Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
παλίτΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 1ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20 21 Νο 1 40.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2018
4ο 1 ΤΙΜΗ 1.50
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗ ΒHΑΛΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ;
Απόφαση< σταθμόφ .
του Πρωτοδικείου Χίου
Αντιδράσεις δημιουργούν τα
σενάρια κατασκευής νέας
δομής εκτός αστικού ιστού
IΕΛ.10-12
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ
ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ> ΜΕΑΡΧΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ
Το <ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΓΡΙΠΗΣ