Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Παγώνουν" οι πληρωμές των κορονο-επιταγών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567126
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021/ τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.419
"Οδικός χάρτηςν
για μεισεις ενοικίων
αΠαγνουνο οι Πληρωμές
των κορονο-επιταγν
Διευκρινίσεις για τις περιπσεις αναγκαστικν
μεισεων ενοικίων Που ισχύουν αυτή τη στιγμή
και για το Πς υπολογίζονται, κατά περίπτωση
οι αποζημισεις των ιδιοκτητν ακινήτων Παρέχει η ΠΟΜΙΔΑ, με αναλυτικό κείμενο της . σελ.5
Με +9,7% , ρεκόρ 15ετίας,
τα έσοδα των σούπερ μάρκετ
Τι θα Προβλέπει η έα νομοθετική ρύθμιση-Για Ποιους θα τεθεί σε ισχύ
Ρεκόρ δεκαπενταετίας σημείωσαν τα έσοδα των
σούπερ μάρκετ το 2020, καθς-όπως υποδεκνύουν τα στοιχεία της Nielsen-n αύξηση στις
Πωλήσεις ανήλθε στο 9,7%. σελ . 12
Στη Βουλή κατατίθεται μέσα στις επόμενες ημέρες την πληρωμή αξιογράφων (επιταγν, συναλλαγμα- θεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες. Στην
τικν , γραμματίων σε διαταγή): Για όσα αξιόγραφα Παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται: (a) επιχειρήσεις
Που έχουν λείσει με κρατική εντολή, (β) επιχειρήσεις
Που έχουν πληγεί δραστικά από την Πανδημία του
των επταγν παγνεν για 75 ημέρες, εν Πρόσθεu χωρίζονται στον Τειρεσίαν εάν εξοφληθούν εντός κορονοίού, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους
ΚΑΔ Που θα καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο
εργασιν μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την
ηρύθμιση, για τα αξιόγραφα Που θα έχουν ημερο-Περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2020, και (γ) νέες
επιχειρήσεις Που έχουν ιδρυθεί μετά την 1n1-2020,
και εντάσσονται στους Πληττόμενους ΚΑΔ. σελ .4
ηνέα νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή Πλη
ρωμής τωνεπιταγν Που έληξαν ή θα λήξουν μέσα εμφανιστούν από τις 2-1-2021 και μέχρι τη δημοσίευση της διάταξης, θα Προβλεφθεί ότι δεν κατα
στον Ιανουάριο και στον Φεβρουάριο. Η πληρωμή
Με φουρτούνες αρχίζει το 2021
για τα δεξαμενόπλοια
Προθεσμία 45 ημερν δίνεται και για τις επιταγές 75 ημερν από τ σφράγιση ή τη λήξη τους . Πα
ράλληλα, από την ημερομηνία Που θα τεθεί σεισχύ
Τα νέα lodkdowns Πo επβάλλουν διεθνς οι
κυβερνήσεις ως μέτρα αντιμετπισης της πανδημίας Covid-19 παγνουν και την αγορά του
Πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να αναθεωρούν προς τα κάτω και τις προσδοκίες για την
Πορεία της αγοράς δεξαμενόπλοων. σελ 10
Που κανονικά θα έπρεπε να Πληρωθούν μέχρι το
τέλος Δεκεμβρίου. Μενομοθετική διάταξη Που θα
κατατεθεί τις Προσεχείς ημέρες στη Βουλή θα χο
ρηγηθούν οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με
μηνία εμφάνισης, λήξης ή Πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως τις 282-202 1 , οι ΠροΚατατέθηκε
ηπρόταση
Παραπομπής
κατά του Τραμπ
Ψio Βαρύ το Πρτοτρίμηνο
για την οικονομία
Ψήφισμα
Νάνσι Πελό
Θάμπωσε η Χρυσή Βίζα
Σε καταβύθιση οδήγησε η Πανδημία του κορονoίού το Πρόγραμμα Χρυσή Βίζα, καθς το
2020 οι χορηγήσεις αδειν διαμονής σε Πολίτες
τρίτων χωρν μειθηκαν κατά 88,5% σε σύγκριση με το 2019. σελ. 6
για ενεργοποίηση
της 25ης τροπολογίας
Θα απορροφήσει τις ενισχύσεις του έτους
Στενή Παρακολούθηση του δη επόμενο διάστημα θα είναι απο
μόσιου ταμείουν με το καλημέρα λύτως μετρημένες. Οι πρτες
της νέας χρονιάς από το οικονο
μικό επιτελείο, καθς το 2021
οι δυσκολίες αναμένεται ότι θα
είναι εξίσου μεγάλες , αν όχι με
γαλύτερες, συγκριτικά με το 2020
με το οικονομικό επιτελείο να
σχεδιάζει να διαθέσει τα περισ- γραμματίζει να ξεκαθαρίσει Ποιο
σότερα από τα (πυρομαχικάν
Που έχει κρατήσει στην άκρη για
να στηρίξει την αγορά από το
Πρτο τρίμηνο. Δεδομένου λο- ταβολή 5. Μπορεί ο ΠροϋπολοΠόν ότι ουδείς μΠορείνα Προδι. γισμός του 2021 να προβλέπει
κάσει το τέλος της υγειονομικής
Περιπέτειας, οι κινήσεις του οι
κονομικού επιτελείου το αμέσως
Τι έριξε το Χρηματιστήριο
Αρνητικοί καταλύτες για τm χθεσινή πτση του
γενικού δείκτη κατά 2,28% ήταν, αφενός, η συνε
χζόμενη καταστολή της πραγματικής οικονομίας
λόγω του Ιοckdown και, αφετέρου, ο χαμπλός
ρυθμός εμβολιασμού των Πολιτν . σελ. 16
αποφάσεις για τη νέα χρονιά δεί
χνουν ακριβς Προς αυτήν τnν
κατεύθυνση . Το ΥΠΟΙΚ Πρτα
κάλεσε τους καταναλωτές να κά
νουν τις αιτήσεις τους για το επί
δομα θέρμανσης και μετά ΠροCovid-19
Πς θα κλείνονται τα ραντεβού
για εμβολιασμούς ατόμων
άνω των 85 ετν
θα είναι το Ποσό Που θα λάβει το
κάθενοικοκυριό. Ίδια συνταγή
και με την επιστρεπτέα Προκα
Φουλάρουν τις μηχανές
οι φαρμακευτικές
για περισσότερα εμβόλια >7
7,546 δισ. ευρ για την ενίσχυση
της αγοράς, ωστόσο το κονδύλι
αυτό έχει ιδεσμευτείν. σελ.3
σελ 14
Γερμανία-Γαλλία κατά Twitter-Facebook
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ
ΣΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Σήμερα
οι Πληρωμές
ειδικού
Σηκνουν ρολά
ένδυση-υπόδηση,
Φρένον
στην επιβολή
Ποινής για
eαποδείξεις
σκοΠού
κοσμηματοπωλεία
Jumbo
ΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 18,2% TΟ 2020
ΜΕΤΑ ΤΟ-54% ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ>11
Δεκέμβριος
Με clickin shop από Δευτέρα
Όριο δαΠανν
σελ. 15
Στο άνοιγμα των εμπορικν καταστημάτων,,
αλλά με περιορισμού ς, προχωράαπό τη Δευτέρα
18 Ιανουαρίου η κυβέρνηση, καθς αυτή τη στιγ
μή κρίνει ότι και τα επιδημιολογικά δεδομέναΞεκινούν
το επιτρέπουν, αλλά και η αγορά δεν αντέχει
άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπορικά
των κλάδων ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος
Στον Πάγου φαίνεται ότι βάζει
το ΥΠΟΙΚτο μέτρο Που Προβλέ
Πει την επβολή Ποινής σε όσους
δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν e δαπάνες στο 30%
των εισοδημάτων τους, με την
καταβολή φόρου 22% στη διαProf. Dr. Andreas
Pinkwart
Σήμερα, Τρίτη 12 Ιανουαρίου,
Πληρνεται η αποζημίωση ε
δικού σκοπού στους εργαζόμε
Συνομιλίες
νους Που τέθηκαν σε αναστολή
σύμβασης τον μήνα Δεκέμβριο.
Το συνολικό Ποσό Που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 325,7
εκατ. ευρ και αφορά 645.054
δικαιούχους, σε 168.199 επιχειρήσεις. σελ. 6
Υn. Οικονομίας, Καινοτομίας,
Ψηφιοποίnσης και Ενέργειας
B. Pηνανίας-Βεστφαλίας
Η Ελλάδα σημαντικός
εταίρος για m βισηιμη
μετάβαση της οικονομίας
διερευνητιικές
θα λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click in μετιν1ουρκια φορά μεταξύ των αποδείξεων
25 Ιανουαρίου
σελ. 9
Που συγκεντρθηκανκαι αυτν
Που υπολείπονται. σελ. 4
shop, εν οι υπόλοιποι με τη μέθοδο του click
away. σελ . 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα