Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 2474
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΥΖΑΝΤHC
ΕΒΔΟ M ΑΔΙ Ι Α ΕΦ Η Μ Ε ΡΙ Σ ΤΩ Ν ΑΠΑΝ ΤΑ Χ 0 Υ Φ Λ Ω ΡΙ Ν ΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2903
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [email protected]
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
οΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑ ΜΠΑΜΠΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Η πανδημία έχει προκαλέσει σημαντικές μεταβολές και ανατροπές στην ζωή μας . Απόρροια των περιοριστικν μέτρων
είναι , μεταξύ άλλων , και η ματαίωση εκδηλσεων που κάθε χρόνο
διοργαννονται στο πλαίσιο εθίμων κάθε περιοχής.
Τα <ΜΠΑΜΠΑΡΙΑ στον Παπαγιάννη αναβινουν ανελλιπς
κάθε χρόνο συγκεντρνοντας πολύ κόσμο, Παπαγιαννίτες αλλά
του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Νοσο-Νοσοκομείου για τον εμβολιασμό τους. Συμοωνα με την Πληρο- και επισκέπτες, κατοίκους της Φλρινας και των γύρω χωριν.
φόρηση μας οι πρτοι καλούνται να προσέλθουν το ερχομενο φέτος, λόγω των μέτρων, η παρέα των μεταμφιεσμένων νεων
Ολοκληρθηκε την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ο εμβολιασμός ρα που πρέπει να προσέλθουν στο εμβολιαστικό κέντρο του
κομείου Φλρινας καθς και λοιπν μονάδων υγείας του νομού μας εξαντλντας τις 240 δόσεις εμβολίου που είχαν απο-Σάββατο 16 Ιανουαρίου.
σταλεί. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου
Φλρινας, που αφορά την πρτη δόση εμβολιασμού κατά του
covid 19 , ολοκληρθηκε σε διάστημα τεσσάρων ημερν και
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Ο.Δ.Υ. τα επιβεβαιωμένα κρου-σαν να " απαγάγουν" την "νύφη".
δεν επισκέφτηκε τις γειτονιές του Παπαγιάννη, ούτε επιχείρησματα που βρέθηκαν στην Π.Ε. Φλρινας την Τρίτη 29 Δεκεμ
Το έθιμο όμως φρόντισαν να το τηρήσουν, έστω και για λίγη
βρίου 2020 είναι 20 (16 στο Δήμο Φλρινας, 4 στο Δήμο ρα και τηρντας όλα τα μέτρα , τρία ΜΠΑΜΠΑΡΙΑ που εμφανίκαλύπτει το σύνολο σχεδόν των ιατρν και την μεγάλη πλειοψ- Αμυνταίου), την Τεταρτη 30 Δεκεμριου 2020 1 τ0 Αμο στηκαν στην πλατεία του Παπαγιάννη και κυνήγησαν το κορω
ηφία του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Είναι σημαν- Φλρινας και 10 στο Δήμο Αμυνταιου) , ην Πεμπτη 31 Δεκεμβριου νοϊό που έχει επιφέρει τόση αναστάτωση στην ζωή μας.
2020 11 (6 στο Δήμο Φλρινας, 5 στο Δήμο Αμυνταίου), την
κού στο εμβολιαστικό κέντρο, όπου εντός ολίγων ημερν πρ-Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 13 κρούσματα (5 στο Δήμο
αγματοποιήθηκαν όλα επιτυχς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Φλρινας , 8 στο Δήμο Αμυνταίου) , την Κυριακή 3 Ιανουαρίου
2021 1 κρούσμα στο Δήμο Φλρινας , την Τρίτη 5 Ιανουαρίου
2021 10 κρούσματα (1 στο Δήμο Φλρινας, 9 στο Δήμο
ομάδες άμεσης προτεραιότητας και θα εμβολιαστούν σε επό- Αμυνταίου ) , την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 6 κρούσματα (3
στο Δήμο Φλρινας , 3 στο Δήμο Αμυνταίου), την Πέμπτη 7 Ιανου
γραμματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες, θα πραγματοποιηθεί με- αρίου 20211 κρούσμα στο Δήμο Φλρινας, την Παρασκευή 8
Ιανουαρίου 20215 κρούσματα στο Δήμο Αμυνταίου, το Σάββατο 9
Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των εργαζόμενων Ιανουαρίου 2021 3 κρούσματα στο Δήμο Αμυνταίου, την Τρίτη
12 Ιανουαρίου 2021 5 κρούσματα , την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου
τικό ότι υπήρχε απόλυτος συντονισμός μεταξύ του προσωπιΣύμφωνα με τις οδηγίες, δεν εμβολιάστηκαν όσοι νόσησαν από
τον κορωνοϊό καθς στην παρούσα φάση δεν υπάγονται στις
μενη περίοδο. Η δεύτερη δόση του εμβολίου, όπως έχει προτά από 21 ημέρες.
στο χρο της υγείας, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό, καλούνται να εμβολιαστούν πολίτες ηλικίας άνω των 85 ετν.
Ήδη πολλοί συμπολίτες μας έχουν ενημερωθεί με γραπτό μήν1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλρινας.
Τα δημοτικά σχολεία ξεκίνησαν , όπως και στην υπόλοιπη
υμα (sms) στα κινητά τηλέφωνα για την ημερομηνία και την χρα, τα μαθήματα χωρίς να παρατηρηθεί οποιοδήποτε
στοιχείο . Αξιοσημείωτο είναι ότι λειτουργεί και το δημοτικό
σχολείο Κέλλης παρά την απαγόρευση μετακινήσεων που έχει
ΑΠΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ> ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
επιβληθεί μέχρι το πρωί της 15ης Ιανουαρίου.
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δήμο Φλρινας
και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποίησε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ήτησε από το Υπουργείο ανιχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid test) σε εκπαιδευτικούς
να αξιολογηθούν ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος σε ρωτοβαθμιας εκπαίδευσης των σχολικν μονάδων του Δήμου
Με πρωτοβουλία των Δήμων Φλρινας , Αμυνταίου και Πρεσπν
διενεργήθηκαν ελέγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19
Μετάθεση της ημερομηνίας για την έναρξη υποβολής αιτήσεων
για το πρόγραμμα Εξοικονομ -Αυτονομν ανακοίνωσε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ευχόμαστε του χρόνου το έθιμο να καποζημισειν τους
συνδυασμό με τις δυσχέρειες των έκτακτων περιοριστικν φλωρινας καιολα τα ΓapiaτeSIS, 305στο ουνολο, ηταν αρνητικα. συμμετέχοντες και το φετινό κενό στην παράδοση.
μέτρων για την πανδημία του κορωνοίού και η ημερομηνία μετατέθηκε
κατά 14 ημέρες.
ΠΡΩΤΟ ΧΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων pd tes) σε κοινότητες με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαΤο πρτο χιόνι του 2021, αλλά και του φετινού χειμνα, έπεσε
Στο πλαίσιο της αντιμετπισης της πανδημίας στην Φλρινα το απόγευμα της Τετάρτης 13 Ιανουαρίου. Γύρω
από 25.01.2021 αντί για τις 11.012021, στην Περιφέρεια Κεντρικής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 συνάντηση στις το απόγευμα ένα λεπτό στρμα χιονιού άρχισε να
Με απόφαση του Δημάρχου Φλρινας Βασίλη Γιαννάκη, τα
Περιφέρεια θεσσαλίας απο 01,02.2021 αντι για τις Φλρινας Γιάννη Κιοσέ και υπηρεσιακούς παράγοντες της Π.Ε. ητιαγωγεια, τα οημοτικα σχολεια και τα οχολεια ε0κης αγωνης
του Δήμου Φλρινας δεν λειτούργηησαν την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου
2021 εξαιτίας της χιονόπτωση και χαμηλν θερμοκρασιν
καθς και λόγω των μέτρων για την αντιμετπιση του κορωνοίού
(υποχρέωση λειτουργίας των σχολικν μονάδων με ανοιχτά
ρρυντικά για την εξέλιξη της διασποράς.
θα γίνει στις 27.01.2021 αντί για τις 13.01.2021.
Επίσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Μακεδονίας στις 29.01.2021 αντί για τις 15.01.2021και συην λοιυωξιολόγου . Ιορδάνη Ρωμιόπουλο με τον αντιπεριφερειαρχη
του συντονιστή του ΕΟΔΥ στη Δυτική Μακεδονία , παθολόγου- καλύπτει τα αυτοκίνητα και τις σκεπές των κατοικιν .
20.01.2021.
Η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε Πολυκατοικίες φωρινας, με αντικε(μενο τη μετάδοση του κορωνοϊού, τη δια(Τύπος Α & B ) θα ξεκινήσει από 3 Φεβρουαρίου 2021 σε όλη | οικασια wνηλάτησης καθς και την οργάνωση των υποδομν που
την επικράτεια.
συστήθηκαν προσφάτως με εντολή της Πολιτικής Προστασίας.
παράθυρα ).
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Η αργοπορημένη εμφάνιση του χιονιού έφερε στην θύμηση
των Φλωρινιωτν προηγούμενες χρονιές όπου και το χιόνι είχε
αρκετό ύψος αλλά και οι θερμοκρασίες ήταν σε πολύ χαμηλά
Άμισθοι αντιδήμαρχοι
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Φλρινας Βασίλης Γιαννάκης | επίπεδα .
όρισε τους παρακάτω δύο (2) άμισθους Αντιδημάρχους , με θητεία
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Φλρινας Βασλειος Γιαννάκης
όρισε τους παρακάτω πέντε (5) Αντιδημάρχους, με θητεία από
την 7η Ιανουαρίου 2021 έως και την 7η Ιανουαρίου 2022.
Δούμτσης Νικόλαος του Αθανασίου με τις αρμοδιότητα στην διάρκειας ενός έτους.
Διεύθυνση Διοικητικν Υτηρεσιν και στην Διεύθυνση Προγραμ
ματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής
Χατζητιμοθέου Βασίλειος του Κωνσταντίνου, με αρμοδιότητα Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Tuήματος ορισ8 αντιοημαρχους με θητεία έως και 5 Σεπτεμβρίου 2021
στην Διεύθυνση Οικονομικν Υπηρεσιν και στην Διεύθυνση Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης ΚαθαΥπηρεσίας Δόμησης.
Ντας Παναγιτης του Κωνσταντίνου, με αρμοδιότητα στην
Διεύθυνση Κ.Ε.Π., του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού σε θέματα Παιδείας και
Δια Βίου Μάθησης καθς και τις κατά τόπου αρμοδιότητες όλων
των Δημοτικν Ενοτήτων του Δήμου Φλρινας
Αντωνιάδης Λάζαρος του Βασιλείου, με αρμοδιότητα στην
Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, στο μημα ΑΠΟρριμματων, συμβούλους την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων
Ανακυκλσιμων Υλικν , Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χρων και
Είδικν Συνεργείων καθς και τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος,
Κοιμητηρίων και Σφαγείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
Γρηγοριάδης Νικόλαος του Δημητρίου , με αρμοδιότητα στην
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: του Το μέα φυτικής για τα αοεσποτα ζωα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία
παραγωγής, του Τομέα ζωκής Παραγωγής , του Γραφείου Γεωργικής
Ανάπτυξης, της Συντήρησης Πρασίνου, του Τμήματος Αλιείας,
του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικν Δραστη
ριοτήτων .
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν
να εκλεγούν ή να είναι μέλη Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του
ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζητιμοθέου Βασίλειος
του Κωνσταντίνου.
ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
. θεοφανίδης Δημήτριος του Αθανασίου, με αρμοδιότητα
της Διεύθυνσης Τεχνικν Υπηρεσιν του Δήμου Φλρινας ,
Με απόφαση του ο Δήμαρχος Αμυνταίου Άνθιμος Μπιτάκης
τους κάτωθι:
. Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο (του
ριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
. Τσακμάκης Παναγιτης του Χρήστου , με αρμοδιότητα επιτυχοντος συνδυασμού Ενωτική Πρωτοβουλίαν) στον οποίο
παρέχεται αντιμισθία.
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικν Ισότητας
. Κιοσέ Παναγιτη του Χαρίλαου, δημοτικό σύμβουλο (του
των Φύλων ττης Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασιας, Παιοειας επιτυχόντος συνδυασμού Ενωτική Πρωτοβουλίαν) στον οποίο
- Πολιτισμού και Τουρισμού .
Εντεταλμένοι σύμβουλοι
παρέχεται αντιμισθία.
Μπάντη Ιορδάνη του Ζήση, δημοτικό σύμβουλο (του ετπιτυχόντος
Με απόφασή του ο Δήμαρχος Φλρινας Βασίλης Γιαννάκης | συνδυασμού Ενωτική Πρωτοβουλίαν) , χωρίς αντιμισθία, αρμόδιο
αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στους παρακάτω δημοτικούς | καθ ύλην και κατά τόπον για την Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου.
. Δεμερτζίδη Στυλιανό του Ιωάννη , ανεξάρτητο δημοτικό
δράσεων του Δήμου:
. Στον Ηλία Μούλελη του Βασιλείου αναθέτει τις αρμοδιότητες
της Πολιτικής Προστασίας.
. Στον Μουρατίδη Νικόλαο του Γεωργίου αναθέτει τη μέριμνα | την Δημοτική Ενότητα Φιλτα.
σύμβουλο, με αντιμισθία .
. Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου, ανεξάρτητο δημοτικό
σύμβουλο, με αντιμισθία, αρμόδιο καθ ' ύλην και κατά τόπον για
. Σαργιαννίδη Παύλο του Σωτηρίου, δημοτικό σύμβουλο της
παράταξης Με συνέπεια και στο αύριο, με αντιμισθία, αρμόδιο
καθ' ύλην και κατά τόπον για τις Δημοτικές Ενότητες Αετού,
Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου.
καταφυγίων κ.λ.π.) .
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες
που μεταβιβάζονται στους αντιδημάρχους.
Με τον κορωνοϊό δεν παίζουμε.
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Είναι ρα ευθύνης και σεβασμού , του εαυτού μας και
των συνανθρπων μας.
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
Επίσης, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπάντης Ιορδάνης,
που αναπληρνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο Μπερμπερίδη Πέτρο .