες για οσtυroμικό toυς να βανδαλίσει , να Oυως x to εppημο οης με τις ανdγκες της
ντατη εκnatuση. κατoγάλουν αυτά , E . iεριουoio , να πponla 9ρούpηση, ήταν κραυ του unoρκτού oοσιαλι
λoων , As σταθούμε aυμooν την λειτου oήμερα μόνο οε δυο Ya tν ΛΕΙ οτις χωρες ονες Εν η προγμα ουγκρούοι μα της το
pημα των τότε καθ. .
σττων , Αν αpφιβάλε
του uπapκτού οοαλ . τικότητα ήταν ακριβς πλήρωνε ακριβά
Πολλοί άλλοι . όταν , κα .
Την Περιοχή αnό Αλωνάκι ως Παντοκράτορα έπληξε και του 60 εποκέφθη με την καταλιστική σ, που δμοσιεύθηκε
Ακραίο κυρικό φuνόμενο
Ο ισχυρός άνεμος Προκάλεσε ημές σε θερμοκήτα | οτροτοέδου Μόσχο, ίος Op αντμετωσί
έριξε δέντρα, απείησε καποικίες
κα αpeετές pόλεις tου Βaparωγη δηλοδή με τοr Οκτβριο του 2017
| Μι ον ναττικό ηράπτορα Β. Σαρδεη και το Σωματείο Αμετεργτν Πρέβεος
Για ενημέρωση σχετικά
με το master plan του λιμένα
Ι Συναντήθηκε η Δημοτική "ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ανεμοστρόριnος
με το ακραίο κορικο!
φοινόμενο nou όμοι |
Νέο αξονικό τομογράφο
Σε αναβρασμό
το Κίνημα Aλλαγής
Παρέλαβε το Νοσοκομείο Πρέβεζας
Σε αναβρασμό είναι το Kίνημα ΑΛλαγής καθς στελέχη εξέφρασαν τη δι .
φωνία τους με την anόφαση της οpης
Νέο αξονικό tομογράpo
κόστους 000.000 Ευρ n
αύλεo χpο tou Nοουκομεί .
ρaν τον 1,5 τόνου αξονικό
τομογράφο και στη συνέχα
τον τοηοθέτησαν στο εoωτε
ρυκό του Νοοοκομείου.
Γεννηματά να διξει τον Ανδρέα Λοβέρ .
δο ίκαι υnoψήφιo για την αρxηγία στο ε
noμενο συνεδρΟ) . u στη σελ . 6