Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
αΣαφάριν της ΕΛΑΣ
με 16 συλλήψεις
στη Λακωνία > σελ. 7
Πυρά Τατούλη
κατά περιφερειακής αρχής
για την έξαρση κορωνοϊού , σελ 8 σε διαγωνισμό > οελ. 11
Διάκριση μαθήτριας
του Γυμνασίου Μολάων
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 14 Ιανουσρίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6036 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Έντονη ανησυχία για την υψηλή διασπορά του ιού και νέα μέτρα
Κανονικά
θα λειτουργήσουν
οι σχολικές μονάδες
του Δ. Σπάρτης
Κλείδωσεν η Σπάρτη
με αυστηρό lockdown
Κανονικά θα λειτουργήσουν
οι σχολικές μονάδες της
A/Βθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου ΣΠάρτης , Παρά ο αυ στηρό τοπικό lockdown nou
ισχύει anό σήμερα .
Οι αρμόδιοι έκριναν nως τα
δημοτικά και τα νηnιaγωγεία
του Δ Σπάρτης μηορούν να
nαραμείνουν ανοιχτά τηρντας τα αυστηρά μέτρα Προ στασίας
Υπενθυμίζεται Πως οι γονείς
nου θα συνοδεύουν τα na nou
διά τους στο σχολείο δεν θα
Πρέπει να nαραΒλέψουν την
αnοστολή του αnαραίτητου
SMS στο 13033, Για tη συγκεκριμένη μετακίνηση οι γνείς
χρησιμοποιούν τον κωδικό
4, δηλαδή την ακίνηση για
Παροχή Βοήθειας σε ανθρ Πους nou Βρίσκονται σε
ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητν anό / nρος το
σχολείον.
Τισχύει από σήμερα Πέμπτη στην επικράτεια του δήμου
Εκτός από το anαpaίtrητο
SMS στο 13033 , οι γονείς
απαιτείται να έχουν μαζί του
συμπληρωμένη Βεβαίωση
μετακίνησης μαθητή nou θa
υπογράφεται από τον διευCovid -19 διαδίδεται ευρέως σισε την επιβολή αυστηρού τοτου ιού . Σύμφωνα με ηληροΑνεξέλεγκτη μοιάζει τις τελευταίες ημέρες η μεταδοτικό - και στην κοινότητα . Πλέον των πικού lockdown στην επικρά - φορίες του ΛT, , aπό τις 7.30
τητα του κορωνοϊού στη επίσημα επιβεβαιωμένων μο - τεια του Δ. Σπάρτης , από το πρωί της Τετάρτης , ο υφυΣπάρτη και την ευρύτερη περιοχή του δήμου , καθς το
κρούσματα nολλαπλασιάζονται εξάπλωση ,
με ραγδαίους ρυθμούς
Εκτός από το Νοσοκομείο Έτσι, Προκειμένου να ανακοπεί σηων της Πολιτικής Προστα- ρούτη
Σπάρτης και τη δομή φιλοξε - το τοπικό κύμα- και να αno - σίας και τοπικν φορέων , συσκέψεις με όλους τους φονίας μεταναστν , όπoυ καταγράφεται μεγάλη διασηnορά , τα
δεδομένα φανερνουν Πως ο Πολιτικής Προστασίας αnοφά - θηκαν οι αυξητικές τάσεις
λύνσεων , οι δείκτες συνηγο- σήμερα Πέμπτη 14/1 έως και nouργός Πολιτικής ΠροσταΧαρδαλιάς
καλλιεργντας Το ηρωί της Τετάρτης υπήρξε επικοιννησε με τον αντιηερι κλίμα ανησυχίας και φόβου . τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπρο- φερειάρχη Λακωνίας θ. Βερούν
εκτεταμένη τη Δευτέρα 18/1,
θυντή του σχολείου , στην
onoίa θα αναγράφονται η δι εύθυνση της οχολικής μονά και ακολούθησαν
τραπούν δυσάρεστες καταστά - όπου καταγράφηκε η επιδη- ρείς για να ενημερωθούν για
σεις . η Γενική Γραμματεία μιολογική εικόνα κι επιβεβαι- τα νέα μέτρα.
δας και η διεύθυνση
κατοικίας του μαθητή ή της
μαθήτριας
συνέχεια σελ . 9
31lakonikOS.gr
.Η απάτη, φαινόμενο
του καιρού μας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γράφει ο Νίκος Γ. Ζυγογιάννης
-> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα