Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής- Νιόλαος Καραθάνος 1951-197* Βοκτή τρια - Εκδύτρια Σεανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974Αρ. φύλλου 6380-12.271
0,50 ε
Σήμερα
Αναστέλλονται
Σε ετοιμότητα
η Δράμα για
Τις χιονοπτσεις
Βελτίωση παρουσιάζει
η Ελλάδα στην πανδημία
| Του κορωνοϊού σε σχέση με
την υπόλοιπη Ευρπη
Στην Ελλάδα οι μόνες πράσινες πε Ιριοχές
|Σε κίτρινη περιοχή ο Νομός Δράμας
| και η Περιφέρεια ΑΜΘ
οι ανακοινσεις
τα παιχνίδια
για άνοιγμα
στο λιανεμπόριο
της Δόξας
Δράμας
σελ. θη
Η προϊσταμένη Β'θμιας Εκπαίδευσης Δράμας μιλάει στον n.Τ.
Προβλήματα σχετικά με
τα διαγωνίσματα στο Γυμνάσιο
για την αξιολόγη ση των μαθητν
Στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης και στο Γ. Νο σοκομείο Δρά μας
Ξεκινούν οι εμβολιασμοί
ηλικιωμένων στο Νοσοκομείο
Δράμας στις 16 Ιανουαρίου
Βαμβούρη: Η εικόνα του μαθητή αποτυπνεται από την καθημερινή του συμμετοχήΔηλσεις του γραμματέα της ΕΛΜΕ Δράμας κ . Μουρίδη στον n.Τ..
Δηλσεις του Δ/ντή Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Προσοτσάνης στον Λ.Τ
Σε δύο βάρδιες ο εμβολιασμός με 50 άτομα στο σύνολο την ημέραν
Αντιδρούν οι Νοσοκομεια κοί Γιατροί
Του Θανάση Πολυμένη
ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
υπήρξαν σχετικά
ι με το τημα των
διαγωνισμάτων των μαθητν κυρίως του Γυμνασίου σε όλη τη χρα
μέσω της εξ αποστά.
σεως εκπαίδευσης , που
τελικά αναγκάστηκε το
Υπουργείο Παιδείας να
προχωρήσει στην έκ μαθημάτων , ένα διαγνισμα είναι
υποχρεωτεκό για το πρτο τετράμηνο και ένα στο δεύτερο τετράμηνο , επίσης υποχρεωτικά . Τρα ,
λόγω της κατάστασης με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόθηκε
εγκύκλιος , σύμφωνα με την ατοία
αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθeί
διαγνισμα λόγω της πανδημίας στο
πρτο τετράμηνο , τότε μπορεί να
γίνει στο δεύτερο τετράμηνο . Στο δεύ Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είχε τερο τετράμηνο λοιπόν θα γράψουν δύο
Η κα. Βαμβούρη
Οκ Μαυρίδης
δοση σχετικής εγκικλίου.
ΦΩΤΟ ΑΡΧE DY Π.Τ.
προγραμμαιστεί να δενεργηθούν τα διαγωνίσματα
υποχρεωτικά διαγωνίσματα του πρτου
σμός θα γνεται σε δύο βάρδιες , η μα από τις 03.00 το
Στην επισήμανση ότι είχαν δημουργητετραμήνου , όμως σε όσα έγιναν , υπήρ - θ προβλήματα στο τρόπο με τον οποίο
ξαν πολλά προβλήματα , για τα αποία δια - γινόντουσαν τα διαγωνίσματα μέοω της
μαρτυρήθηκαν μαθητές , γονείς και εξαποστάσεως εκπαίδευσης, η κα. Βαμβούρη σημενει ότι οπωσδήτοτε, η ε
Το Υπ. Παιδείας έφτασε στο σημείο να κόνα του μαθητή αποτυπνεται από την
εκδσει εγκύκλιο , διευκρνίζοντας ότι καθημερνή του συμμετοχά , στην τάξη.
όπως και στα Λύκεια τα διαγωνίσματα τόσο στην κανονική , όσο και στην ηλεπου δεν μπορούν να διενεργηθούν στο κτρονική , Εναι όμως απαραίτητα και τα
πρτο τετράμηνο , μπορούν να μεταφερ - τεστ, προκεμένου να δοκιμάζονται και α
θούν και να δενεργηθούν στο δεύτερο περαπέρω γνσεις Επεδή όμως η κατάτετράμηνο. Επίσης , η υπ Παιδείας σταση είναι ιδιόμορφη , είναι βέραιο ότι α
άφησε ανοετό το ενδεχόμενο να διεξαχ- καθηγητές βλέπουw με αρκετά θετική
θούν με διαφορετικό τρόπο ή ακόμα και δάθεση τις απαντήσεις στα τεστ , ακριΤου Θανόση Πολυμένη
ΠΟ αύριο Σάββατο 16 Ιανουαρίου ξεκινούν οι εμ - πρωί μέχρι και τις 15.00 το μεσημέρι και η δεύτερη από
βολιασμοί της πρτης ομάδας πολιτν, των άνω
tων 85 ετν . Οι εμβολιασμοί θα ξεκνήσουν ταυ - θα εμβολιάζονται περάτου 50 άτομα την ημέρα στο συτόχρονα σε όλη τη χρα , όπως και στη Δράμα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γνει γνωστά και αναι σε θέση
να πληροφορηθεί ο Πρωνός Τύπος-, ως εμβολιαστικά το Δήμο Προσοτσάνης και ίσως και το Δήμο Κ . Νευροκέντρο στο Νομό Δράμας, θα λειτουργήσουν αρχικά το κοπίου Ανάλογα με την αίτηση που θα κάνει ο κάθε πο
Νοσοκομείο της Δράμας και το Κέντρο Υγείας της Προ- λίτης άνω των 85 ετν , θα του έρχεται αυτόματο μήνυμα
! σοτσάνης , εν προς το παρόν δεν έχουν ανακονωθεί που θα του λέει ότι θα εμβαλιαστεί μια συγκεκριμένη
άλλα σημεία
οι πρτοι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο
16 Ιανουαρίου στο Νοσακομείο Δράμας και για πρτη τσάνηςθα συνεχίσει να λειτουργεί ως εμβολιαστικό
δόση , έχουν έρθει 90 δόσεις εμβολίων προς ηλικμέ - κέντρο και καθ, όλη την εμβολιαστική περίοδο , με τον
τις 15.00 έως και 10.00 το βράδυ, εν υπολογίζεται όι
εκπαιδευτικοί
νολον.
Σύμφωνα με τον κ . Μπαίρακτάρη , oίγοupa θα πάνει
ημέρα , ρα και σε ποο εμβολιαστικό κέντρo .
Ερωτμενος σχετικά , διευκρίζει ότι το Κ.Υ. Προσο
να μην γίνουν, οι προαγωγκός εξετάσεις βς επειδή γνωρίζουν τα προβλήματα νου . Να πενθυμίσουμε εδ, όπ στο τέλος Ιανουα - εμβολιασμό και των υπόλοιπων ηλικακν ομάδων των
στα Γυμνάσια και Λύκεια.
ρίου , θα πρέπει να διεξαχθεί και δεύτερη δόση του πληθυσμού στο Νομό Δράμαςεμβολιασμού για τους υγειονομικούς και εργαζόμενους Όσον αφορά τις δυνατότητες του Κ Y , ο κ Μπαραστο Νοοοκομείο , τα Κέντρα Υγείας και ιδτες γιατρούς κτάρης επισημαίνει ότι το Κέντρο Υγείας διαθέτει τις
στη Δράμας 675 εμβολιασμοί) που ήδη έχουν κάνει την απαραίτητες δυνατότητες για να προχωρήσει στον εμ
πρτη δόση.
1 Στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης
Δηλσεις για τη λεπουργία του Κ.Υ. Προσστσάνης ως εμβολιαστικό κέντρο , υπάρχει η σχετική οργάνωση και
1 εμβολιαστικό κέντρο , έκανε χθες στον-Πρωνό Τύπο, έχει ετοιμαστεί ο χρος .
ο Διευθυντής Γενκής Ιατροκής του Κέντρου Υγείας κ.
1 Κωνσταντίνος Μπαίρακτάρης
Όπως ετισημαίνε, "το ΚY. θα λεπουργήσει ως εμβο - τάμπλετ για την καταχρηση των εμβολιασμένων και
λιαστικό κέντρο , προκειμένου να εμβολιάσει άτομα ηλι - φυσικά τα εμβόλια όταν θα είναι να ξεκνήσει ο εμβολιακίας 85 ετν και άνω , από 20 Ιανουαρίου Ο εμβολιαφυσκά .
Βαμβούρη: κη εικόνα του μαθητή απο- Δευκρινίζει επίσης η ίδια , κκάτι που το
Tυπνεται από την καθημερινή του ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτι κοί, ότι το διαγνισμα του τετραμήνου,
Για το θέμα , μίλησε χθες στον Πρωνό συντελεί πολύ λίγο στην εκόνα του μα
Τύπο - η προίσταμένη της Δευτεροβάθ - θητή Μ αυτό, γιατί όλοι ξρουμε ότι , την
μιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας κα . Χρυ - στηγμή που γράφε , μπορεί να εναι άρ σάνθη Βαμβούρη, η οποία διευκρόησε ρωστο, να έχει μαλσει με τον αδερφό
του , μπορεί να συμβαίνει στιδήποε
λάχιστον , η εγκύκλιος αυτή δεν είχε φτά άλλο . Ανακεφαλανοντας, επισημαίνω
ότι , η εικόνα του Παιδιού αποτυπνεται
Όπως είπε η κα . Βαμβούρη , " κανονικά από ην καθημερινή του συμμετοή.
συμμετοχή
βολιασμό, υπάρχουν οι Επισκέπτες Υγείας , το απαρa
τητο νοσηλευτικό προσωπικό που έχει οριστεί για το
Όπως δευκροίζει έχει έρθει ο απαραίτητος εξοπλ σμός , τα ψυγεία , Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα
αρχικά ότ , μέχρι χθες το μεσημέρ τουσει στις Διευθύνσεις
στα Γυμνάσια , ανάλογα με τις ομά δες
σμός"
| σελ5η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π. .
Πάικας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜΕΝΝ Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα