Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Και το
Μαμάτσειο
εμβολιαστικό
κέντρο γενικού
πληθυσμού

σελ ~ 5

Κλειστή
παραμένει
για μέρες η Wind
στην Κοζάνη

Άνοιγμα παραθύρων
στις σχολικές αίθουσες σε
συνθήκη ολικού παγετού
στην Κοζάνη

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7384

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Γιώργος Κασαπίδης: «Καθιερώνουμε
μια νέα δομή, την Ακαδημία Ιατρικής
Γεωργίας εκκινώντας από το
ελαιόλαδο Ιμέρων»
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Αθανάσιος
Δερμιτζάκης στον
Τέλη Βωβό: Πώς θα
συμπεριφερθείτε
ενόψει της
αποκριάς του 2021
που είστε τόσο
ευαίσθητος για τη
σχολική κοινότητα;

σελ ~ 24

Κορονοϊός: Ήρθε
από τα μινκ και όχι
από τις νυχτερίδες;
- Υπό έρευνα οι
μεταλλάξεις στη
Δυτ. Μακεδονία

σελ ~ 5

Λάζαρος Μαλούτας:
Δεν υπάρχει ακόμα καμιά
διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης ούτε
εγκατάστασης λειτουργίας
στα ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι

σελ ~ 3

σελ ~ 2

Λάζαρος Μαλούτας: Οι δήμοι
δεν μπορούν να κλείνουν τα
σχολεία για υγειονομικούς
λόγους - Το 51% δασκάλων
και νηπιαγωγών του
δήμου Κοζάνης συμμετείχε
στις δειγματοληψίες