Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 15.01.2021
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7524
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΗΝΑ Τύπου ξεκινά η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο διανομής
Βορείου Ελλάδος
Επιστράτευση
ιδιωτικν ΙΧ και ταξί
νe Tο έμφραγμα δορκείας στις τηνμτιφυρές
tκνρι και η λύση του home delivery
0 ερηκτικός συνδυασμός εκπτσεων και περιοριστικν μέτρων στερεί ρευστότητα από
το φυσκά καταστήματα και Παράλληλα εξαντλε ις δυνατότητες τον εταιρειν οοurieg
Πολλές από Τς οποίες έρουν κατεβάσει δακόπτες, με αποτεεσμα τς ελευτίες εβδομάδες οι λιανέμποροι να επιστρατεύίουν ταξ, εταιρικούς στόλους, ακόμη και ιδιωτικά Κεργα
ζομένων γα να καλύψουν Τς έκτακτες Επίσης δε Ιεπουν και οι Περιπτόσεις Που
Πληρνουν για αντικατάσταση Προϊόντον πο . . άνονται στη διαδρομή.
DELIVERY
Χλάδες ηλεκτρονικές ΠαραΥ
στο ήδη φορτωμένο εγχριο
διαδικτυακν
οικοσύστημα
συνολλαγν , <ξεχαλνονταφ
τους χρόνους Παράδοσης συχνά
δυσανάλογα με την απόσταση
μεταξύ Αανέμπορου και καταναλωτή, με τις ελπίδες να εναπόκεινται τρα στο άνοιγμα της
αγοράς την Προσεχή Δευτέρα .
αυτόφωρης
ση εικονικν συνταγν φαρμακευτικν σκε
Δικογραφία
σχηματίστηκε , από τη Διεύθυνση Οικονομικής υασμάτων, για τα οποία ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατέβαΑστυνομίας, σε βάρος ιατρού και ιδιτη , για
υπόθεση που αφορά σε εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμά κων .
Όπως Προέκυψε από την έρευνα, οι δυο
συλληφθέντες, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση
σε στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης ετέρων
ατόμων, Προέβαιναν στην έκδοση και εκτέλε
διαδικασίας
λε σχετική αποζημίωση. Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης έχουν εκδοθεί, σε στοχεία
( 31) ασφαλισμένων, (489) εικονικές συνταγές
Που αφορούν κυρίως 4 φαρμακευτικά σκευάσματα, με την οικονομική ζημία του Ε.Ο.Π.Υ..
να ανέρχεται σε 14.168,07 ευρ.
0 κοροναίός
τσακίζειν τις
οικονομίες-Πότε
θα δούμε αν θα "
χαθεί και το 2021
Σαρωτικές αλλα- εγκαταστή σουν στην υλοποίησή από προσπάθεια εκπαίδευση, με
γές θεσπίζονται συστήματα της , φέρνει μια
στην αντατη ελέγχου
εκπαίδευση που
συνοδεύονται κάρτες εισόδου.
μάλιστα
οικονομικές Η εικόνα που
Τμήματα αμέσως επόμενο
επίλυση
με συγκεκριμένο εκείνο του νεποστα
στις διαφορετική Που επιθυμούν, Προς
Πύλες τους και χρονιά για τα
ΑΕΙ της χρας: όριο φοίτησης Τισμού και της
Ιδρύματα
φυλασσόμενα
και αυτόνομα, με
και κανόνες.
οικογενειοκρατίας στις επιλογές, Τις κρίσεις
ΕΡΓΑΝΗ
θετικό τον Δεκέμβριο το
ισοζύγιο ρον μισθωτής
απασχολησης
για σκιτσάρεται
Ολα αυτά αντΙόποια ιδρύματα τρα, εάν τελικά αποκεντρωμένες μετωπίζουν μεριδεν τις εφαρμό- τη δούμε ολόκεξουσίες
σουν . Και ειδικά ληρη και χωρίς φοιτητές
για όσα ΑΕΙ δεν προβλήματα εισάγονται μετά στην αντατη
και Τις προαγωμε κά από τα χρόνια γές Των καθηπροβλήματα γητν τους
Created by Universal Document Converter