Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθηημερnή Εφημερίδα ms Hneipou - Ιδρυπis Ευθ. Tzάλλαs- Tos 940-Αp. Φίλου 24970-Πέμπη 14 Ιανουαρίου 2021-0,60 Ε
ΠΕΑΚΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Συνέχεια Παρεμβάσεων
Με Πολλές απουσίες
στο Φάληρο
Ενας διαγωνισμός
για την οδική ασφάλεια
ΟΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΔΡΟΜΟΣ
και το 2021
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ
Συρροή στη δομή
της Φιλιππιάδας
Ζητούνται απαντήσεις για τις καταγγελίες με ονόματα και χωρίς ονόματα, Που διατυπνονται
τα τελευταία 24ωρα, αναφορικά με τη διαδικασία του εμβολιασμού κατά του κορωνοίού στα Πάννενα
ΔΙΑΓΚΩΝΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Στα 22 ανέρκηναι μέχη mιγμής , ούμμετό τις δεγματοληψίες nou ακολούθη.
σον σε ουνδaa τοu nuτου κραύαμα1ος, το onob δαπιστθηκεην Τtn
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΚΑΒΙΑ
θετική κατ' αρχήν
η εσήγηση
Στα τέλη Φεβρου ρou - αpxές Μαρtbυ
έταξη του βύρειου τμήματος του Ε 5
Τα οργανωτική
ανεπάρκεια μιλά
ο Οδοντιατρικός
Σύλλογος Ιωαννίνων,
τονίζοντας ότι ο
εμβολιαστικός
Προγραμματισμός
Παρέκαμψε τους
οδονιάτρους
Εμβολιασμούς
Πανεπιστημιακν
καθηγητν με
Παρεμβάσεις τοπικν
στελεχν της
Νέας Δημοκρατίας
καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
έει θετική εισήγηση
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ασπίδα Προστασίας
στην Πολιτική
Προστασία
σEν, anovτντας εμμέσως συς απιόΣΕΛΙΔΑ 3
ΤP. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Πρόβλημα
αι συνεχείς αλλαγές
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΕΚ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙ OEΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Δεγίνεται
με ρουσφέτια
η κατανομή
των ΠόρωV>
ehκες, εξξηροαε ο πρότανης του n Διάλογος κωφν
για τα απορρίμματα
ΣΕΛΙΔΑ 7
Πρόταση για
μια νέα πλατεία
Μέοω ελοειw, διαρρού, anornoεων δημοσιογρουικν ερωτημάτων και ηροσφυγν
po, οιpoύ οκόμη δε φανετα ναυπόρxa έναnεδίο συνεννδησης τόρο μεαξύ ηρτου κα
Βεύτερου βοθμού συτοδιαίκι σης, δρο κα μεταξύ των δημάρχων Μάλιστα, δσο Περναυναι
μέρες το κουβδρι πepπλέκετα, καθύς υπόρχουν εκ διαμέτρου αντiθετες ερμηνείες οκόμη
νχnnσtοu χρου στην πεpιαxή ΜοΔοβεβαοεις του nεριφερειδρη Hπείρου δι θα ληψθούν υπό.
Ψηόλες οι προτόσεις που θα υnοβληθούν και θαυπόρξει διαδι
κασία ανταλλαγής anόψευν σε ό,τι αφαρά την ηρότοon nς nep.
νομική Eniτροnή τoυ δήμου ωoννtν
εξάμπνη δακιμοστική λειταυργία πων Σταθμν Μεταφόρττω σης Αποpριμμάτων
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 6
Τα 124ο γενέθλια
του ΣΕΓΑΣ
με άρωμα Ηπείρου
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ HΠΕΙΡΟΥ
Ο εγκλεισμός αυξάνει το άγχος το φαγητό και το τοιγάρο
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα