Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25 νεχροί
340 διασωληνωμένοι
671 νέα κρούσματα
31 νέα κρούσματα
στην περιέρεια AΜΘ
|3 στην ΠΕ Δράμας
-3 στην ΠΗ Καβάλας
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ Σ.
ΘΡΑΚΗΣ
-8 στην ΠΕ Pοδόπης
|5 στην Π.Ε. Έβρου
Αν. Λυχουρέντζος:
Πλημμυρισμένα
110.000 στρέμματα
σε Έβρο και Ροδότη
οι έντονες βροχοπτσεις που ρν εύναι 800υ στρήφεατα και ανόλο-.
πλήττουν το τελευταίο 24000 τον γu αχολουθούν η αγδική καλλήργτια μια φορά αποδεικνύουν ότι ο νομdς
Έβρο κοι τη Ροδότη έχνυν ς αποτέ χαι χάποα λήγα κηπευτικά εν έχoυ . μας εiν, aνοχύρωτος στα φααινμενα f τη mgελικότητα και την αδιαηοράς
"0ι ζημίες που έναν για ακόμη ζηνν και υποδομν.
να έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με ζωκό κτφάλευο..
ριαμένα στρέμματα στον Eρο και γ'- 0ειaς Ανατολικής Μακεδονίας και
ρω στα 4500 αλμμμυριφένα πρό- Θράκης καταβάλλουν προσπάθειες
ματα στη Pούόση'' δήβωσε στο Αθη- στε να γίνει ογαθέσμη των πληγένiζο να σημεινει πως "σήμερα θα
θει ξημιές φέρονται να είναι αρεετά καταστροφες.
τες εnιμήσεις, υπολογίζονται σε Στυλιανίδης:
να αποζημαθούν). Στην περιοχή του.
είναι ανοχίρωτος
στρφματα καλλιέργειας οτιρν, μ .
δκής καλλίγας και κητευτιxν,
ενό δεν σνη έρουται ιδιαίττρες ζημαίς
στο ζωκό κεφάλειο του ομού που
προφανς θa utέρχον β αλλά
της κλιματικής αλλογής και της διο-που εaιδεήθρε οε ανάλογες περιπτκητικής αινποτελεφρατικότητας .
της κλιματικής αλλαγής
χαι της διοικητικής
αναποτελεσατικότητας "
Ας ανολήβειο καθάνης την ειθύνη
αυτοδιοίκηση να κνγτοποιη δεί όμενα που του ατισταιγεί για α μη χάνουμr
συνίχεια ευκαιρίες οε βάρες των αν.
Ο lnρgερειέρχης και ο Αντιτερ θpων μας και της περιοχής μας
και η Περφέρεια
πuς από τα 45,000 στρέμματα που χυριστησε τον Αντρέα Λυκουρέτζο
δημίς στη χεμερνή καλλιέοπια στη.
να δεκδικήσουμε, την αποκατάσταση
Προειδοποiηση για Πιθανά
Πλημμυρικά φαινόμενα
στη λεκάνη απορροής
|των Ποταμν Νέστου και Κοσύνθου
και η. Χριστοδούπου
γράφουν για το hot spot
"Κερκόπορτα στον Έβρο"!
κύριοι Κυβερνντες:
"Αν κάνετε Δημοψήφισμα στον Εβρο , για το Hot spot
στο Φυλάκιο του Νομού, σας δίνουμε αβάντζο 47%!
ας ενημερνουμε ότι κατά το τελευταίο 24ρο , κατόην των έντονων
βροκοητσεων των nρonyoύμενων nμερων σε όλη την επικράτεια της
νείτονος Βουλγαρίας αλha και του Νομού μας και εnειδή το φαινόμενο
Ιείναι σε εξέλιξη, το επόμενο χρονικο διάστημα 0α υnaρxουν μεγάλες noo
τητες νερού στο nοταμό Νέστο και στον noταμό Κόσυνθαο
"Οι θεματοφύΠακες θα είναι οι μόνοι, Πou δεν
θα μας φυλάξουν , αnό το αφύλακτο Φυλάκιο , ΕANΜ]
Παρακαλούνται οι noλτες να μην npoσενγίζουν τον Ποταμο Νέστο και ΚοΙσυνθο και να μην όραστηριοnοιουνται στις όχθες των noταμων, γιατ θa unup Εουν μεγάλες και επικίνδυνες αυξομενσεις στη στάθμη του νερού .
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάν0ης
Νικόλαος Ευφραιμίδης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα