Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 14.01.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6703
Cosmos Business Systems:
Προχρίθηκε στον διαγωνισμό 35,9 εκατ. της Γ.Γ. Εμπορίον
ΕΦΚΑ:
Ένα δύσκολο και υπερφιλόδοξο εγχείρημα με στόχο την έκδοση της
συντριπτικής πλειονότητας των εκκρεμν αιτή σεων συνταξιοδότησης
που έχουν ξεπεράσει τις 300.000, επιδικει εντός του 2021 η διοίκηση
του e- ΕΦΚΑ.
Τη Δευτέρα
18 Ιανουαρίου
αναμένεται
η επιστροφή του Τραμ
Έτσι, φέτος, στα κλιμάκια που εδ και αρκετά χρόνια δημιουργούνται
στο Ταμείο , τίθεται ως στόχος η έκδοση ακόμη και 130 νέων συνταξιο
δοτικν αποφάσεων ή πράξεων από έναν υπάλληλο εκ των οποίων
σχεδόν οι μισές εκτός ωραρίου και υπερωριακής απασχόλησης.
στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ θα φτάνει το
τραμ από την ερχόμενη
Δευτέρα , 18 Ιανουαρίου,
στε στη συνέχεια να τεθεί
σε λειτουργία η επέκταση
του μέσου μέχρι τον Πειρ
Το κίνητρο , είναι ένα επιπλέον <μπόνους που μπορεί να
φθάσει και τα 480 ευρ το μήνα.
Πρόκειται για μια πρακτική που ξεκίνη σε το 2017 όταν η
τρόικα έθετε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκκαθαριστεί η
πλειοψηφία του όγκου των εκκρεμοτήτων , όμως 3 και πλέον
χρόνια μετά , η κατάσταση φαίνεται πως έχει ξεφύγει από
κάθε έλεγχο.
Την περασμένη Δευτέρα 11
Ιανουαρίου,
ηλεκτροδοτήθηκε
ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά
δρομολόγια της ΣΤΑΣΥ
προκειμένου να ολο κληρωθεί ο έλεγχος των εγκαταστάσεων, με στόχο η γραμμή να παραδοθεί στο επι
βατικό κοινό τη Δευτέρα 18
Ιανουαρίου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η
Περιφέρεια Αττικής
γραμμή
Aτήσεις έος 28 Φεβροναρίου για χοριστές
φορολογικές δηλσεις συύγων
Τη δυνατότητα να υποβάλ - τέχνα, θα δηλωθούν ως
λουν χωριστές φορολογικές εξαρτμενα μέλη και από
δηλσεις έχουν και εφέτος
οι έγγαμοι φορολογού με νοι. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, είναι να
δηλσουν
αίτημα στην ηλεκτρονική ειστράξει εισόδη μα μέσα
πλατφόρμα της Ανεξάρτ
ητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) έως τις 28
Φεβρουαρίου .Εάν
οικογένεια υπάρχουν εξαρτμενα τέκνα τα οποία
προέρχονται από κοινό
γάμο ή αναγνωρισμένα
Υπενθυμίζεται ότι,
πλαίσιο της κατασκευής
των έργων υποδομν για
την ανάπλαση του Φαληρικού Όομου (Φάση Α )
ολοκληρθηκε η ανακατασκευή , με χρηματο δότ
ηση της Περιφέρειας Αττι κής , του τμήματος της γραμμής του τραμ μεταξύ των
στάσεων "Αγία Σκέπη" και
"ΣΕΦ' στη νέα της θέση,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
τους δύο συζύγους , και όχι
από τον έναν σύζυγο. Εάν
υπάρχει ανήλικο τέκνο στην
οικογένεια που προέοχεται
από τον κοινό γάμο και έχει
ΜΥΤILINE0S
σχετικό
Η ΜΥΤLINEOS S.Α. ανακοιννει την υπογραφή
συμφωνίας μέσω της θυγατρικής της ΖΕOLOGIC
Α.Ε.Β.Ε. με την εταιρεία INWASTE Α.Ε., για τον
σχεδιασμό , προμήθεια και κατασκευή πρότυπης
μονάδας επεξεργασίας Επικίνδυνων και Μη Στερεν Απόβλητων και Ιλύων στην Ελλάδα.
στο 2020, χωρίς το τέχνο να
έχει υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης, τότε
εισόδημα αυτό
δηλωθεί και θα φορολογηθεί μόνο από τον γονέα που
έχει το μεγαλύτερο εισόδ
Created by Universal Document Converter