Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑNΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκά, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' ( 1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.269
0,50 ε
| Το έθιμο του κκουρμπανιού
Παράταση
στις αιτήσεις
του επιδόματος
θέρμανσης
μέχρι αύριο
Μια ενδιαφέρουσα
πρωτοβουλία από
στρατιτες της πόλης
Κάθετη φύτευ ση
στο Καλαμπάκι Δράμας
μένει ανεξίτηλο
Πράσινος τοίχος
μας για την ανακύκλωση
Μεγάλη ποσότητα από πλαστικά
καπάκια στην πρέσα ανακύκλωσης
στο πέρασμα του χρόνου
Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας
-Αναβάλλεται το φετινό έθιμο
Δηλσεις του προέδρου του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας Απόστολου Παυλίδη
Οι λόγοι της νέας αναβολής για
το Εξοικονομ - Αυτονομν
Ολοκληρθηκαν οι εμ βολιασμοί
στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για
υγειονομικούς του Ε.ΣΥ. και ιδιτες
στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Ανοιξε η πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτ
ρίων και αφορά μόνο νέα κτίρια και μεταβιβάσεις
Στους 447 οι εμβολιασμοί στη Δράμα
- 2.944 άτομα εμβολιάστηκαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ μαί με τις Σέρρες
> Αυξημένη πιθανότητα παραγωγής του εμβολίου στην Ελλάδα!!
Του Θανόση Πολυμένη
EA ΑΝΑΒΟΛΗ
πήρε για άλλη
μια φορά το
πρόγραμμα Εξοκονομω-Αυτονομν για
την Περιφέρεια Αν . Μα κεδονίας- Θράκης και
για τη Δράμα . Όπως
είναι γνωστό , εν το
πρόγραμμα ήταν να
ανοίξει στις 11 Ιανουα ρίου , τελικά μετατέθηκε
για τις 25 Ιανουαρίου ,
προκεμένου να δευθε τηθούν κάποια ζητή
Του Θανόση Πολυμένη
, ΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
| τη Δευτέρα 1 1 Ι ' νουαρίου , όπως
ακριβς είε οριστεί, οι
εμβολιασμοί των γιατρν,
νοσηλευτν , διοικητικού
προσωπικού και εργα ζομένων του Νοσοκομείου
Δράμας αλλά και των
κέντρων Υγείας του
Νομού Δράμας.
οι εμβολιασμα , ολο κληρθηκαν μαζί με
όσους από τους ιδιτες
γιατρούς θέλησαν να εμ
βαλιαστούν , εν και αυτοί
επίσης έγναν στο Νοσοκομείο . Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δνει στη γίνει με τους ηλικιωμένους εκείνους που δεν μπορούν
δημοσιότητα η στοσελίδα emvolio.gr στη Δράμα ήδη να μετακινηθούν από τοστίτι τους προς κάποο εμβο
είχαν Υνει μέχρι τη Δευτέρα 385 εμβολιασμοί.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρτη
φάση των εμβαλιασμν που ολοκληρνονται στη καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση από nουθενά , εν
Δράμα, ενη δεύτερη δόση θα γίνει στα τέλη lανουα - δέχεται ως κέντρο εμβολιασμού να λεπουργήσουν τα
ρίου , 29-31.
2.944 εμβολιά στηκαν στην ΑΜΘ
Σύμφωνα με τα επίσημα στοχεία , μέχρι και τη Δευ - Μονάδες Υγείας (ΤοM) και κάποα ίσως Περφερειακά
τέρα 1 1 Ιανουαρίου , είχαν εμβολιαστεί 54.995 άτομα με ατρεί .
μία τουλάχιστον δόση εμβολίου . Από τους εμβολιασμούς αυτούς , στην Περpέρεα Αν. Μακεδονίας-Θράκης μαζί με την Π.Ε. Σερρν ) , εμβολιάστηκαν 2944 την πορεία του εμβολιασμού , εεν επισημαλνεται ότι κη
άτομα εκ των οποίων ανά νομό είναι οι εξής:
Π.Ε. Δράμας-447 άτομα.
Π.Ε. Εβρου-640 άτομα .
Π.Ε. Ξάνθης-545 άταμα .
Π.Ε. Καβάλας-549 άτομα .
- Π.Ε. Ροδότης-250 άτομα .
- Π.Ε. Σερρν-513 άτομα .
Σύναλο-2944 άτομα.
Ηλικιωμένοι άνω των 85 ετν
Στο μεταξύ , ήδη από τις 11 ανουαρίου, άνοξε η πλατ - Bλληνικό εμβόλιο;
φόρμα για τις απήσεις των παλπν που εναι άνω των
85 ετν προκειμένου α εμβαλιαστούν. Ο εμβολιασμός λήνας Ενωσης Φαρμακοβιομηκανίας κ . Θεόδωρος Τρύτων άνω των 85 ετν , αναμένεται να ξεκνήσει από τις φων, τόνισε ότι οι ελληνικές βομηχανίες διαθέτουν
201ανουαρίου και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξειδικευμένο προσωπικό και έχουν πολύ μεγάλες na
ήδη να αποστέλλονται τα πρτα SMS.
Σύμφωνα πάντως με τα πρτα σταχεία , επίσημα χουν συγκεκριμένες διαδικασίες .
ακόμα , δεν έχουν υπάρξει κάποιες ανακονσεις για τα
κέντρα εμβολια σμν των πολιτν . Σε επικονωνα που erna ή η Pίizor θα έδιναν τα δικαιματα του φακέλου , θα
είχαμε χθες με τον Συντονίστρια των ΚΟΜY Δράμας του μετέφεραν τεχνογνωσία και θα παρ χαν την πρτη ύλη
ΕΟΔΥ, ειδ .Ρευματολόγο, Δευθύντρια Ε.ΣΥ. κα. Ελένη χρεάζονται τουλάχιστον 12 με 18 μήνες προκειμένου να
Γαμβρέλη , μας είπε ότι τα πρτα μηνύματα που έχουν γίνε η μετατροπή των χρων για την παραγωγή εμβο
αποσταλεί σε ηλικωμένους για τον εμβολιασμό τους , λίων , καθς εναι πολύ συγκεκριμένες οι διαδικασίες
τους έχουν κλείσει ραντεβού για το Κέντρο Υγείας Προ - που ορίζουν απαγκόσμοι οργανισμοί που εγκρίνουν τα
σοτσάνης , αλλά και για το Νοσοκομείο Δράμας .
Η ίδια πάντως , δεν γνριζε να μας πει τι ακριβς θα
ακή αναβάθμιση των
κατοικκν , καθς αυτή
είναι η στόχευση και
είναι πολύ θετική , λέα
οκ. Παυλίδης και τονί
ζει ιδιαίτερ :
-Δεν είναι μόνο το
κρπήριο του χρόνου ,
όποιος προλά βει δηλαδή , ουσιαστικά υποματα,
Διευκρνήσεις περί της
αναβολής , έδωσε μλντας
στον "Πρωνό Τύπο ο πρό εδρος του Τμήματος Αν . Μακεδονίας
Απόσταλος Παυλίδης , επιση.
μαίνοντας ότι , πρόκεται γα
μια σοβαρή εξέλιξη , γιατί
πλέον οι χρόνοι έφτασαν να είναι τόσο νομεύεται η κυρίαρχη κατεύθυνση του
υπερβολικοί - δηλαδή σε 10 και 15 λεπά προγράμματος Ωστόσο το λογισμό
-που πλέον έχει γνει αντιληπτό , ότι δεν αυτό , κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά .
είναι ανθρπνο χέρι αυτό το οποίο κατα - είναι ένα λογισμικό το οποίο εισάγει
χωρεί τις απήσεις .
Όπως μας λέει , "κυκλοφορεί κάποο επαγγελματικές ομάδες που χρησμοπο
λογισμικό , το οποίο δείνει ότι μπορεί και ούν τέτοια λογισμικά για την υποβολή μα
καταχωρεί ατηση μέσα σε 30 δευτερό - 4κν εγγράφων.
λεπτα . Αυπό μαζί με τις επισημάνσεις nou
έχουμε κάνει και ως Τμήμα Ανατολικής έχε μόνο κριτήρο την ταχύτητα υποβοΜακεδονίας , τα έχουμε στείλει στον λής , εναι δεδομένο ότι ο κόσμος θα
υπουργό , τα είχαμε δσει και στον προηγούμενο υπουργό αλλά δεν πρόλαβαν Αυτό φαίεται ότι έγινε . Μένει λοπόν να
νατα αξιοποήσουν. Ο κ. Σκρέκας έδειξε δερευνηθεί Ζητήσαμε 14 μέρες για να
ενδιαφέρον και ήτησε την σύμφωνη δούμε αν μπορεί κάτι να αλλάξεν.
γνμη μας , γα να δσει την προσωρνή Επισημαίνει τέλος ότι αισιοδοξούμε
αναβολή των 14 ημερν.
Θα προσπαθήσει να διαφυλάξει το σύ στημα από την χρήση τέτοιων λογισμι - 2021 , ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηκν.
Για να είμαι ελικρνής , δεν ξέρω αν έχα μπουν δηλαδή κριτήρα noυ θα βαθμολο τη δυνατότητα να το κάνει αυτό τρα , γούν τις προτάσεις με βάση την ουσία, το
γιατί το πρόγραμμα ήη τρέχει και έχει πς παρεμβαίνουν δηλαδή στο ενεργει αρέξεν σε άλλες Περιφέρεες . Και δεν ακό ισοζύγιο μιας κατοιίας , προς το με
εναι εύκολο να αλλάξει μόνο για την Περιφέρεια ΑΜΘ και για τις άλλες τρεις mou μπουν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
ακολουθούν.
Χάνεται η ουσία του προγράμματος
-Το βέβαιο εναι ότι , η χρήση του ογι- χύτητα . Και επίσης να είναι μόνιμα ανουσμικού μπορεί να δημιουργεί αeέμπο αν - χτό , κάτι που το ζηπάμε και από
ταγωνισμό και να υπονομεύει την ουσία παλαιότερα
του προγράμματος nou είναι η ενεργει Θράκης κ .
λιαστικό κέντρο.
Εντούταις , αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
Κέντρα Υγείας του Νομού Δράμας (Δράμας , Παρανεστίου , Προσοτοάνης και κ . Νευροκατίου ) , οι Τοπικές
στοιχεα σε φορμες μαυκά , Καιγοωρζω
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
κ. Ταραντίλη, η κυβέρνηση εμφαίζεται αισιόδοξη για
ταχύτητα των εμβολιασμν εξαρτάται πρωτίσπως από
τις ποσότητες των εμβολίων που φτάνουν στη χρα
μας Μέσα στον Ιανουάριο με βάση τη συμφωνία που
έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Επροπή με τς εταιρείες
Pizer και Μoderna και σύμφωνα με την προβλεπόμενη
(κατ ' αναλογία του πληθυσμού ) κατανομή - η Ελλάδα θα
πάρει 424.624 δόσεις , δηλαδή 212312 εμβάλια. Και οι
ποσότητες αυτές θα αυξηθούν σημαντικά κατά το επό
μενο χρονικό διάστημα .
Αρα, όταν αφήνεις ένα πρόγραμμα να
ψάξει να βρει τρόπο να το παρακάμψει.
πως στην επόμενη φάση, που θα προκη ρυχθεί εντός του πρτου εξαμήνου του
Σε δηλσεις που έκανε χθες ο πρόεδρος της Πανελ
ρήσεις μας και θα αλλάξουν οι όροι . Να
ραγωγικές δυνατότητες ωστόσο όπως εξήγησε υπάρταβάλουν δηλαδή προς τα πάνω , ή να
Εδικότερα , από τη στγμή που εταιρίες όπως η Mo
Να αξιολογηθούν και άλλοι παράγοντες
για να μην είμαστε με βάση μόνο την ταφάρμακα και τα εμβόλια.
| σελ 4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα