Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βυκτήτρια - Εκδότρα Στανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ. φύλλου 6830-12.270
050 ε
Στα όριά τους τα φράγματα Θησαυρού
και Πλατανό βρυσης
Προειδοποίηση για
πιθανό πλημμυρικό
φαινόμενο στην λεκάνη
απορροής
του ποτα μού Νέστου
Ραντεβού μέσω
του ΚΕΠ Δράμας
για τον εμβολιασμό
ατόμων άνω
των 85 ετν
Σύστημα πέντε
Συνεχίζονται καθημερινά τα rapid
test στην πλατεία Ελευθερίας
Από 20 Ιανουαρίου
οι πρτοι εμβολιασμοί
ηλικιωμένων
στη Δράμα
βυθιζόμενων κάδων
προμηθεύεται
ο Δ. Κ. Νευροκοπίου
Την ερχόμενη Δευτέρα η Εδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό
Μεγάλο το ενδιαφέρον για rapid τεστ από τους εκπαιδευτικούς της Δράμας
Καίριο ζήτημα η λύση και εκκαθάριση
Χωρίς προ βλήματα η λειτουργία
της ΔΕΚΠΟΤΑ όπου θα στραφούν
όλες οι δυνάμεις τωνπαρατάξεων
Δηλσεις του αντιδημάρχου Οικονο μικν του Δήμου
Δράμας
Δηλσεις των κ.κ . Μλεκάνη και Τσαμπούση για τις εναλ.
λακτικές προτάσεις των παρατάξεων
των Δημοτικν Σχολείων
στην Περιφερεια κή Ενότητα Δράμας
> 23 τα παιδιά δεν συνεχίζουν μαθήματα λόγω άρνησης της μάσκας
Από σήμερα 50 προσφυγόπο υλα στο σχολείο
Του Θανόση Πολυμένη
Του Θανάση Πολυμένη
ΝΟΙΞΑΝ ήδη από την περα .
σμένη Δευτέρα 11 Ιανουαρίυ
Γα ηπιαγωγεία και Δημοτυκά
Σχολεία της χρας , όπως και στο
Νομό Δράμας. Η επιστροφή στο σχολείο είναι γεγονός και από εδ και
πέρα θα κριθεί η κατάσταση για τα
Γυμνάσια και τα Λύκεια , των οποίων
οι μαθητές συνεχζουν με την εξ αποστάσεως εnαίδευση .
Χαρακτηριστικό είναι nάντως ότ , η
πλειοψηφία των μαθητν πήγε με μεΥάλη ευχαρίστηση στο σχολείο,
καθς αγωνιούσε να βρεθεί στην
σχολική αίθουσα και στον σχαλικό
αυλόγυρο . Οι μικροί μαθητές αντά
μωσαν και πάλι με τους συμμαθητές και τους δασκά- ητκή. Πάντως , η συμμετοχή στην πλατφόρμα γίνεται
λους τους , αφήνοντας πίσω τους την εξ αποστάσεως μέσω ύπαρξης λογαρασμού του Πανελληνίου Σχολικού
εκπαίδευση σε συνθήκες απομόνωσης στο στενό οκογενειακό τους περβάλλον .
ο-Πρωνός Τύπος, μλησε χθες με την προϊσταμένη Στο Νομό Δράμας τα rapid τεστ των εκπαιδευτικν
της Πρωτοβάθμιας Εκταίδευσης Δράμας κα. Χαραλαμ. Υνονται στο στρατόπεδο -nαπαργύρη- και στο στρατόπίδου , η οποία επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι αυτή τη
στιγμή, τις πρτες μέρες, η κατάσταση γενικά είναι αρ με το αυτοκήητό τους , κάνουν το τεστ και ατοχωρον
κετά καλή. Όλα έχουν ξεκνήσει κανονικά και μέχρι στιγ - άμεσα . Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα στρατόπεδα , είναι
μής δεν έχοw αναφερθεί ζητήματα και προβλήματα και ότι υπάρχει ανοτός χρος και είναι εύκολα προσβάσε
σ' αυτό προς το παρόν βοηθάει και ο καλός καιρός .
Όπως τονίζει η ίδια, τα παιδιά δηλνουν στους δα - Τέλος , όπως επισημαίνει η προίσταμένη της Δεύθυ σκάλους τους ότι είναι ενθουσιασμένα που βρέθηκαν σης Πρωτοβάθμας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας κα Χαρα
πλέον στον φυσικό τους χρο . Θα πρέπει να πωπάντως , λαμπίδου , από σήμερα Πέμπτη, ξεκινούν μαθήματα στα
ότ , όλα οι εκπαιδευτκοίμας , το προηγούμενο διάστημα Δημοτικά Σχολεία και τα προσφυγόπουλα από τη Δομή
δούλεψαν σωστά και δεν είχαμε διασπορές μέσα στις Φιλοξενίας στη BL ΠΕ. Πρόκεπαι συνολικά για 50 περ τάξεις Πιστεύω ότι τρα, ακόμα περσσότερο που είναι που παιδά Δημοτικού, τα οπαα θα κάνουν μαθήματα
και αναγκαίο να βρεθούν τα παιδιά μεταξ τους, να απο - στο δο στο 13ο, στο 14ο και στο 16ο Δημοτικό Σχολεί
φύγουμε τη διασπαράν.
Η κα. Χαραλαμπίδου σημείωσε ακόμα ότι κη συμμε- ταυτόχρονο άνουγμα των Δημοτικν σχαλείων , ξεκάνησε
τοχή των παιδιν είναι κανονική. Απ' όσο ξέρουμε πάν - και το πρόγραμμα των Σχολικν Γευμάτων , στα 10 σχοτως , όλα τα nαιδιά πηγαίνουν στο σχολείο , και αυτά που λεία που είναι ήδη δηλωμένα στο Νομό Δράμας .
δεν πηγανουν εξαπίας της άρνησης να φορέ σουν
μάσκα , είναι 2-3 σε άλο το Νομό . Αυτά πάντως που αρ - ματα και η σίτιση των μαθητν γνεται κανονικά το με νούνται να φορέσουν τη μάσκα προστασίας συμμετεί σημέρι στα ορζόμενα από το πρόγραμμα σχολεί .
χαν κανονικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσην
Όσον αφορά τα rapid τεστ των εκπαιδευτικν για τον
κορωνοό , αυτά έχουν ήδη ξεκνήσει να γίνονται στη Δράμας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, το 10ο ΔημοΔράμα . Σύμφωνα με όσα μας είπε τόσο η κα. Χαραλαμ- τκό Σχολείο Δράμας, το 1 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας .
πίδου , όσο και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτι το Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμισού , το ο Εδικό Δημοκν Πρωτοβάθμας Εκπαίδευσης Δράμας κ.
Αρτεμάδης , οι εκπαιδευτικοί δηλνουν το αίτημά τους Νικηφόρου και το Δημοικό Σχολείο Φωτολίβους.
σε σχετική ηλεκτρονεκή πλατφόρμα που υπάρχει και
τους αποστέλλεται μήνυμα στο κνητό τηλέφωνο για το θητές στό την έναρξη της σχολεής χρονιάς τον Σεπτέμπότε θα κάνουν το τεστ.
Αν και δυστυχς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακp.
βές νούμερο για το ποσοστό των εκπαιδευτικν ανά πανδημίας , πλην της περάτωσης του Εδικού Σχολείου
Νομό , εντούτοις η συμμετοχή είναι αρκετά ικανοπο
ΤΗΝ ψήφιση
| του προϋπολογι
Ισμού Υια το
2021 , με Εδική Συνε δρίαση , ανοέγει ηις εργασίες του το Δημοτικό
Συμβοίλιο Δράμας Συγκεκρμένα , την ερχόμενη
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ,
στις 18.00 το απόγευμα
θα πραγματοποιηθεί
μέσω τηλεδιάσκεψης , η
πρτη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
για το 2021 , και θα
αφορά μόνο ένα ζήτημα .
Αυτό της ψήφσης του
προϋπαλογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας ο. έτους χαμε από όλες τις Κονότητες και τις Υτη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
τον προγραμματισμό του Δήμου, ότι
έγινε στα πλαίσια των προτάσεων που είΔετύου , εν σύντομα θα ανοίξει και ανάλογη ηλεκτρο νική πλατφόρμα για τους μαθητές άνω των 16 ετν.
2021.
Το κύρο ζήτημα του προϋπολογισμού δυνατότητα που μας δίει ο νόμος με την
του Δήμου Δράμας , αφορά το ζήτημα πρτη αναμέρφωση, τυχόν απλεος της
της λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚ - λειτουργίας θα επλυθούν , ούτως στε
ΠΟΤΑ. Όπως ήδη έχουμε δημοσιεύσει το
περασμένο διάστημα , η Οικονομή Εn - έχουμε τη δυνατότητα να τον τρέξουμε
τροπή του Δήμου , ίχεψηφίσει την εναλ- κανΟικάλακτική πρότα ση της παράταξης της
μείζονος ανταιολίτευσης-Πόλη + Ζωή , τον έλεγχο νομιμότητας και την ερχπρόταση την οποία είχε αποδεχθεί και η μενη εβδομάδα θα περάσει και "
δημοτική αρχή , αν και είχε καταθέσει από το Δημοτικό Συμβούλιο . Πιστεύω ότι
δεκή της πρόταση.
Για την ψήφση του προύπολογισμού , νουκή λεπουργικότητα .
επί της ουσίας έμεινε πλέον καιη τυπκή
διαδικασία από το Δημοτικό Συμβούλιο Eεων του Δήμου, ο κ . Εφραιίδης αναφ .
την ερχόμενη Δευτέρα . Για το θέμα αυτό, ρε . Εχουμε ζητήσει από τις Υmηρεσίες
ο-Πρωνός Τύπος- μλησε χθες με τον να μας κάνουν μια αποτύπωση σχετικά
αντιδήμαρχο Οκονομκν κ. Εφριμίδη με το πς βαδίσαμε τους τελευταίους
με το δημοτικό σύμβουλο της παράταξης μήνες , στε να έχουμε μα καλύτερη εΠόλη +Ζωή - κ.Μλεκάνη και με τον επ κεφαλής της nαpάταξης -Profect Δράμα στις αρχές τις επόμενης εβδομάδα και
2020- κ. Τσαμπούση Ο κ Τσιαμπούσης θα έχω μα καλύτερη εκόναγια να δούμε
μάλιστα θα καταθέσει την ερχάμενη Πα - πς θα πάνε τα οικονομικά του Δήμου.
ρασκευή μια εναλλακτική πρόταση , η Πάντως , υπάρχει δυσκολία στο Δήμο ,
οποία θα αφορά το ήτημα της ταποθέ - όπως υπάρχει και σε όλη την Ελλάδα .
τησης χρημάτων σε κωδικό του Δήμου , Οσον αφορά το ήτη μα στης ΔΕΚ
για τις μαθοδοσίες των επτά υπαλλήλων ΠΟΤA, ο κ Εφραιμίδης είπε ότι, "μετά
της επιχείρησης, που είναι με σύμβαση την ψήφση του προύπολογισμού , θα συ αορίστου
Εφραιμίδης: Σύντομα σε κανονική λει - μοικές παρατάξεις,
τουργικότητα . .
Σε δηλσεις του στον "nT Ο αντιδή - με τη λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ, τη μεταφορά
μαρχος Οικονομκν κ . Εφραιμίδη, τον - του προσωπικού και τη μετακίηση των
ζeι ότι , οπροϋπολογισμός του Δήμου αρμοδιοτήτων στα πλαίσια του Δήμου.
Δράμας για το 2021, αποτυπνει πλήρως
ρεσίες , και σημεινει ότι , μέσα στη
πεδο -Φωστηρίδη , όπου οι ενδιαφερόμενα μπαίνουν
φέτος από τις αρχές Φεβρουαρίου θ
Όπως δευκρΜζε , "έχει περάσει από
μος με το αυτοίνπο.
ι τυπικά
από εκεί και πέρα , θα μπούμε σε μα κα
Οσον αφορά το ήτημα των εισπρά
Αξζει τέλος να επισημανθεί και το γεγονός , ότι με το
κόνα . Αυτπή η μελέτη θα ολοκληρωθεί
Το πρόγραμμα έχει ξεκνήσει και αυτό χωρίς προβλήΠρόκειται για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου,
το Δημοτικό Σχολείο Κυργίων , 1ο Δημοτικό Σχολείο
τικό Σχολείο Δράμας , το Δημοτικό Σχαλείο Αδριανής .
σταθεί μα ομάδα από φορείς και τις δη στε να
συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε,
Τα σχολεία αυτά παρείχαν σχολκά γεύματα στους μα βρο του 2020 Το πρόγραμμα διακόπηκε με τη διακατή
των διά ζσης μαθημάτων λόγω της επιδείνωσης της
| σελ.4η
Δράμας , το ατοίο συνέχσε να λεπουργεί κανονικά.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα