Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5631

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡ.
ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Ε. ΣΩΚΟΣ ΣΤΗ «Γ»
ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΤΩΝ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ

n ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ

n ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΠΩΣ «ΒΛΕΠΟΥΝ» LIVE TO EΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ n ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ

Απαιτείται εγρήγορση,
αλλά όχι πανικός

Eνστάσεις
και αντιθέσεις
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 10-11

ΝΕΚΡΟΣ Ο ΑΤΥΧΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΤΤΑΡΑΣ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Οι προκλήσεις
για τον ΟΣΕ
ΣΕΛ. 4

Εφιαλτικές ώρες
για ηλικιωµένους
Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας: Αδίστακτοι
κακοποιοί έδεσαν χειροπόδαρα το ζευγάρι
µε καλώδιο τηλεόρασης και τους πήραν
τις οικονοµίες τους

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΜΕ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

Αγροτικός
τοµέας
και επιχειρείν
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 8

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
META TH ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΩΝ

Ο ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ ΤΣΙΠΡΑ

Επιµένουν
στην κόντρα…

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ

Αγωνία
στην αγορά
n ΕΜΠΟΡΟΙ: ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΕΛ. 7

ΑΧΑΪΑ: Ι∆ΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
(22) ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Σταθερά...
σε διψήφιο
νούµερο
n ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΣΕ... «ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α» ΣΕΛ. 3

ΠΑΓΕΤΟΣ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Το «έστρωσε»
στα Καλάβρυτα
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 6

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Αύξηση µεν, αλλά
στα χαµηλά...

ΣΕΛ. 9